bannera1
7eleven

แฟรนไชส์ 7-11 สะดวกซื้อจริงหรือ

           แฟรนไชส์ 7-11 ร้านค้าปลีกสะดวกซื้อที่มีสาขากว่า_7,000สาขา แฟรนไชส์เซเว่น กระจายอยู่ตามทุกทำเล,ทั่วประเทศไทย ด้วยรูปแบบร้านค้าปลีกทันสมัย ติดเครื่องปรับอากาศ  พร้อมสินค้าขายมากมาย ทั้งอุปโภคและบริโภค  สินค้าขายมาก_10,000รายการ  ที่คอยตอนรับลูกค้า ตลอดเวลา 24ชม ไม่เคยปิด,ไม่เคยหนีห่างจากลูกค้าไปไหน  เราคือเพื่อนของคุณทุกเวลาที่คนหิว…

แฟรนไชส์ 7-11

แฟรนไชส์ 7-11 มีสินค้าขายหลายอย่างมากอาจแต่แบ่งกลุ่มได้เป็น 3กลุ่ม ดังนี้
        1.กลุ่มอาหาร
           -อาหารประเภทอุ่นร้อนพร้อมทาน  ด้วยเมนูอาหารใหม่ที่หมุนเวียนเปลี่ยนความอร่อยมมาให้คุณลูกค้า ได้อร่อยไม่ซ้ำวัน “หิวเมื่อไหร่แวะมา” “รับขนมจีบซาลาเปาไหมค่ะ” วลีเด็ดของเซเว่นอีเลฟเว่น
           -อาหารพร้อมทาน  ขนมปัง,ขนมเค้ก,คุกกี้ขนมคบเคี้ยว,ของทานเล่น,ช็อกโกเล็ต,ลูกอม,ไอศครีม,ทุกแบรนด์ชั้นนำจัดทัพมาอยู่ในเซเว่นทั้งหมด
        2.เครื่องดื่ม
           -เครื่องดื่มบรรจุขวด แบบยี่ห้อต่างๆมากมาย จากหลายค่ายที่เป็นที่นิยม
           -เครื่องดื่มแบบเติม  มีทั้งแบบร้อนแบบเย็น
        3.กลุ่มเครื่องใช้
           -เครื่องใช้ของส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็น,ยาสระผม,แปรงสีฟัน,สบู่,เจลล้างหน้า,มาร์ทหน้าทองคำ
           -เครื่องใช้ครัวเรือน น้ำยาล้างจาน,ผงซักฟอก,น้ำยาล้างห้องน้ำ
        4.กลุ่มอื่นๆ ที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นมาเลยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

แฟรนไชส์ 7-11

ข้อดีของแฟรนไชส์ 7-11
           -มีการจัดระบบค้าปลีกแบบมืออาชีพ มีระบบโปรแกรมposของเซเว่นโดยเฉพาะ  ช่วยจัดการบริหารสต๊อก,ความถูกต้องต่างๆได้เป็นอย่างดี
           -มีการจัดอบรมพนักงานแบบเป็นระบบ เป็นมาตรฐาน ชนิดที่มีมหาวิทยาลัยผลิตบุคลากรด้านค้าปลีกโดยเฉพาะ
           -มีภาพลักษณ์ของแบรนด์เซเว่นที่เข้มแข็งมาก
           -มีการโฆษณาอย่างต่อเนื่อง
           -มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

Advertisements

จุดอ่อนของแฟรนไชส์ 7-11
           -ต้องใช้เงินทุนที่สูงอยู่พอสมควรระดับหนึ่ง จึงเหมาะกับผู้ที่มีลงทุนตามที่กำหนด
           -การปรับเปลี่ยนต่างๆ ต้องผ่านไปที่บริษัทแม่ก่อนดำเนินการ

แฟรนไชส์ 7-11

            สำหรับแฟรนไชส์ 7-11 แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้ออาจสะดวกกับลูกค้าทั่วไป  แต่สำหรับผู้ที่จะซื้อแฟนรไชส์7-11 นั้นต้องศึกษาความเหมาะสมให้ดีก่อนที่จะลงทุน
           ทั้งด้านเงินลงทุน:ที่ควรมีมากกว่าที่กำหนดซัก_30%(เผื่อกันสำรองไว้),
           เรื่องด้านเวลา:ที่ต้องทุมเทเวลาเป็นอย่างในการดูแลระบบและพนักงาน ซึ่งอาจใช้เวลาที่มากกว่าธุรกิจอื่นเพราะเซเว่นนั้นเปิด_24ชั่งโมง
           เรื่องของทำเลที่ตั้ง:ควรมีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมแก่การลงทุน  ในส่วนเรื่องนี้ทางบริษัทช่วยวิเคราะห์ทำเลให้
ทุก เรื่องที่กล่าวมาเป็นบ้างส่วนที่ควรดูใหเหมาสมแก่ผู้ลงทุน แต่ถ้ามีพร้อมทุกเรื่องแล้ว  ก็เป็นน่าลงทุน…”แฟรนไชส์ 7-11 จึงอาจสะดวกซื้อแก่ลูกค้าทั่วไป แต่สำหรับผู้ซื้อแฟรนไชส์ควรซื้ออย่างมั่นใจ  ใช้เวลาศึกษาให้ครบทุกเรื่อง นั่นจึงเป็นการลงทุนที่ควรค่าแก่การลงทุน”

แฟรนไชส์ 7-11

การลงทุนของแฟรนไชส์ 7-11(ร่วมลงทุนกับบริษัทซีพีออล)
           1.รูปแบบ1:ระยะเวลาการทำสัญญา_6ปี
               -ค่าใช้จ่ายในการขอรับสิทธิ_480,000
               -เงินสดค้ำประกัน_1,000,000
                รวมเป็นเงิน_1,480,000
           2.รูปแบบ2:ระยะเวลาการทำสัญญา_10ปี
               -ค่าใช้จ่ายในการขอรับสิทธิ_1,730,000
               -เงินสดค้ำประกัน_900,000
                รวมเป็นเงิน_2,630,000
คุณสมบัติของผู้สนใจแฟรนไชส์ 7-11
               -ต้องเป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล(บริษัท,หจก)และจดทะเบียนในประเทศไทยได้
               -ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
               -ต้องมีความพร้อมด้านการลงทุน
               -ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
               -ควรมีรักงานบริการ มีความอดทน และไม่ย่อท้อ
               -ควรมีความพร้อมเรื่องบุคคลากร
               -ควรมีเวลาบริหารร้าน
               -ต้องสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อบริหารร้านได้
หลักฐานการสมัครของผู้สนใจแฟรนไชส์ 7-11
               -กรอกรายละเอียดใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย2นิ้ว2รูป และสำเนาบัตรประชาชนไม่หมดอายุ
               -สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร(พร้อมเซนต์สำเนาถูกต้อง
               -สำเนาบัญชีเดินสะพัด(STATEMENT)ย้อนหลัง_3เดือน หรือ
               -สำเนาบัญชีเงินฝากประจำ(ของผู้สมัคร)ย้อนหลัง_6เดือน
               -ใบรับรองแพทย์(ของผู้สมัคร)(นำมายื่นก่อนเข้าอบรม)
ขั้นตอนปฏิบัติการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ 7-11
               -เข้ารับฟังการสัมนาในการลงทุน
               -เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท
               -เข้ารับการอบรมการบริหารจัดการร้านเซเว่น
               -เริ่มบริหารจัดการร้านแฟรนไชส์เซเว่น

แฟรนไชส์ 7-11

สิ่งที่ได้รับเมื่อซื้อแฟรนไชส์ 7-11
               -จะได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทแม่
               -การลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในการเปิดร้าน
               -รับการออกแบบตกแต่งร้านและปรับปรุงร้านค้าเซเว่น
               -จะได้รับการลงทุนสินค้าให้ตลอดอายุสัญญาแฟรนไชส์
               -จะได้รับการให้ความรู้ต่างๆและเทคนิคการบริหารการจัดการภายในร้านค้า โดยมีการให้การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
               -จะได้รับการให้บริการในด้านต่างๆ ตลอดอายุสัญญาแฟรนไชส์ดังนี้
               -จะได้รับการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทแม่ ให้ไปช่วยเหลือในหน้าที่ต่างๆ ในการช่วงเริ่มต้นดำเนินเปิดร้าน
               -จะได้รับการส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปช่วยแนะนำให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาต่างๆ อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องหรือแล้วแต่กรณีที่ได้รับการร้องขอ
               -จะได้รับการจัดส่งสินค้าที่มีประสิธิภาพและมีคุณภาพได้มาตรฐาน,อย่างสม่ำเสมอ,ตลอดเวลา
               -จะได้รับการช่วยตรวจสอบคลังสินค้าคงคลังเพื่อความถูกต้อง
               -การช่วยตรวจสอบมาตรฐานร้านค้าเซเว่นอีลิฟเว่นในด้านต่าง ๆ
               -มีการแนะนำความรู้และเทคนิคต่างๆที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงร้านของเราให้ดีขึ้น
               -มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง และการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาตามแผนการกำหนดของบริษัทแม่

แฟรนไชส์ 7-11

ถามตอบที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์ 7-11

               ถาม:ผู้สนใจต้องมีสถานที่ทำเลที่ตั้งเป็นของตนเองหรือไม่
               ตอบ:ไม่จำเป็นต้องมีทำเลสถานที่เป็นของตนเอง ซึ้งรูปแบบการลงทุนที่เป็นแฟรนไชส์เซ่เว่นอีเลิฟเว่นนั้น ผู้สนใจลงทุนสามารถเลือกร้านสาขาเซ่เว่นที่เปิดขายอยู่แล้วก็ได้ แต่สำหรับกรณีที่ผู้สนใจลงทุนมีทำเลที่ตั้งเอง ทางบริษัทแม่จะสำรวจวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแต่อย่างใด

               ถาม:จำเป็นที่ต้องเปิดร้านเซเว่น 24ชั่วโมงหรือไม่
               ตอบ:จำเป็นอย่างมากที่ต้องเปิดร้าน24ชั่วโมง เพราะเนื่องจากร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น เป็นธุรกิจประเภทร้านสะดวกซื้อรูปแบบใหม่(Convenience Store) จึงเปิดร้านตลอดเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกทุกๆด้าน ให้แก่ลูกค้าทั้งสินค้า,สถานที่สะอาด,เวลา24hr,และการบริการที่รวดเร็ดและทันสมัยตลอดการขาย

               ถาม:จำเป็นต้องอยู่ดูแลร้านเซเว่นด้วยตนเองหรือไม่สามารถที่จะจ้างผู้อื่นมาดูแลได้หรือไม่
               ตอบ:จำเป็นมากครับ เพราะถือว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญที่สุด ที่ได้รับการคัดเลือกจากบริษัทแม่เพราะทางเซเว่น-อีเลฟเว่นได้เล็งเห็นแล้วว่าร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นจะมีมาตรฐานร้านที่ดีได้นั้น จำเป็นต้องมีเจ้าของร้านเป็นผู้บริหารดูแลร้านด้วยตนเองตลอดอายุสัญญาเพื่อให้ร้านเซเว่นมีประสิทธิภาพมากที่สุด

แฟรนไชส์ 7-11

สีสันที่ใครเห็นก็ต้องรู้ว่านี่คือ 7-11

               ถาม:ถ้าผู้ลงไม่มีประสบการณ์ด้านค้าปลีกหรือธุรกิจประเภทขายปลีกมาก่อนเลย จะสามารถประกอบธุรกิจร้านเซเว่นอีเลฟเว่นได้หรือไม่
               ตอบ:ได้ครับ,ซึ่งกว่า_70% ของผู้ซื้อแฟรนไชส์ซี่ไปนั้น ก็เป็นบุคคลที่เคยทำธุรกิจด้านนี้และก็ไม่มีประสบการณ์ค้าปลีกมาก่อนเช่นกัน โดยผ็ที่เป็นแฟรนไชส์ซีมาจากหลากหลายอาชีพ อีกทั้งทางเซเว่น-อีเลฟเว่น จะมีการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านค้าปลีกที่เป็นระบบแบบมืออาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการประกอบธุรกิจร้านค้าปลีก ก่อนที่จะเปิดร้านจริง รวมทั้งยังมีทีมงานคอยให้คำปรึกษาแก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์

               ถาม:ทางเซเว่น-อีเลฟเว่นจะมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะมาลงทุนอย่างไร
               ตอบ:ทางเซ่เว่นจะมีขั้นตอนในการคัดเลือกหลายขั้นตอนเหมือนกันในกระบวนการคัดเลือกผู้ลงทุน
                        โดยเริ่มต้นจากให้ข้อมูลพื้นฐานในการเปิดร้านทั้งหมด
                        ให้ข้อมูลด้านการลงทุน และข้อมูลการดำเนินการจัดการบริหาร
                        เพื่อพิจารณาผู้ดำเนินการ
                        ในขณะเดียวกันก็ยังมีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานขายทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
                        โดยจะมีการลงปฏิบัติงานในร้านค้าจริง จนถึงการฝึกบริหารควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ และจึงมีการประเมินผลของผู้สมัคร
                        เมื่อผ่านขั้นตอนตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดแล้วจึงมีการเซ็นสัญญาเพื่อเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
                        รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า_4เดือน

Advertisements

               สนใจแฟรนไชส์ 7-11
               ติดต่อ:ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธุรกิจแฟรนไชส์
               ที่อยู่:สำนักแฟรนไชส์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาคารซีพีทาวเวอร์CP Tower
               ชั้น25 เลขที่313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
               โทร:(02)711-7800

เขียนโดย อาซาดะ ริวอิจิ
ลิขสิทธิ์โดย อาซาดะ ริวอิจิ
ทำเลขายของ.com

copyright

ผู้สนับสนุน หมวดแฟรนไชส์

bannera1

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.


*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.