bannera1
แฟรนไชส์โทรศัพท์มือถือ jaymart

แฟรนไชส์โทรศัพท์มือถือ jaymart ธุรกิจรวยด้วยกระแส

          แฟรนไชส์โทรศัพท์มือถือ jaymart ธุรกิจรวยด้วยกระแส  เมื่อเวลาอย่างรวดเร็ว การคิดค้นพัฒนาเกิดขึ้นทุกวัน เพื่อสรรหาสินค้าตอบสนองความต้องการของมนุษย์ 
          เฉกเช่นเดียว กับโทรศัพท์มือถือที่ออกมาใหม่ๆตลอดเวลา  สร้างความอยากซื้อให้แกผู้บริโภค  เมื่อมีโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกมารุ่นหนึ่ง  ทุกคนก็พยายามหามาเป็นเจ้าของให้ได้  เหมือนเป็นกระแสนิยมไปเสียแล้ว  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นช่องทางในการสร้างเงิน,สร้างความรวย ด้วยการเปิด “ร้านขายมือถือ” ได้เป็นอย่างดี

แฟรนไชส์โทรศัพท์มือถือ jaymart

          แฟรนไชส์โทรศัพท์มือถือ jaymart เจมาร์ทเป็นผู้นำร้านค้าปลีกโทรศัพท์มือถือที่ดำเนินธุรกิจสื่อสารมากกว่า 20ปี  แบรนด์เจมาร์ทได้จดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นบริษัทมหาชน  อีกทั้งทางบริษัทยังเป็นพันธมิตรทางการค้ากับกลุ่มบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสารและอุปกรณ์เสริมต่าง 
          เจมาร์ทยังมีความพร้อมของทีมงาน,มีความพร้อมทางด้านระบบบริหารจัดการสาขาต่างๆให้มีคุณภาพสูง  เน้นคุณภาพการให้บริการเป็นหลัก มีทีมงานฝึกอบรมที่เป็นมืออาชีพ  เราจึงมีความพร้อมสรรพในทุกด้านเพื่อรองรับการขยายตัวของสาขาแฟรนไชส์เจมาร์ทอย่างมีคุณภาพสูงสุด
          -มีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านมือถือกว่า_20ปี และจำนวนร้านสาขามากกว่า_220สาขา
          -มีระบบบริหารจัดการร้านสาขาอย่างมืออาชีพ
          -มีสินค้าจากหลากหลายยี่ห้อชั้นนำ
          -มีสินค้ากว่า_1,000รายการ
          -มีรูปร้านที่ทันสมัยและน่าเชื่อ

แฟรนไชส์โทรศัพท์มือถือ jaymart 

รูปแบบของแฟรนไชส์โทรศัพท์มือถือ jaymart
          1.รูปแบบจุดขายคีออสเล็ก(Kiosk)
          2.รูปแบบร้านค้าแบบห้อง(Jaymart@shop)

รายละเอียดในการลงทุนของแฟรนไชส์โทรศัพท์มือถือ jaymart
          1.ระยะเวลาของสัญญาแฟรนไชส์_3ปี
          2.ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์แรกเข้า_100,000-300,000บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่)
          3.ค่าใช้จ่ายในของการตกแต่งพื้นที่ โดยประมาณ_250,000-1,000,000บาท (ทั้งนี้คิดตามจริงของขนาดพื้นที่)
          4.ค่า Bank Guarantee ใช้เป็นค่ามัดจำในการสั่งซื้อสินค้า โดยขึ้นอยู่กับยอดสั่งซื้อสินค้า ให้เครดิตวงเงิน_2เท่า(ประมาณ 200,000-500,000บาท)
          5.จำหน่ายสินค้าที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น
          6.ทางบริษัทจะมีการฝึกอบรมการบริหารร้านค้าให้ฟรีครั้งแรก(รวมค่าที่พัก,อาหาร,ค่าฝึกอบรม)
          7.ระยะเวลาคืนทุน ขึ้นอยู่กับยอดขายสินค้า
          8.ทางบริษัทจะคอยช่วยสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการขาย การฝึกอบรมการบริการ JQS(Jaymart Quality Service)ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ และมีคุณภาพสูง
          9.บริษัทจะทำการส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ และทำการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง
          โดยสรุปงบประมาณการลงทุนเบื้องต้นประมาณ 500,000-1,500,000บาท(จะขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่และทำเลในการเปิดร้านแฟรนไชส์เจมาร์ท) (ราคาประมาณนี้ไม่รวมเงินทุนหมุนเวียนในการขาย)

คุณสมบัติของผู้สมัครของแฟรนไชส์โทรศัพท์มือถือ jaymart
          1.เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมก็ได้ และสามารถจดทะเบียนการค้าในประเทศไทยได้
          2.เป็นเจ้าของอาคาร,เจ้าของร้านค้า หรืออาจเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการเช่าอาคารหรือร้านค้าก็ได้  ถ้าเป็นเรื่องการเช่านั้นต้องมีระยะเวลาเช่าคงเหลือไม่น้อยกว่า_3ปี  
          3.มีทำเลตั้งที่ดีเหมาะสมกับการทำธุรกิจขายโทรศัพท์มือถือ
          4.มีทักษะในการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติได้ตามที่บริษัทแม่เป็นผู้กำหนด
          5.มีความพร้อมทางด้านเงินลงทุน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครของแฟรนไชส์โทรศัพท์มือถือ jaymart
          1.ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย 2นิ้ว_2ใบ(ต้องถ่ายไม่เกิน_30วัน)
          2.สำเนาบัตรประชาชน
          3.สำเนาทะเบียนบ้าน
          4.แผนที่ตั้งร้านในการดำเนินธุรกิจ
          5.ภาพถ่ายจริงที่ตั้งร้าน
          6.บัญชีเดินสะพัด(Statement)ย้อนหลัง_6เดือน
          7.หนังสือรับรองการจดทะเบียนกรณีเป็นนิติบุคคล

สนใจสามารถติดต่อไปได้ที่
          บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
          325/7-8 อาคารเจมาร์ท
          ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
          โทรศัพท์.(02)308-9000
          โทรศัพท์.(02)308-8000

แฟรนไชส์โทรศัพท์มือถือ jaymart

จุดแข่งของแฟรนไชส์โทรศัพท์มือถือ jaymart
          -มีภาพลักษณ์ของร้านค้าขายโทรศัพท์มือถือที่เป็นมาตรฐานดูน่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้มาก
          -มีการเซ็ตระบบทุกๆด้านให้แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ไว้อย่างเรียบร้อย  ทำให้ง่ายกับการเปิดร้านขายมือถือ
          -มีระบบจัดการสต๊อกสินค้า  โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือมีการเปลี่ยนรุ่นค่อนข้างเร็ว ทำให้ต้องควบคุมการเข้าออกของสินค้าให้ดี

จุดอ่อนของแฟรนไชส์โทรศัพท์มือถือ jaymart
          -มีการลงทุนที่ค่อนข้างสูง ทั้งนี้เป็นเพราะเป็นรูปแบบร้านที่มาตรฐานแตกต่างจากร้านขายโทรศัพท์ทั่วไป
          -คู่แข่งที่เป็นร้านโทรศัพท์มือถือทั่วไปค่อนข้างเยอะ

แฟรนไชส์โทรศัพท์มือถือ jaymart

          สรุปแล้วธุรกิจร้านขายโทรศัพท์มือถือของแฟรนไชส์โทรศัพท์มือถือ jaymart เป็นแฟรนไชส์ที่น่าลงทุนอยู่เหมือนกัน  แต่ผู้ที่จะซื้อควรมีคุณสมบัติต่างๆ  ตามที่บริษัทกำหนดอย่างครบถ้วน  หรือมากกว่าจะเป็นเรื่องที่ดี
          โดยเฉพาะเรื่องของทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม  ควรเป็นทำเลที่มีกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับภาพลักษณ์ของร้าน  ต้องลูกค้าที่ต้องการความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า  ไม่ใช่ลูกค้าที่ต้องการแต่สินค้าที่มีราคาถูกอย่างเดียว  
          อีกเรื่องก็คือเรื่องเงินลงทุน  ควรต้องมีเงินลงทุนที่เพียงพอกับการทำธุรกิจกับเจทาร์ท  เพราะร้านขายโทรศัพท์ของเจมาร์ทนั้นเป็นร้านที่ขายโทรศัพท์แบบที่เน้นเรื่องความเป็นมาตรฐานของร้าน  จึงอาจต้องใช้เงินลงทุนมากซักหน่อย
          แต่ถ้ามีคุณสมบัติต่างๆตามที่บริษัทกำหนดแล้ว  ก็คงเป็นการเหมาะสมที่จะลงทุนกับแฟรนไชส์โทรศัพท์มือถือ jaymart

แฟรนไชส์โทรศัพท์มือถือ jaymart

copyright

ผู้สนับสนุน หมวดแฟรนไชส์

bannera1

1 Comment on แฟรนไชส์โทรศัพท์มือถือ jaymart ธุรกิจรวยด้วยกระแส

  1. ลงทุนขนาดนี้แล้ว ไม่ทราบต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ถึงจะคืนทุนได้?

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.


*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.