bannera1 bannera1 bannera1 bannera1
ตลาดนัดอินดี้

ตลาดนัดอินดี้ ฟิวเจอร์พาร์ค พื้นที่ของวัยทีน 15-24

ตลาดนัดอินดี้  ฟิวเจอร์พาร์ค พื้นที่ของวัยทีน

Advertisements

 

          ตลาดนัดอินดี้  หรืออีกชื่อก็คือ Future Park Teens Pointer เป็นตลาดนัดนัดศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต เป็นพื้นที่ที่ศูนย์การค้าสนับสนุน เยาวชนคนทีนเอชทั้ง  ให้ใช้เวลาให้เป็นประโยช์น และสร้างรายได้พิเศษเข้ากระเป๋าอย่างสบายๆ  ดังนั้นพื้นที่นี้ทางศูนย์การจึงกำหนดอายุของผู้ขายอยู่ที่ 15-24ปี

ตลาดนัดอินดี้

          ตลาดนัดอินดี้ เป็นที่ขายของในห้างที่เก็บค่าเช่าเพียง 100 บาท เท่านั้น ทางศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จึงได้มีข้อกำหนดระเบียบปฎิบัติต่างๆ เพื่อควมคุมให้เป็นไปตามวัถตุประสงค์ของผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จากการทีมเว็บไซต์ ทำเลขายของ.com ได้พยายามหาข้อมูล และทำการรวบรวม เรียบเรียง จนได้รายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้าที่ ตลาดนัดอินดี้  Teens Pointer

          1.ต้องเป็นสมาชิกบัตร Teens Club ก่อนน่ะ ผู้ที่ขายจะต้องมีอายุอยู่ระหว่าง 15-24ปี เท่านั้น/ สำหรับวันจันทร์-วันศุกร์ สมัครฟรี  / วันเสาร์-วันอาทิตย์ ต้องเสียค่าสมัคร 100บาท/ ชำระค่าเช่าพื้นที่ 100บาท/ครั้ง/วันเสาร์/โดยสมัครบัตร Teens Club ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของห้างชั้น G หรือได้ที่ Teens Club Lounge ชั้น 3ฝั่งโรบินสัน
          2.โดยส่งภาพตัวอย่างสินค้ามาที่  br.section@futurepark.co.th และให้รอการตอบกลับทาง email ( ประมาณ 3 -4วัน สำหรับสินค้าที่ได้รับการอนุมัติ )
          3.ห้ามจำหน่ายสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์แบรนด์เนม อาทิเช่น ผ้าพันคอ,ผ้าผูกผม,กระเป๋าและอื่นๆ รวมถึงนาฬิกาที่ไม่ใช่แฮนด์เมด
          4.การจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันขอให้ผู้จำหน่ายได้ทำการตกลงราคาขายก่อนและ หากเกิดปัญหาขึ้นจะทำการยกเลิกการจำหน่ายสินค้าทั้ง 2ร้านทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น
          5.ห้ามมิให้ผู้ปกครองจำหน่ายสินค้าภายในพื้นที่ขาย
          6.ทางศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จะทำการตรวจสอบหากพบว่ามีการกระทำผิดดังกล่าวในข้างต้นทางศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จะทำการตักเตือนและถ้ายังมีการกระทำผิดเงื่อนไขอีก ทางศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายสินค้าทันที

ข้อห้ามในการขอยสินค้าที่ ตลาดนัดอินดี้ มีดังนี้
          งดจำหน่ายสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์แบรนด์เนม,อาทิ,ผ้าพันคอ,ผ้าผูกผม,กระเป๋า,นาฬิกา และอื่นๆ รวมถึงนาฬิกาที่ไม่ใช่แฮนด์เมด

ตลาดนัดอินดี้

เงื่อนไขการสมัครบัตร ตลาดนัดอินดี้
          1.สงวนสิทธิ์เฉพาะวัยทีน 15-24ปี
          2.สมัครง่ายๆด้วย 2 วิธี
              -ชำระค่าสมาชิก 100 บาท หรือ
              -รวบรวมใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีของร้านค้าภายในศูนย์การค้า ครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 15 วันสมัครฟรี
          3.อายุบัตร 2 ปี
              -ค่าธรรมเนียมการต่ออายุบัตร/การออกบัตรใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือชำรุด 50บาท
              -การต่ออายุบัตร ต้องดำเนินการภายใน 3 เดือน นับจากวันที่บัตรหมดอายุแล้ว หากเกินกว่ากำหนดต้องดำเนินดารสมัครใหม่
              -หากในปีนั้นสมาชิกมีคะแนนสะสมต้งแต่ 50 คะนนขึ้นไป ทางบริษัทฯจะทำการต่ออายุให้ฟรีทันที
              -หากอายุสมาชิกเกิน 24 ปี จะทำการยกเลิกบัตรทันที และไม่สามารถต่ออายุบัตรได้

ตลาดนัดอินดี้

การสะสมคะแนน ตลาดนัดอินดี้
          1.ยอดการซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าฟิวเจอร์ ทุก 10บาท จะไดีรรับ 1คะแนน
          2.แสดงบัตรสมาชิก พร้อมบัตรประชาชน และใบเสรร็จจากร้านค้าภายในศูนย์ฟิวเจอร์ ยกเว้นสินค้ามวดต่างๆ ดังต่อไปนี้ หมวดร้านทองรววมกรอบพระ,Central,Robinson,Big C,HomePro,Index Livingmall,TopMarket,B2S,SuperSports,PowerBuy,HomeWorks และสินค้าลานโปรโมชั่น เพื่อทำการสะสมคะแนนที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G
          3.หากผู้มาสะสมคะแนน ไม่ใช่เจ้าของบัตรสมาชิก ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบัตรมาแสดงด้วยทุกครั้ง
          4.จำกักการสะสมคะแนน ไม่เกิน 50,000บาท/วัน/ท่าน

ตลาดนัดอินดี้

การแลกรับของรางวัล ตลาดนัดอินดี้
          1.ต้องแสดงบัตรสมาชิกพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทำการแลกรับของรางวัล ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้นG(ห้ามบุคคลอื่นแลกรางวัลแทนกัน)
          2.ทางห้างฟิวเจอร์ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
          3.การแลกรับของรางวัลต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าคะแนนที่มีอยู่นั้นเป็นโมฆะ
          4.การฉ้อฉอ ปลอมแปลงเพื่อให้ได้มา หรือเพื่อประโยชน์ในการสะสมคะแนน หรือแลกของรางวัลไม่ว่าจะเพียงบางส่วน หรือทั้งหมดศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค สามารถถือเป็นเหตุในการพิจารณาเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคะแนนสะสมเหล่านั้น ตลอดจนยกเลิกสถานภาพของผู้ถือบัตรนั้นๆ ได้

          หมายเหตุ:ห้ามพนักงานร้านค้าภายในศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เข้าร่วมรายการสมัครสมาชิก/สะสมคะแนน/แลกรับของรางวัล รวมถึงการใช้บริการ VIP Parking และไม่สามารถใช้สิทธิ E-STAMP ส่วนลดค่าจอดรถได้ ในทุกกรณี
          www.futurepark.com

ตลาดนัดอินดี้

วัยทีนทั้งนั้น

ตลาดนัดอินดี้

ปูแล้วขาย

ตลาดนัดอินดี้

          สำหรับ ตลาดนัดอินดี้ เป็นตลาดนัดที่มีข้อจำกัดต่างๆพอสมควร  จึงเหมาะกับวัยรุ่นวัยทีน มากกว่า ผู้ค้าที่ขายตลาดนัดเป็นประจำ  อีกทั้งสินค้าต้องเป็นสินค้าที่ทำมือขึ้นมาเอง สินค้าที่มียี่ห้อสไตล์โรงงาน ที่นี่ไม่คอยแฮปปี้ที่จะให้ขายเท่าไหร  ตลาดนัดแห่งนี้จึงเหมาะกับ พ่อค้าแม่ค้าวัยใสทั้งหลาย กับค่าเช่า 100บาท/วัน กับทำเลในห้างใหญ่ย่านรังสิต แบบฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ก็ไม่ใช่ว่าจะมีให้เช่า จึงเป็นเรื่องที่ต้องพยายามกันหน่อยสำหรับคนที่สนใจเช่าครับ

ตลาดนัดอินดี้

ทำมือสวยๆ

ตลาดนัดอินดี้

กระเป๋าทำมือโดนๆ

ตลาดนัดอินดี้

เครื่องประดับเก๋ๆ

ตลาดนัดอินดี้

ต่างหู

ตลาดนัดอินดี้

สีสันสวยงาม

ตลาดนัดอินดี้

ซื้อๆขายๆ…กันทั้งนั้น

Advertisements

 

copyright

ผู้สนับสนุน หมวดตลาดนัด

bannera1 bannera1 bannera1

2 Comments on ตลาดนัดอินดี้ ฟิวเจอร์พาร์ค พื้นที่ของวัยทีน 15-24

  1. รบกวนขอเบอร์โทร หรือ ไอดีไลน์ ของร้านทำกรอบลอยหน่อยนะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ (ด่วน)

  2. ติดต่อสอบถาม สมัคร Teen club สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้มั้ยค่ะ 0943357494 รบกวนติดต่อกลับหน่อยได้มั้ยค่ะ

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.


*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.