bannera1 bannera1 bannera1 bannera1 bannera1 bannera1
ตลาดนัดตะวันนา แหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว!! ทำเลทองย่านบางกะปิ

ตลาดนัดตะวันนา แหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว!! ทำเลทองย่านบางกะปิ

ตลาดนัดตะวันนา แหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยว!! ทำเลทองย่านบางกะปิ

    “ตลาดนัด ตะวันนา”แหล่งช้อปปิ้งซื้อขายย่านบางกะปิ เป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงยาวนาน ขายสินค้าทุกประเภท เช่น เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ โทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงบริการสักลาย Tattoo ต่อผม เพ้นท์เล็บ ร้านตัดผมแนววินเทจและอื่นๆอีกมากมาย จึงทำให้ตลาดนัดตะวันนาเป็นแหล่งรวมสินค้าแฟชั่น ครบ ถูก เยอะ

    นอกจากลูกค้าที่ตั้งใจมาช้อปปิ้งที่ตลาดนัดตะวันนาแล้ว ยังมีกลุ่มลูกค้าที่มาเดินเล่นห้างใกล้เคียงก็แวะมาช้อปปิ้งที่ตลาดนัดตะวันนา บางกะปิ ในย่านบางกะปิโดยกลุ่มลูกค้ามีทั้งคนพื้นที่บริเวณย่านบางกะปิ เช่น หมู่บ้าน อพาร์ทเม้น หอพัก คอนโด โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ตลาดนัดตะวันนา บางกะปิ เปิดขายตั้งแต่เวลา 10.00น.-22.00น.

ราคาค่าเช่า : เรือนแถว
พื้นที่ 40 ตารางเมตร – 42 ตารางเมตร ราคา 21,312-27,972 บาท/ต่อเดือน

ราคาค่าเช่า : Zone IT

– Zone AA ซ่อมมือถือ
   ขนาดพื้นที่ 1.50 x 1.60 เมตร =2.40 ตารางเมตร
   ราคา 13,900 – 15,200 บาท
– Zone AB
   ขนาดพื้นที่ 3.00 x 1.75 เมตร = 5.25 ตารางเมตร
   ราคา 25,400 – 27,800บาท
– Zone AC
   ขนาดพื้นที่ 4.05 ตารางเมตร
   ราคา 14,700-15,800 บาท
– Zone AE
   ขนาดพื้นที่ 5.60 ตารางเมตร
   ราคา19,029 – 24,420 ตารางเมตร

ราคาค่าเช่า : Zone CRM
-ขนาดพื้นที่ 20-40ตารางเมตร
   ราคา 23,046 – 27,698 บาท

เงื่อนไขการจองพื้นที่ : เรือนแถว,A-RM,A-AE,C-RM
– กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงในการเช่าพื้นที่
– ยื่นรูปแบบสินค้า 2-4 รูป/ภาพร้านค้า (Store) 1-2 รูป

เงื่อนไขการเช่าพื้นที่ :
– สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 1-3ปี
– รายละเอียดค่าเช่าแบ่งเป็น 2ส่วน
   *ค่าเช่า 40 %
   *ค่าบริการ 60 % (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แบ่งเป็น ดังนี้
– ค่าบริการแก่สถานที่เช่า 30%
– ค่าบริการพื้นที่ส่วนกลาง 30%
– ค่าเช่าในการทำสัญญา ประกอบด้วย
   *เงินประกัน (ค่าเช่าและค่าบริการ) 3เดือน ของอัตราค่าเช่าและค่าบริการ เดือนสุดท้าย (ค่าเช่าและบริการ)
   *ชำระค่าเช่าและค่าบริการล่วงหน้า 1 เดือน

การใช้ไฟฟ้า
– เงินประกันไฟฟ้า 2,000.00 บาท/ห้อง , ขึ้นอยู่กับการใช้ไฟฟ้าของธุรกิจ
– ค่าบำรุงมิเตอร์ไฟฟ้า 90.00 บาท/มาตรวัด/เดือน
– ค่าไฟฟ้ายูนิตละ 5.00 บาท/หน่วย
   ***สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ**

การใช้น้ำประปา
– เงินประกันน้ำประปา 500.00 บาท/ห้อง
– ค่าบำรุงมิเตอร์น้ำประปา 20.00 บาท/เดือน
– ค่าน้ำประปายูนิตละ 17.50 บาท/หน่วย
   ***สามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ***

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำสัญญาเช้าพื้นที่
ประเภทบุคคลธรรมดา
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
ประเภทนิติบุคคล
1.หนังสือรับรองบริษัทฯอายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันทำสัญญา 1 ชุด
2.สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน กรรมการผู้มีอำนาจ 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจ 1 ชุด
4.กรณีมอบอำนาจให้กระทำแทนกรรมการบริษัทฯมีเอกสารประกอบดังนี้
– หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการบริษัทฯ(ติดอากรสแตมป์ 10บาท/ฉบับ) 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประขาชน (ผู้รับมอบอำนาจ) 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับมอบอำนาจ) 1 ชุด

หลังได้รับการพิจารณาแล้ว
– ยื่นรูปแบบการตกแต่งร้าน/Layout/แปลนไฟฟ้า รายละเอียดการตกแต่งร้านทั้งหมด เพื่อทำการตรวจสอบรูปแบบและอนุมัติให้ตกแต่งห้อง

พื้นที่โซน : H (ขายอาหาร)
อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ เริ่มขายสินค้า
ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 17.00น.-22.00น.

ราคาค่าเช่าพื้นที่ : ขนาดพื้นที่ 2×2 เมตร ความสูงไม่เกิน 1.20 เมตร , ใช้กระแสไฟฟ้า ไม่เกิน 200วัตต์/ล๊อค , ให้ใช้ปลั๊กไฟที่มีฟิวส์ ปิด-เปิด
– ค่าเช่ารายสัปดาห์ ราคา 3,080บาท/สัปดาห์/ล็อค (ราคารวมค่าไฟฟ้า)
– ค่าเช่ารายวัน ราคา 460บาท/วัน/ล็อค (ราคารวมค่าไฟฟ้า)

สนใจพื้นที่ติดต่อสอบถาม :
โทร. 086-313-8725
โทร. 086-312-8091
โทร. 02-734-2355 ต่อ 108,121 และ 9 (ฝ่ายขาย)

พื้นที่โซน : W (Walking Street) อยู่บริเวณด้านข้างโครงการติดกับถนนทางเข้า-ออก , ฝั่งแม๊คโคร บางกะปิ เริ่มขายสินค้า ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 17.00น.-22.00น.

ราคาค่าเช่าพื้นที่ : ขนาดพื้นที่ 2×2 เมตร ความสูงไม่เกิน 1.20 เมตร ,ใช้กระแสไฟฟ้า ไม่เกิน 200วัตต์/ล๊อค ,ให้ใช้ปลั๊กไฟที่มีฟิวส์ ปิด-เปิด
– ค่าเช่ารายสัปดาห์ ราคา 1,820 บาท/สัปดาห์/ล็อค (ราคารวมค่าไฟฟ้า)
– ค่าเช่ารายวัน ราคา 6,500 บาท/วัน/ล็อค (ราคารวมค่าไฟฟ้า)

สนใจพื้นที่ติดต่อสอบถาม :
โทร. 086-313-8725
โทร. 086-312-8091
โทร. 02-734-2355 ต่อ 108,121 และ 9 (ฝ่ายขาย)

พื้นที่โซน: E อยู่ติดกับเดอะมอลล์บางกะปิ เปิดขาย ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00น.-22.00น.

โซน E พื้นที่บริเวณด้านหน้าติดถนนลาดพร้าวขายแฟชั่น
– ขนาดล๊อค 1.8 x 2.5 เมตร
– ราคาเช่าต่อเดือน 12,600- 25,500 บาท/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
โซน E บริเวณตรงด้านหน้าขายอาหาร
– ขนาดล๊อค 2.5 x 2.5 เมตร
– ราคาเช่าต่อเดือน 17,700 –25,500บาท/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

โซน E บริเวณด้านหน้า ของโซน ขายสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หมวก เครื่องสำอางค์และแฟชั่นอื่นๆ
– ขนาดล๊อค 4.5 ตารางเมตร
– ราคาเช่าต่อเดือน 16,500 บาท/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
โซน E บริเวณตรงกลาง ของโซน ขายสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หมวก เครื่องสำอางค์และแฟชั่นอื่นๆ
– ขนาดล๊อค 4.5 ตารางเมตร
– ราคาเช่าต่อเดือน 15,000 บาท/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
โซน E บริเวณด้านหลัง ของโซน ขายสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หมวก เครื่องสำอางค์และแฟชั่นอื่นๆ
-ขนาดล๊อค 4.5 ตารางเมตร
-ราคาเช่าต่อเดือน 12,600 บาท/ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไข: ค่าไฟฟ้าเดือนละ 900บาท/ห้อง/ล็อค
สนใจพื้นที่ติดต่อสอบถาม :
โทร. 086-313-8725
โทร. 086-312-8091
โทร. 02-734-2355 ต่อ 108,121 และ 9 (ฝ่ายขาย)

พื้นที่โซน: J (Hipster)อยู่ติดกับคอนเทนเนอร์ตะวันนาและ โซน F ขนาดพื้นที่ 2×2 เมตร ราคาค่าเช่า รายสัปดาห์ ราคา 910 บาท/สัปดาห์/ล็อค (รวมค่าไฟฟ้า)

พื้นที่โซน: F อยู่บริเวณด้านหลังติดกับเดอะมอลล์และลานจอดรถด้านหลังเป็นโซนปรับปรุงพื้นที่ใหม่ มีที่นั่งพักและลานน้ำพุให้กับขาช้อปได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ

ราคาค่าเช่า
รายสัปดาห์
– ราคาค่าเช่า 1,680-1,850 บาท(รวมค่าไฟฟ้า)
– ขนาดล๊อค 2 x 2 เมตร
รายเดือน
– ราคาค่าเช่า 15,500-16,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
– ขนาดล๊อค 2 x 3 .2 เมตร

สนใจพื้นที่ติดต่อสอบถาม :
โทร. 086-313-8725
โทร. 086-312-8091
โทร. 02-734-2355 ต่อ 108,121 และ 9 (ฝ่ายขาย)

โปรโมชั่น : โซน AE ขายสินค้าแฟชั่น ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2559 เช่าล๊อครายสัปดาห์ (ไม่มีค่าประกัน) สนใจ ข้อมูลพื้นที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย 02-7342355 ต่อ 109

ตะวันนา บางกะปิ การเดินทางไปสารมารถไปได้หลายเส้นทาง ทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารประจำทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถขอข้อมูลการเช่าพื้นที่เพิ่มเติ่มได้ที่ สำนักงานขายตะวันนา บางกะปิ โทร.02-734-2355 ต่อ 9,109
ID Line : @rbj8120e
Facebook: Tawannashoppingpark
Website: www.tawannashoppingpark.com

หมายเหตุ
ทางตะวันนาบางกะปิ ไม่มีนโยบายให้ผู้เช่าเซ้งล็อคให้กันเอง การเช่าล็อคต้องผ่านสำนักงานขายเท่านั้น
ทางตะวันนาบางกะปิ ไม่อนุญาติให้ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธ์

ทำเลขายของ.com

copyright

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.

*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.