bannera1 bannera1 bannera1 bannera1
ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำ 2 ภพ สายใยไม่รู้ลืม

ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำ 2 ภพ สายใยไม่รู้ลืม

ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำแห่งการ รวมยาง รวมใจ สายใยที่ไม่รู้ลืม ความประทับใจที่น่าจดจำ

 ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำ 2 ภพ สายใยไม่รู้ลืม

“หนทางพิสูจน์ม้า วันเวลาพิสูจน์คน”
     ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำชื่อแปลกๆ ที่มีเรื่องราว กาลเวลา ความเป็นมาของ “ท่าย์น้ำข้ามภพ” ชื่อนี้ไม่ธรรมดา  เส้นทางกว่าจะได้มาเป็น  ตลาดน้ำเมืองเพชร  มันไม่ง่ายอย่างที่คิด “หยาดเหงื่อยแรง ความรวมไม้รวมมือ” ของชุมชนในท้องถิ่น  องค์การศึกษา ข้าราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องสอดประสานอย่างเข้าใจ เป็นงานที่ไม่ง่ายเลย…
     ในการก่อเกิดตลาดน้ำแห่งใหม่ “ตลาดน้ำแห่งสายใยชุมชน” เรื่องราวความน่าประทับใจ..  จึงเริ่มต้นขึ้น…

 ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำ 2 ภพ สายใยไม่รู้ลืม
เวทีกลางน้ำ จัดแสดงการละเล่นต่างๆ

จุดเริ่มต้น..นับหนึ่ง เพื่อ ท่าย์น้ำข้ามภพ
     ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ เริ่มต้นด้วยพื้นที่สองฝั่งมาแม่เพชรบุรี ฝั่งหนึ่งตั้งอยู่ในท่ายางหย่อง อีกฝั่งตั้งอยู่ที่ท่ายาง  ในอดีตบริเวณนี้เป็นแหล่งค้าขายทางน้ำที่คึกคัก มีการแลกเปลี่ยนสินค้าของชาวบ้าน ของสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี  เมื่อกาลเวลาเปลี่ยน ความเจริญทางวัตถุเริ่มคืบคลานเข้ามา ถนนถูกตัดผ่าน การสัญจรทางรถเริ่มมีบทบาท  พื้นที่บริเวณนี้จึงกลายเป็นเพียงที่จัดกิจกรรมสำคัญของสองชุมชน  “ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายประเพณีร้อยปี” 
     แต่ความเจริญทางวัตถุกลับไม่ให้ประโยชน์ในภาพรวมแก่ชนชุนเลย กลับลดท่อนภาพวิถีชีวิตของชุมชน สายสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านเรือนเคียงค่อยๆ จ้างหาย  ความคิดหาสิ่งใหม่ๆ  “แหล่งท่องเที่ยวของชาวแม่น้ำเพชร”  จึงเริ่มจุดประกาย…

 ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำ 2 ภพ สายใยไม่รู้ลืม
ซุ้มหลังคาจาก บ้านๆ สบายๆ

เปิดครั้งที่ 1 ของ ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ
     การเปิดตัวครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2554 จากการเสนอเปิดเป็นตลาดน้ำของ พ.อ.เบญจพล รังสีภาณุรัตน์ ให้เป็นตลาดน้ำ “ท่าย์น้ำข้ามภพ” ในประชุมของชุมชน โดยร่วมมือหน่วยงานของภาครัฐในระดับจังหวัดเพชรบุรี และอำเภอท่ายาง รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าไปสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนในการเปิดตัวครั้งแรกนี้  แต่เปิดมาได้ซักระยะก็มีการปิดตัวเพื่อปรับปรุงครั้งใหญ่ให้ดียิ่งขึ้น

 ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำ 2 ภพ สายใยไม่รู้ลืม
รวมยาง รวมใจ จะกลับมาอีกครั้ง

เปิดครั้งที่ 2 ของ ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ
     ในการเปิดตัวครั้งนี้ได้รับความร่วมไม้ร่วมมืออย่างอบอุ่น ทั้งจากชมชุน และภาครัฐ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยทางฝั่งท่ายาง นำทัพมาด้วย กำนันปรีชา ผ่องใส กำนันตำบลท่ายาง “พี่เล็ก” นางวันทนา เก่งทอง จากร้านทองม้วนแม่เล็ก ที่เป็นสองกำลังในการจัดหาระดมทุนในการขับเคลื่อนโครงการ
     และทางท่ายางหย่อง นำโดย กำนัน แสงวรรณา อยู่แย้ม กำนันตำบลยางหย่อง ตำบลที่ไม่ใหญ่และมีกำลังน้อยกว่าฝั่งท่ายาง แต่ก็ไม่น้อยน้ำใจ กำลังใจยังคงมุ่งมั่น  อีกทั้งชาวบ้าวชุมชนฝั่งท่ายางก็ยังคอยช่วยสนับสนุน  ไม่คิดว่าฝั่งใครก็ฝั่งมัน  คำว่า “ฝั่งโน้น  ฝั่งนี้ ไม่ได้มีอยู่ความคิดของชาวบ้านท่ายาง” 
     สองฝั่งต่างรวมใจ พร้อมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ หน่วยงานของ.อบต และจากสถาบันการศึกษา นำโดย อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ คณะวิทยาการจัดการ(การตลาด) แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ทุกฝ่ายต่างรวมมือรวมใจ ทำงานอย่างไม่ได้เหน็ดเหนื่อย ไม่มีประโยช์นส่วนตน มีแต่ประโยช์นของชุมชนเป็นที่ตั้ง สะพานแห่งความฝันจึงเกิดขึ้น ในชื่อว่า “สะพานข้ามภพ”

 ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำ 2 ภพ สายใยไม่รู้ลืม
สะพานข้ามสองฝั่ง ชิวๆ

ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำ 2 ภพ สายใยไม่รู้ลืม
แสงสียามค่ำคืน สวยไม่แพ้ยามเย็น

สะพานข้ามภพ แห่ง ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ
     “สะพาน” แห่งความรักของคนสองภพ สะพานที่ใช้เวลาอันสั้นในการสร้าง สะพานราวสลิงยาวทอดข้ามแม่น้ำเพชรบุรี  สายน้ำที่เชื่อมสัมพันธ์ของชุมชนท่ายางและท่ายางหย่อง
     อีกหนึ่งจุดเด่นของตลาดน้ำ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินข้ามไปมาได้อย่างอรรถรส รับสัมผัสอากาศ กลิ่นของแม่น้ำเพชร สายลมที่มากระทบตัว ประสบการณ์ที่คุณไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อน  มนต์เสน่ห์ของชาวบ้าน ใบหน้าเปื้อนยิ้มของพ่อค้าแม่ค้า ทั้งภพท่ายาง และภพยางหยอง นี่หล่ะคือ “สะพานข้ามภพ” สะพานเชื่อมเชื่อยสายใยของคนสองภพ

 ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำ 2 ภพ สายใยไม่รู้ลืม
ท่าย์น้ำข้ามภพ มาข้ามภพกัน…

ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำ 2 ภพ สายใยไม่รู้ลืม

ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ เขียนผิดหรือเปล่าหนอ..
     คำว่า “ท่าย์” หลายคนคงคิดว่าเขียนผิดหรือเนี่ย  อันที่จริงแล้วมีที่มาที่ไปของคำอยู่ในตัวมันเอง  คำสั้นๆ แต่แผงด้วยความหมายและเรื่องราว  “ย” เมื่อใส่การันต์ จึงไม่ออกเสียง ย.ยักษ์ ออกมา แต่ก็ยังคงมีรูปของ “ย” อยู่ในคำ  อันหมายถึง “2 ย”  ย.หนึ่ง ก็คือ ท่ายาง , อีกหนึ่ง.ย ก็คือ ท่ายางหย่อง สองชุมชนที่ไม่เคยแยกจากกัน ท่าย์น้ำข้ามภพ จึงมีตัว “ย์” เพื่อแสดงถึงสายสัมพันธ์ของสองชุมชน

 ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำ 2 ภพ สายใยไม่รู้ลืม
งานเพนท์สวยๆ…

ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ
     ตลาดน้ำเปิดใหม่ วิถีชุมชนของชาวน้ำเมืองเพชร แม่น้ำแห่งต้นกำเนิดชีวิต ต้นกำเนิดเรื่องราว วัฒนธรรมชุมชนในอดีต ให้หวนคืนมาอีกครั้ง ในรูปแบบตลาดน้ำริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี  มีร้านค้าจากชาวบ้านนำสินค้าพื้นบ้าน จากสวนผลไม้ในท้องถิ่น บ้านไหนมีฝีมือการทำอาหาร ก็นำเมนูเด็จของตนมาขาย  ขนมต่างๆ ที่ไม่ค่อยเห็นมากนัก  ก็มีมาขายด้วย  เช่น ,
     ขนมกะลอจี๊ เป็นขนมของชาวจีนเป็นขนมที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวคลุกกับน้ำตาลและงาคั่ว ,
     ขนมหรุ่ม ขนมไทยโบราณหาทานยากมาก และยังมีน้ำตาลสดแท้ๆ จากสวนชาวบ้านมาให้ได้ลองชิม ในบรรยากาศริมน้ำ และมีกิจกรรมที่จะมีการจัดหมุนเวียนไปตามเทศกาลสำคัญๆ  ให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำความสนุก สำลักความสุขในวันหยุดพักผ่อนสบายๆ

 ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำ 2 ภพ สายใยไม่รู้ลืม
นั่งชิมริมแม่น้ำเพชร  อร่อยอากาศสบายๆ

ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำ 2 ภพ สายใยไม่รู้ลืม
พายเรือจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง.. สายใยไม่ขาดหาย

ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำ 2 ภพ สายใยไม่รู้ลืม
ค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกล..

ข้อมูลทั่วไปของ ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ
     -ตั้งอยู่บริเวณท่ายาง และท่ายางหยอง ใกล้ศาเจ้ากวนอู ใกล้ร้านผัดไทยท่ายาง
     -เปิดทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์
     -เปิดกันตั้งแต่ สายๆ จนถึงค่ำๆ กันเลย
     -เป็นการจัดการของสองชุมชน และความรวมมือจากรัฐแลพเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา

ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำ 2 ภพ สายใยไม่รู้ลืม
งานก่อทรายตอนเทศกาลสงกรานต์

พื้นที่เช่า ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ
     ในตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ จะมีร้านอยู่พอประมาณ โดยมีอยู่ประมาณกว่า 80 ร้านค้า ซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มาจากชุมชนเอง ในเบื้องต้นนี้จะมีการคณะกรรมการในการคัดเลือก และควบคุมคุณภาพของสินค้าของแต่ละร้าน ซึ่งปัจจุบันยังเป็นเพียงการเริ่มต้นจึงเปิดรับผู้ค้าแต่คนในพื้นที่เป็นหลักก่อน จาการที่ทีมงาน เว็บ ทำาเลขายของ.com ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์จรรยาพร ท่านกล่าวว่า
     ช่วงนี้ยังอยากทำตลาดให้ดี  มีคุณภาพก่อนในเบื้องต้น จึงเน้นไปที่คุณภาพเป็นหลัก และค่อยพัฒนาไปทีละน้อย อย่างเข้มแข็ง แต่การเพิ่มสินค้าและร้านค้าย่อมต้องมีต่อไปอย่างเลี่ยงไม่ได้แน่  แต่ก็จะต้องเพิ่มอย่างยั่งยืนและมั่งคง จะดีที่สุด อาจารย์จรรยาพรกล่าว…

เขียนโดย อาซาดะ ริวอิจิ
ลิขสิทธิ์โดย อาซาดะ ริวอิจิ
ทำเลขายของ.com

 ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำ 2 ภพ สายใยไม่รู้ลืม
หอยนางรมสดๆ ตัวใหญ่ๆ 70 Hot..

ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำ 2 ภพ สายใยไม่รู้ลืม
ปลาเผาก็มีมาอร่อยด้วยน่ะ…

ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำ 2 ภพ สายใยไม่รู้ลืม
กุ้งเผาไม่น้อยหน้า น่าหม่ำทั้งนั้นเลย…

ที่จอดรถ ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ
     สามารถนำไปจอดรถได้หลายจุด
     1.จอดที่ตั้งแต่ช่วงถนนจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่ายาง ยาวจนไปถึงศาลเจ้ากวนอู แถวร้านผัดไทยท่ายาง
     2.สามารถขับรถข้ามสะพานข้าแม่น้ำเพชร แล้วเลี้ยวขวาไปฝั่งท่ายางหย่อง ก็ได้อีกจุด ซึ่งทั้งสองจุดนี้  ไม่เสียค่าจอด

ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำ 2 ภพ สายใยไม่รู้ลืม
ค่ำคืนเริ่มคักคักแล้ว…

ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำ 2 ภพ สายใยไม่รู้ลืม
คุณป้ามีไฟ แสงสีของคุณรุ่นก่อน..

ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำ 2 ภพ สายใยไม่รู้ลืม
บรรยากาศของแม่น้ำเพชรบุรี  ธรรมชาติที่หายไม่ได้ในเมืองหลวง…

ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำ 2 ภพ สายใยไม่รู้ลืม
แม่น้ำเพชรสายน้ำ ที่ไม่เคยจางหาย..

ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำ 2 ภพ สายใยไม่รู้ลืม
ศาลเจ้ากวนอู

แผนที่ ท่าย์น้ำข้ามภพ ตลาดน้ำท่าย์น้ำข้ามภพ

[mappress mapid=”104″]

copyright

ผู้สนับสนุน หมวดตลาดนัด

bannera1 bannera1 bannera1

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.


*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.