bannera1 bannera1 bannera1

ดอนตูม ทาวน์ เซ็นเตอร์ พื้นที่เช่าใน community mall แห่งใหม่

          ดอนตูม ทาวน์ เซ็นเตอร์ (DONTUM TOWN CENTER) เป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่ที่จะตอบโจทย์ความต้องการบริโภคของคนดอนตูม  ในรูปแบบของศูนย์การค้าแบบ(One Stop Service)แบบมาที่เดียวมีทุกอย่างให้บริการครบทุกคน  มีทั้งตลาดดอนตูม(ธกส.),7-ELEVEN,Lotus Express,CJ Express,สวัสดิการร้านค้า, ตู้ ATM ของธนาคารต่างๆ,สถานีบริการน้ำมัน ปตท., Café Amazon, ProCheck,ร้านแว่นท๊อปเจริญ และร้านอาหารร้านค้าอื่นๆอีกมากมาย

Advertisements

ดอนตูม ทาวน์ เซ็นเตอร์(DONTUM TOWN CENTER) 

กราฟฟิกของดอนตูม ทาวน์ เซ็นเตอร์น่าตาเป็นแบบนี้

         ด้วยวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายของผู้บริหารโครงการ ดอนตูม ทาวน์ เซ็นเตอร์(DONTUM TOWN CENTER)ที่ต้องการให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจแบบครบวงจรของอำเภอดอนตูมด้วยคนดอนตูม(นครปฐม)  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้เป็นจุดศูนย์กลาง หรือ(Landmark) ที่ที่จะเป็นจุดนัดพบ,จุดแวะพัก,จุดพักผ่อน,ของคนดอนตูมและนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน

 ดอนตูม ทาวน์ เซ็นเตอร์(DONTUM TOWN CENTER)

แผนที่ทางไปโครงการดอนตูมทาวน์

         พื้นที่โครงการดอนตูม ทาวน์ เซ็นเตอร์(DONTUM TOWN CENTER)อยู่ติดกับถนนสายหลัก(ถนนเศรษฐวิถี)ซึ่งเป็นถนนสัญจรหลัก ของอำเภอดอนตูม-อำเภอเมือง-อำเภอบางเลน-อำเภอกำแพงแสน-อำเภอนครชัยศรี  และมีพื้นที่ใกล้สถานที่สำคัญๆเช่นที่,ว่าการอำเภอดอนตูม,สถานีตำรวจ,โรงเรียนสหบำรุงวิทยา,โรงพยาบาลดอนตูม,สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม,วิหารที่ประดิษฐานองค์พระแม่กวนอิมทุ่งพิชัยตั้งอยู่ติดรมถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 3036 ในตัวอำเภอดอนตูมรูปแบบปางสมาธิเป็นศิลปจีนโบราณ ที่ถือว่างดงามที่สุดแกะด้วยไม้ที่มีอายุกว่าพันปีฯลฯ

 ดอนตูม ทาวน์ เซ็นเตอร์(DONTUM TOWN CENTER)

แผนผังของโครงการ

ดอนตูม ทาวน์ เซ็นเตอร์(DONTUM TOWN CENTER)ประกอบด้วยพื้นที่_5โซนดังนี้
         1.Business and Service Zone โซนธุรกิจและธุรกิจบริการทั่วไปบริเวณอาคารC,D,และ E
         2.Food Zone โซนอาหารที่บริเวณอาคารAและอาคารB
         3.Market Zone  โซนตลาดสดอยู่บริเวณภายในอาคารตัวตลาด
         4.Market and Service Zone โซนตลาดและโซนการบริการส่วนของตลาดบริเวณอาคารB
         5.Residential Zone โซนที่อยู่อาศัย

 ดอนตูม ทาวน์ เซ็นเตอร์(DONTUM TOWN CENTER)

มีการจัดแบ่งไว้หลากหลายโซน

         รายชื่อร้านค้าที่อยู่ในโครงการดอนตูม ทาวน์ เซ็นเตอร์(DONTUM TOWN CENTER),ตลาดดอนตูม(ธกส),สถานีบริการน้ำมัน ปตท,ธนาคารกรุงไทย,ร้านแว่นท๊อปเจริญ,ร้านอมยิ้ม,7-ELEVEN,Lotus_Express,ร้านกาแฟCafé_Amazon,ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร@ProCheck,คลังยาดอนตูม,ร้านค้าต่างๆภายในโครงการ

 ดอนตูม ทาวน์ เซ็นเตอร์(DONTUM TOWN CENTER)

แนวคิดต่างๆ

แผนการประชาสัมพันธ์ของในโครงการดอนตูม ทาวน์ เซ็นเตอร์(DONTUM TOWN CENTER)
         -การจัดงานตามเทศกาลต่างๆ,
         -งานตรุษจีน,เทศกาลChristmas,เทศกาลปีใหม่,
         -Promotion(การตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย
         -Ootential Event,Walking_Street,Mini_concert

ดอนตูม ทาวน์ เซ็นเตอร์(DONTUM TOWN CENTER)

สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

รายละเอียดการเช่าของโครงการดอนตูม ทาวน์ เซ็นเตอร์(DONTUM TOWN CENTER)
       -พื้นที่เช่าเป็นห้องล๊อคร้านค้า ซึ่งเป็นห้องที่มีกำแพง_3ด้าน ซึ่งต้องตกแต่งเพิ่มเติม งานพื้น,งานเพดาน,งานผนังที่จะทาสีและงานระบบด้วย
       -อัตราค่าเช่าราคาขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่เช่าและทำเลที่ตั้ง(ราคาค่าเช่าคิดต่อตารางเมตร)(เริ่มต้นที่ราคา_7,000บาท/เดือน)
       -สัญญาเช่าทำระยะเวลาการเช่า 1ปี, 3ปี, หรือ 3ปีขึ้นไป(ขึ้นอยู่กับตัวธุรกิจและองค์ประกอบของพื้นที่เช่า)
       -ไม่มีอนุญาตอให้มีการเซ้งต่อ
       -จำนวนเงินค่าประกันความเสียหาย แล้วแต่กับจำนวนปีที่ทำสัญญา เมื่อผู้เช่าอยู่ครบสัญญาจะได้รับเงินคืน(หรืออัตราค่าประกันความเสียหาย 4เดือน/สัญญา 3ปี)
       -ขนาดพื้นที่เช่า_22ตารางเมตร-160ตารางเมตร
       -เริ่มต้นที่ราคา_7,000บาท/เดือน
       -มีพื้นเช่า_125ยูนิต

ขั้นตอนการเช่าพื้นที่โครงการดอนตูม ทาวน์ เซ็นเตอร์(DONTUM TOWN CENTER)
        1. กรอกรายละเอียดของตัวธุรกิจของท่าน แล้วส่งกลับมายังสำนักโครงการดอนตูม
            -ทางอีเมล(E-mail:info@dontumtowncenter.com),แฟกซ์(Fax:034-381-764)
            -ทางไปรษณีย์โดยส่งมาตามที่อยู่:76 หมู่ที่ 1 ตาบลสามง่าม อาเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
            -สามารถส่งด้วยตนเองที่สานักงานโครงการดอนตูมได้เลยตามเวลาทำการ
        2. ทางโครงการฯ จะรีบพิจารณาและทำการติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด และอาจะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมบ้าง
        3. หากธุรกิจของท่านเป็นที่สนใจ ทางโครงการฯ จะเสนอพื้นที่และทาเล ตามโซนประเภทธุรกิจที่เหมาะสม
        4. เริ่มเข้าขั้นตอนการเจรจาต่อรอง หากทั้งผู้เช่าและโครงการฯ ยอมรับในข้อตกลงด้านเงื่อนไขและราคาเช่าแล้ว หลังจากนั้นจะเข้าขั้นตอนของการจองพื้นที่
        5. การจองพื้นที่เช่าโครงการ  ผู้สนใจเช่าพื้นที่จะต้องชาระเงินค่าเช่า 2เดือน เป็นการจ่ายค่ามัดจำการจอง
        6. หลังจากนั้นภายใน 15 วัน ผู้สนใจเช่าพื้นที่ จะต้องมาทาสัญญาเช่าพื้นที่ โดยในวันนั้นจะต้องชำระเงินเป็นค่าประกันความเสียหาย จำนวน 4 เดือน (ซึ่งเงินค่ามัดจาการจอง ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าประกันความเสียหาย)
        7. ผู้เช่าดาเนินการในเรื่องของการออกแบบตกแต่งร้าน และส่งแบบมาให้ทางโครงการฯ พิจารณา ต้องให้ทางโครงการอนุมัติก่อนถึงจะดาเนินการตกแต่งร้านได้ ซึ่งในสัญญา จะระบุวันที่เข้าไปทาการตกแต่งร้านได้

ดอนตูม ทาวน์ เซ็นเตอร์(DONTUM TOWN CENTER)

โครงการดอนตูม ทาวน์ เซ็นเตอร์(DONTUM TOWN CENTER)จะพิจารณาผู้สนใจเช่าพื้นที่มาตามลำดับก่อนและหลัง ของการส่งแบบฟอร์มขอเช่าพื้นที่
        ในการส่งข้อมูลรายละเอียดของธุรกิจนั้น  มีข้อแนะนำสามข้อดังนี้
        1. ส่งรูปภาพของสินค้าและรูปแบบร้านที่ท่านประสงค์จะขายตามการออกแบบตกแต่งร้านของท่าน  ในแบบที่สื่อได้ชัดเจนหรือแบบ(PERSPECTIVE)
        2. รูปภาพตัวอย่างประกอบในกรณีที่ถ้ายังไม่มีตัวอย่างจริงสินค้า   สามารถหารูปที่ใกล้เคียงกับสินค้าของท่านหรือรูปแบบของทางร้านที่ต้องการเปิด อาจจะหามาจากทางอินเตอร์เน็ตมาให้ทางโครงการเป็นไอเดียก่อนได้
        3. ทั้งนี้รูปภาพสินค้าและรูปแบบของร้านที่ท่านนำเสนอมานั้นเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาธุรกิจของท่าน

 ดอนตูม ทาวน์ เซ็นเตอร์(DONTUM TOWN CENTER)

หลากหลายกิจกรรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการดอนตูม ทาวน์ เซ็นเตอร์(DONTUM TOWN CENTER)
       ชื่อผู้ติดต่อ: คุณนลินฉัตร์ ธัชสิริปลุวัชร
       ชื่อบริษัท: ดอนตูมแกรน์ดพาเลซ จำกัด
       โทรศัพท์: 034-381-850
       มือถือ: 093-124-7925 , 092-434-8822
       แฟกซ์: 034-381-764
       E-Mail: narinchatr@dontumtowncenter.com
        Website: www.Dontumtowncenter.com

ดอนตูม ทาวน์ เซ็นเตอร์(DONTUM TOWN CENTER)

       ใครสนใจใบสมัครโครงการสามารถเข้าไปดาว์นโหลดได้ที่เว็บ www.Dontumtowncenter.com  เลยครับ.หรือคอมเมนต์ไว้ได้  โดยแจ้งอีเมลที่จะให้ส่งแบบฟอร์มใบสมัครกลับไปให้ได้ครับ

Advertisements

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.


*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.