bannera1 bannera1 bannera1 bannera1
ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง ทำเลขายของ 50บ/วัน

ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง ทำเลขายของ 50บ/วัน

ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง ทำเลขายของ 50บ/วัน Trang Walking Street แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ของจังหวัดตรัง

 ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง ทำเลขายของ 50บ/วัน

            ถนนคนเดินตรัง ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552  โดยความรวมมือจากหลายฝ่าย  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ไม่ว่าจะเป็น ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานตรัง คุณบูรณศักดิ์  ฤกษ์สำรวจ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ท่านไมตรี  อินทุสุต ,เทศบาลนครตรัง,สถานีรถไฟตรัง,วัฒนธรรมจังหวัดตรัง,พาณิชย์จังหวัดตรัง,พัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ทุกภาคได้จับมือเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ให้กับจังหวัดตรัง  ในรูปแบบถนนคนเดิน “Walking Street” ในชื่อ สถานีคนเดิน (ChanChala Night Market)

 ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง ทำเลขายของ 50บ/วัน

            ถนนคนเดินตรัง จัดกันบริเวณลานหน้าสถานีรถไฟตรัง ในรูปแบบถนนคนเดิน,ยามเย็น แบบเดินช้อปปิ้งสบายๆ  สไตล์กลิ่นไอวิถีชีวิตภาคใต้  ด้วยสินค้านานาชนิด  สินค้าทำมือด้วยฝีมือคนท้องถิ่น  สินค้าที่แสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น  สอดแทรกความจริงใจในทุกอนูของตัวสินค้า  ที่นับวันจะหายไปจากสังคมเมืองหลวง  แต่สำหรับที่  สถานีคนเดินตรัง  ยังรอตอนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยือนอย่างจริงใจ

 ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง ทำเลขายของ 50บ/วัน

            ถนนคนเดินตรัง เปิดขายกันทุกวันศุกร์-วันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.30-22.00น โดยแบ่งเป็น 3โซน คือ
            1.โซนอาหาร จัดขายอร่อย  ของอร่อยของจังหวัดตรัง  อาหารทะเลสดๆ ขนมพื้นเมืองท้องถิ่นที่หาทานไม่ได้ง่ายๆ
            2.โซนของใช้ สินค้าที่ระลึก สินค้าหัตถกรรม  งานศิลปะงานฝีมือ สินค้าไอเดียสร้างสรรค์
            3.โซนลานอเนกประสงค์ เป็นลานจัดงานเพื่อของหน่วยงานต่างๆ ที่มารวมค้ากับ ถนนคนเดินจังหวัดตรัง
            ซึ่งทั้งหมดจะมีล็อคประมาณ 100กว่าล็อค

 ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง ทำเลขายของ 50บ/วัน

กิจกรรม ถนนคนเดินตรัง
            ทางชมรมผู้ค้าสถานีรถไฟจังหวัดตรัง ได้มีวัตถุประสงค์ให้บุคคลต่างๆ  นักเรียน,นักศึกษา,ที่ต้องการหารายได้พิเศษ ส่งเสริมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  อีกทั้งยังมีรายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัว  โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี,ศิลปะพื้นบ้าน,การแสดงความสามารถเฉพาะตัว,การเปิดหมวก  ปล่อยของแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่  และยังเป็นการเพิ่มสีสัน ความคึกคักให้ ถนนคนเดินได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง ทำเลขายของ 50บ/วัน

การเช่าแผงค้า การเช่าล็อค ของ ถนนคนเดินตรัง
            จะแบ่งผู้ค้ารวมที่เป็นล็อคประจำ และ ผู้ค้ารวมที่เป็นล็อคเสริม โดยมีระเบียบข้อปฎิบัติดังนี้
            1.ต้องไปลงชื่อในทะเบียนสมุดลงทะเบียนของผู้ค้าร่วม ที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ที่โต๊ะบริเวณด้านหน้าเวทีการแสดง(โต๊ะหน้าห้องขายตั๋ว)
            2.สินค้าที่จะนำมาจำหน่ายต้องไม่ซ้ำซ้อนกับสินค้าของสมาชิกชมรมฯที่มาจำหน่ายในวันนั้นๆ  ผู้ค้าร่วมที่มีสินค้าเข้าประเภทและดูแล้วใกล้เคียงกับบูธที่ว่างลงจะได้รับการพิจารณาก่อนและรับบัตรคิวตามลำดับไป
            3.โดยเริ่มวางแผงค้าจำหน่ายสินค้าวันศุกร์-วันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.40น.-22.00น. โดยห้ามเก็บร้านก่อนเวลา 22.00น. แต่ยกเว้นวันอาทิตย์สามารถเก็บร้านได้เวลา 21.30น.
            4.ผู้ค้าร่วมจะต้องใช้หลอดไฟตะเกียบประหยัดสีเหลืองในร้านค้าเท่านั้น และไม่เกิน 2 หลอดต่อบูธ โดยต่อจากตู้ไฟที่จัดทำให้เท่านั้น หากร้านค่าใดใช้เกิน 2 หลอด ถ้าเกินต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มหลอดละ 10บาท กรณีใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องจ่ายเพิ่ม(ตามความเหมาะสมของอุปกรณ์นั้นๆ)
            5.ผู้ค้าร่วมจะต้องจัดร้านให้อยู่ในพื้นที่ของตนเอง ห้ามล้ำเขตของร้านใกล้เคียงอื่น
            6.ให้ผู้ค้าร่วมช่วยกันรักษาความสะอาดและเก็บกวาดขยะในพื้นที่ของตนเองและนำไปวาง ณ.จุดที่กำหนด ห้ามมิให้มีคราบน้ำมันหรือน้ำบนพื้น
            7.ห้ามผู้ค้าร่วมใช้เสียงดังเกินความจำเป็น ทั้งนี้ต้องแจ้งให้กรรมการชมรมฯทราบเป็นกรณีๆไป
            8.ให้ผู้ค้าร่วมจำหน่ายสินค้าราคายุติธรรมเหมาะสม ไม่เอาเปรียบลูกค้าผู้บริโภค
            9.ห้ามจอดรถในพื้นที่จำหน่ายสินค้า ตั้งแต่เวลา 17.40 – 22.00น.
            10.ห้ามวางสินค้าจำหน่าย หรือกระทำการใดๆที่ลานเวที ยกเว้นกิจกรรมการแสดงเท่านั้น
            11.ผู้ค้าร่วมต้องจ่ายค่าบำรุงตลาดบูธละ 50 บาทต่อวัน โดยเริ่มเก็บเวลา 19.30น. หากฝนตกก่อนเวลา 19.30น.จะไม่เก็บค่าบูธ

 ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง ทำเลขายของ 50บ/วัน

          จากที่ทีมงานเว็บทำเลขายของ.com ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้จัด กล่าวว่า ตอนนี้ ล็อคส่วนใหญ่จะเต็มหมดแล้ว  มีแต่ล็อคเสริมที่ยังพอมีให้กับผู้สนใจมาขายได้  โดยในแต่ละครั้งจะมีล็อคว่างประมาณ 5-20ล็อค ไม่แน่นอน  แต่ล็อคส่วนใหญ่จะเป็นล็อคที่ขายสินค้าแฮนเมดท์  ผู้ที่สนใจต้องไปลงชื่อไว้ก่อน  แล้วทางคณะกรรมการของชมรมจะคัดเลือกผู้ค้าที่มี สินค้าที่มีความใกล้เคียงกับธีมของ ถนนคนเดินตรัง อีกครั้งหนึ่ง  ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของถนนคนเดินตรังนั่นเอง  สำหรับเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ แล้วอยากไปขายที่นี่ไม่ต้องเสียใจ  ว่าโอกาสที่จะได้ขายคงน้อยมาก  แต่ตรงนี้ยังมีให้ขายอีกสามวัน คือ ตลาดความสุข

ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง ทำเลขายของ 50บ/วัน

 ความเป็นศิลปินมันอยู่ในสายเลือด…ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ยังเป็นศิลปิน

ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง ทำเลขายของ 50บ/วัน

 ป้ายบ้านเลขที่…ศิลปะรูปไม้

ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง ทำเลขายของ 50บ/วัน

 ปูผ้า…วางสร้อย…พร้อมขาย

ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง ทำเลขายของ 50บ/วัน

 สินค้าเสริมสิริมงคล…

ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง ทำเลขายของ 50บ/วัน

 รักนะคะ…

ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง ทำเลขายของ 50บ/วัน

 กริช…อาวุธโบราณแถบคาบสมุทรมาลายู…สืบสานของพื้นบ้าน

ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง ทำเลขายของ 50บ/วัน

เครื่องประดับสวยๆ

ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง ทำเลขายของ 50บ/วัน

ร้านค้าเริ่มตั้งขาย…เตรียมพร้อม

ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง ทำเลขายของ 50บ/วัน

พร้อมจ้า…

ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง ทำเลขายของ 50บ/วัน

 ร้านนี้…จัดเต็มค่า…

ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง ทำเลขายของ 50บ/วัน

ซุ้มอาหารให้เลือกได้ตามชอบเลย…

ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง ทำเลขายของ 50บ/วัน

เสื้อผ้าแนวชาวเล…

ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง ทำเลขายของ 50บ/วัน

 พระเครื่อง…ของดี…เมืองตรัง

ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง ทำเลขายของ 50บ/วัน

คนขายก็สวย…คนซื้อก็น่ารัก…

            แผนที่ ถนนคนเดินตรัง หน้าสถานีรถไฟตรัง

copyright

ผู้สนับสนุน หมวดตลาดนัด

bannera1 bannera1 bannera1

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.


*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.