bannera1

แฟรนไชส์คาร์แคร์ Moly Care มากกว่าแค่การดูแล

แฟรนไชส์คาร์แคร์  Moly Care ธุจกิจที่มากกว่าแค่คำว่าการดูแลรถยนต์  โมลีแคร์ใส่ใจในทุกๆรายละเอียด  ด้วยผลิตภันฑ์จากประเทศเยอรมนี

Advertisements

          ความเป็นมาของ แฟรนไชส์คาร์แคร์  Moly Care ถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศเยอรมันในปี พ.ศ.2501 จากบริษัท คาร์แลค เคมมี ประเทศเยอรมันผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คาร์แลค_68 อันเป็นผลิตภันฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขว้าง ในเรื่องผลิตภันฑ์การดูแลรักษารถยนต์คุณภาพสูง   หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2525 เริ่มเข้ามาในประเทศไทยโดยการรวมทุนจากทั้งสองประเทศภายใต้ชื่อแบรนด์สินค้า “คาร์แลค_68” (carlack68)ในชื่อบริษัทคาร์แลค(ไทย-เยอรมัน)จำกัด  เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วถึงคุณภาพสินค้าจากประเทศเยอรมนี  ทำให้คาร์แลค_68 มีศูนย์บริการมากขึ้นเลยๆ   มาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งในปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า “โมลีแคร์บายคาร์แลค_68”

Moly Care by carlack68

         แฟรนไชส์คาร์แคร์  Moly Care เป็นศูนย์บริการขัดเคลือบสีรถยนต์แบบครบวงจรที่เน้นการให้บริการแบบใส่ใจในรายละเอียด  จากผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลรักษารถยนต์ที่คุณภาพสูง  และจากพนักงานผ่านมารตาฐานการอบรมจากบริษัทแม่โดยตรง  จากผลิตภันฑ์ในกลุ่ม
             -ผลิตภันฑ์ทำความสะอาดรถยนต์(carlack-68) เช่น.น้ำยาเคลือบสีคาร์แลค68(นาโนเทค),น้ำยาเคลือบสีคาร์แลค68(ลองไลฟ์)
             -ผลิตภันฑ์สำหรับเครื่องยนต์(Liqui-Moly) เช่น.Oil Addtivหัวเชื้อน้ำมันเครื่องสารเคลือบเครื่องยนต์
             -ผลิตภันฑ์เครื่องมือโมลี(TooLs-Moly) เช่น.Cyclo Brand Polishers เครื่องขัดเคลือบสีรถยนต์

Moly Care by carlack68

 ผลิตภันฑ์@carlack68

การลงทุนของแฟรนไชส์คาร์แคร์  Moly Care

             -พื้นที่ในการใช้งานของศูนย์บริการขั้นต่ำ 160ตารางเมตร ไม่รวมส่วนพื้นที่จอดรถ
             -งบประมาณเงินลงทุน 1.8-2.2ล้านบาท
             -ระยะคืนทุน โดยประมาณ 24-30เดือน
             -ระยะเวลาสัญญา 15ปี

ซึ่งมีรายละเอียดของการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์คาร์แคร์  Moly Careศูนย์ขัดเคลือบสีรถยนต์แยกตามรายการดังนี้

         1.เป็นค่าแฟรนไชส์แรกเข้ามี_2แบบ
            -แบบที่1 สัญญาระยะสั้น   อายุของสัญญารวม_5ปี……………………………………200,000 บาท
            -แบบที่2 สัญญาระยะยาว  อายุของสัญญารวม_15 ปี…………………………………400,000 บาท
         2.เป็นเงินค้ำประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้สิทธิ์และสั่งซื้อสินค้า…………..100,000 บาท
            -ได้รับคืนเมื่อไม่ต่อสัญญา  หลังจากอายุสัญญาสิ้นสุดลงภายใน 90วัน
         3.ค่าสำรวจพื้นที่แบ่งเป็นสองแบบ
            -สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นที่ แต่ให้บริษัทฯช่วยประสานงาน และจัดหาให้ค่าสำรวจพื้นที่…..10,000บาท
            -สำหรับผู้ที่มีพื้นที่ และ Franchisee เป็นผู้ประสานงาน และจัดหาเองค่าสำรวจพื้นที่..5,000บาท
         4.เป็นค่าดำเนินการของการจดทะเบียน และค่าทำสัญญา…………………………………….3,000บาท
         5.ค่าออกแบบรูป3D……ฟรี (ซึ่งไม่รวมค่าเขียนแบบก่อสร้าง)
         6.ค่ารอยัลตี้ฟีร์ 3 % และค่าการตลาดส่วนกลาง 3 %
         7.เป็นค่าทำการตลาดท้องถิ่น…………………………………………………………………………….ตามจริง
         8.เป็นค่าสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ครั้งแรก………………………………………………….100,000 บาท
         9.ค่าเช่าเซอร์ฟเวอร์รายเดือน
         10.ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิดจากบริษัท…ตามที่บริษัทกำหนด
         11.ค่าซอฟต์แวร์พร้อมการอบรมครั้งแรก ( ไม่รวมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์)…FREE
         12.ค่างานก่อสร้าง(consult 60,000บาท/หน้างาน)…ตามจริง
         13.ค่างานตกแต่งป้าย………………………………………………………………………………………ตามจริง
         14.ค่าของเครื่องแต่งกายพนักงาน………………………………………………………………………ตามจริง
         15.ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน…………………………………………………………………………………ตามจริง
         16.ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด……………………………………………………………………………..19,500 บาท

Moly Care by carlack68

พร้อมแล้ว…

Moly Care by carlack68

หมายเหตุ

            -ในวันทำสัญญาแฟรนไชส์ซีจ่ายค่าธรรมเนียมการทำสัญญา 513,000 บาท(ตามรายการที่ 1-4)
            -งวดแรก 50%   หลังทำสัญญา 15 วัน หรือก่อนการเซ็นต์ใบสั่งซื้อ/สั่งผลิต
            -งวดสอง 50%   ในวันที่ติดตั้งป้าย ก่อนจัดส่งสินค้า ก่อนเปิดศูนย์บริการ
            -ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
            -แฟรนไชส์ซีจะต้องจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือคณะบุคคลให้แล้วเสร็จภายใน 60วันเพื่อบริษัทแม่จะทำการเปิดบิลใบเสร็จ
            -บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในรูปแบบมาตรฐานของการลงทุน

Moly Care by carlack68

 เคลือบแก้ว…เงาแว๊บ…

Moly Care by carlack68

 เงาแว๊บทั้งคัน..

คุณสมบัติผู้ลงทุนแฟรนไชส์คาร์แคร์  Moly Care

            -เป็นธุรกิจสำหรับผู้ลงทุนใหม่ ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน มีเงืนงบประมาณ 1,500,000 -2,200,000บาท
            -เป็นคนที่มีใจรักบริการ หรือชอบธุรกิจประเภทรถยนต์
            -มีความพร้อมในด้านเงินลงทุน สามารถรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินได้
            -มีความพร้อมในด้านสถานที่ มีเวลาในการบริหารงานและงานด้านบุคลากรในการควบคุมงาน
            -ต้องเป้นคนที่มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ในเชิงบวก ในระบบงานธุรกิจแฟรนไชส์
            -ต้องเข้าใจกฎระเบียบริษัทและในข้อปฏิบัติ  อีกทั้งเข้าใจในสัญญาความร่วมมือของธุรกิจ
            -มีความเข้าใจและมีความตั้งใจจริง ที่จะพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

Advertisements

สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์คาร์แคร์  Moly Careที่เกี่ยวกับการให้บริการดูแลรักษารถยนต์นับว่าเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามจำนวนรถยนต์ที่ออกมาใหม่ในแต่ละปี  ซึ่งมีจำนวนที่ออกมาระดับเป็นห้าแสนคันขึ้นต่อปี  ซึ่งเมื่อใครที่เคยได้ออกรถมาใหม่ย่อมรู้อยู่แล้วว่า  ต้องรักรถที่ออกมาใหม่  อยากให้รถดูใหม่ไปนานๆ   ก็ต้องหาวิธีการต่างๆนานาในการดูแลรักษารถยนต์  ธุรกิจ แฟรนไชส์คาร์แคร์  Moly Care จึงนับได้ว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจไม่น้อย  แต่ก็ต้องดูเรื่องของเงินทุนด้วยเหมือนกัน  ควรมีเงินสำหรับลงทุนในตัวธุรกิจแล้ว  ก็ต้องมีเงินทุนสำหรับเผื่อกันสำรองกรณีฉุกเฉินต่างๆแบบไม่คาดคิด  นั่นจึงน่าจะเหมาะสมแก่การลงทุน

 

copyright

ผู้สนับสนุน หมวดแฟรนไชส์

bannera1

1 Comment on แฟรนไชส์คาร์แคร์ Moly Care มากกว่าแค่การดูแล

  1. อารีย์ งามกนก // กุมภาพันธ์ 8, 2019 at 14:25 // ตอบกลับ

    รบกวนติดต่อกลับด้วยค่ะ เจ้านายสนใจทำคาร์แคร์ค่ะ คุณอารีย์ T.088-227-2041

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.


*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.