bannera1
แฟรนไชส์สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ KingMath

แฟรนไชส์สอนพิเศษ คณิตศาสตร์สร้างอัจฉริยะ คิงแมทส์ KingMath

แฟรนไชส์สอนพิเศษ คณิตศาสตร์สร้างอัจฉริยะ คิงแมทส์ KingMath

         KingMath (คิงแมทส์) สถาบันสอนพิเศษคณิตศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ จากหลายๆ ประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศแถบอเมริกาเหนือ แคนาดา อังกฤษ เยอรมัน ฟิลิปินส์ จีน จนกระทั่งได้มาเปิดสถาบันสอนพิเศษคณิตศาสตร์หลักสูตรประถมศึกษาในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ. 1993 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Woongjin Thinkbig Co.,Ltd.(Global Educational Business) ประเทศเกาหลีผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หลักสูตรคิงแมทส์ กับบริษัท เอดูพาร์ค จำกัด ผู้ได้รับสิทธิ์อนุญาตเผยแพร่หลักสูตรคณิตศาสตร์ของ KingMath เพียงรายเดียวในประเทศไทย

Advertisements

         จนถึงปี ค.ศ. 1997 ทางบริษัท เอดูพาร์ค จำกัด ก็ได้ฤกษ์เปิดสำนักงานใหญ่ของ สถาบันสอนพิเศษคณิตศาสตร์คิงแมทส์ประเทศไทยขึ้น และก็เริ่มขายสาขาและเปิดรับผู้สนใจ แฟรนไชส์สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ KingMath ภายในปีเดียวกันนั้นเอง

แฟรนไชส์สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ KingMath

หน้าตาการออกแบบของคิงแมทส์สาขาแพลตินั่มเพลสวัชรพล

แฟรนไชส์สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ KingMath

บรรยากาศการเรียนการสอนที่เน้นไปที่เด็กเป็นหลัก

แฟรนไชส์สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ KingMath

ยังอยู่ที่คิงแมทส์สาขาแพลตินั่มเพลสวัชรพลให้ความรู้สึกน่าเรียน ไม่น่าเบื่อ มีทั้งความปลอดโปร่งและความสะอาด

         แฟรนไชส์สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ KingMath เป็นแฟรนไชส์รูปแบบการเรียนการสอนคณิต ตั้งแต่ชั้นประถามปี1 –6 โดยที่หลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์ของคิงแมทส์นั้น มี 3 ระดับตั้งแต่พื้นฐาน (ระดับนิวตัน) กลาง(ระดับเกาส์) และสูง(ระดับยูคลิค) เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เด็กเกิดกระบวนการความคิดและคุ้นเคยกับการแก้ไขโจทย์ต่างๆ ให้เป็นธรรมชาติและสนุกไปกับการเรียน

         คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เน้นความเข้าใจในแก่นของการคิดเชิงตรรกะ การเรียนการสอนสำหรับวิชานี้แล้ว วัยเด็กเป็นวัยที่เหมาะสมในการปูพื้นฐานของคณิตศาสตร์มากที่สุด เพราะนอกจากจะช่วยทำให้เด็กเข้าใจพื้นฐานการคิดแล้วหลักสูตรสำหรับเด็กยังไม่ซับซ้อน เหมือนในหลักสูตรมัธยมซึ่งเป็นคณิตศาสตร์ชั้นสูงขึ้น และเริ่มมีความซับซ้อนของสูตรต่างๆ มากขึ้น

         การสอนในวัยเด็กเล็กจะช่วยทำให้เด็กสามารถจัดลำดับความคิดเชิงตรรกะได้ดีกว่า ซึ่งหากพ้นช่วงพื้นฐานไปแล้ว การจะเข้าสู่คณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนโดยมีพื้นฐานไม่ดี จะทำให้เด็กเกิดความไม่เข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจก็จะแก้ไขโจทย์ต่างๆ ไม่ได้ ไม่สนุกกับการเรียน และเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเรียนในที่สุด

แฟรนไชส์สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ KingMath

บรรยากาศทางเข้าของคิงแมทส์สาขาบางบัวทอง เพื่อเด็กๆโดยแท้

แฟรนไชส์สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ KingMath

ภายในห้องเรียน แสงสว่างส่องทั่วถึง สามารถมองเห็นสวนภายนอกได้

คำถามส่วนใหญ่ของผู้ที่สนใจอยากเปิด แฟรนไชส์สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ KingMath จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ต้องเก่งคณิตแค่ไหน ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนหนังสือหรือไม่ ลองมาดูกันครับ

        – แฟรนไชส์สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ KingMath เป็นแฟรนไชส์บริการรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นผู้สนใจต้องรักงานบริการ
        – ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจสูง และต้องมีเวลาบริหารจัดการแบบเต็มเวลา
        – ต้องมีการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาตรี และต้องมีความรู้พื้นฐานของคณิตศาสตร์
        – จำเป็นต้องมีงบประมาณพอสมควร ในการตกแต่ง จัดการบริหาร
        – มีทำเลที่เหมาะสมสำหรับการเปิด เช่น มีขนาดพื้นที่เหมาะสม อยู่ในสถานที่ที่เดินทางมาเรียนสะดวก มีที่จอดรถสำหรับผู้ปกครอง มีความสะอาด ปลอดภัย และต้องได้รับการตรวจสอบทำเลจากทางบริษัทก่อนเสมอ

แฟรนไชส์สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ KingMath

บรรยากาศที่ผู้ปกครองพาเด็กมาสมัครเรียนที่คิงแมทส์สาขาโลตัสบ้านฟ้าปิยรมย์ คึกคักมาก

รูปแบบการลงทุนของ แฟรนไชส์สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ KingMath

         ก่อนจะพูดเรื่องรูปแบบการลงทุน อยากให้มองรูปแบบผลตอบแทนก่อนเพื่อเข้าใจโครงสร้างคร่าวๆ โดยรูปแบบของผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับคือ ค่าคอร์สต่างๆ ค่าหนังสือตามหลักสูตรคิงแมทส์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องจากเกาหลี เป็นต้น

ส่วนรูปแบบการลงทุนจะแยกเป็นดังนี้

         1. ค่าชุดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สื่อการสอน อุปกรณ์ประกอบการสอน อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ให้อยู่ในรูปแบบคิงแมทส์ ชุดฟอร์มคิงแมทส์ ชุดระบบปฎิบัติการในการบริหาร 140000บาท
        2. ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์แรกเข้า 200000 บาท
        3. ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ 100000 บาท
        4. ค่าธรรมเนียม Royalty Fee คิดเป็นส่วนแบ่ง 25% จากผลกำไร

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร

        1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
        2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
        3. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
        4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
        5. สำเนาทะเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
        6. หนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมรสและผู้ค้ำประกัน
        7. รูปถ่ายและรายละเอียดของสถานที่ต้องการเปิดสถานบัน

สำหรับนิติบุคคลต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

        8. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร พร้อมของคู่สมรส
        9. หนังสือจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองบริคณห์สนธิ(คือเอกสารก่อตั้งบริษัทจํากัด) ทะเบียนผู้ถือหุ้น
        10. ใบจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
        11. งบการเงินย้อนหลัง (Statement)หลักฐานการฝากเงินกับธนาคาร

Advertisements

สำหรับผู้สนใจ แฟรนไชส์สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ KingMath สามารถติอต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

        บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด (King Math Franchise)
        39/4 ซ.อุดมสุข 53 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศกรุงเทพมหานคร 10250
                โทรศัพท์ 02-748-3330
                E-mail : info@edupark.co.th
                http://www.kingmath.co.th

copyright

ผู้สนับสนุน หมวดแฟรนไชส์

bannera1

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.


*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.