bannera1
แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน(Cafe Amazon)

แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน(Cafe Amazon)แบบเปิดนอกปั๊มน้ำมันปตท

แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน(Cafe Amazon) แบบเปิดนอกสถานีปั๊มน้ำมันปตทเปิดรับผู้สนใจร่วมธุรกิจแล้ว

 แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน(Cafe Amazon)

     แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน(Cafe Amazon)เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พศ.2545 จากสายตาที่ยาวไกลของผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ได้เห็นถึงโอกาสในการแข่งขันเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของสถานีบริการน้ำมันปตท. จึงได้วางแนวนโยบายให้เป็นอีกธุรกิจหนึ่งในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่ทำรายได้ให้กับสถานีบริการปั๊มน้ำมันของปตท และเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเชิงท่องเที่ยวและคนเดินทางได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

     จากระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบสองทศวรรษ  แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน ได้วางตำแหน่งสินค้าให้เป็นจุดนัดพบและแหล่งพักผ่อนระหว่างทาง ของนักท่องเที่ยวและคนรักการเดินทาง โดยออกแบบตัวร้านให้มีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ขายให้เหมาะสมกับรูปแบบของสถานีบริการน้ำมันปตทในแต่ละที่   โดยออกแบบตกแต่งในโทนสีเขียว เพื่อสือถึงความเป็นธรรมชาติ  

    โดยมีการจัดสวนหย่อมขนาดเล็กล้อมรอบตัวร้านสร้างบรรยากาศป่าไม้  ตามชื่ออเมซอนป่าไม้ดงดิบในประเทศบราซิล  เพิ่มความร่มรื่นทำให้รู้สึกผ่อนคลาย  ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของของร้านคาเฟ่อเมซอน  เปรียบเสมือนเป็นโอเอซิสของนักเดินทาง ที่คอยตอนรับผู้มาเยื่อนอย่างเป็นมิตร  นั่นทำให้วันนี้ร้านคาเฟ่อเมซอน เติบโตอย่างก้าวกระโดดและมั่นคง  ซึ่งปัจจุบันได้มีสาขาครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยและกำลังก้าวย่างสู่หนึ่งพันสาขา

แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน(Cafe Amazon) 
คาเฟ่อเมซอนสาขาอุทยานหลวงราชพฤกษ์

     จากเป้าหมายที่มีการขยายร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนอย่างต่อเนื่องภายในสถานีบริการน้ำมันปตท. และพร้อมแล้วที่จะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่จะลงทุนร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนภายนอกสถานีบริการปั๊ม  เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน

แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน(Cafe Amazon)
เปิดแล้วคาเฟ่อเมซอนสาขา@เซ็นทรัลขอนแก่น

 แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน(Cafe Amazon)
คาเฟ่อเมซอนสาขาเลียบทางด่วนรามอินทรา

รูปแบบการลงทุนของ   แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน(Cafe Amazon)มี 2 แบบ
     1. แบบนอกสถานีบริการปั๊มน้ำมัน@ปตท
     2. แบบในสถานีบริการ

 แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน(Cafe Amazon)
จัดกิจกรรมชิงโชคทองคำคืนกำไรให้ลูกค้า

1.แบบภายนอกสถานีบริการปั๊มน้ำมัน@ปตท
     คุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาตสิทธ์แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอนซีมีดังนี้
     – ผู้ที่ลงทุนจะต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียน
     – ผู้ที่จะลงทุนต้องมีพื้นที่ตั้งแต่ 40 ตารางเมตรขึ้นไป   ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของพื้นที่เองหรือมีทำการเช่าในพื้นที่ก็ได้
     – ผู้ที่ลงทุนต้องมีความพร้อมด้านเงินลงทุนในธุรกิจ
     – ผู้ที่จะลงทุนสามารถพร้อมเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้บริหารร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอลได้
     – ผู้ที่ลงทุนสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์,เงื่อนไขต่างๆ และมาตรฐานของบริษัทแม่ได้อย่างเคร่งครัด
     – ผู้ที่จะลงทุนต้องมีความเข้าใจและมีความรักในงานบริการเป็นพื้นฐาน
     – ผู้ที่ลงทุนจะต้องสามารถวางเงินสดค้ำประกันตามเกณฑ์ที่บริษัทแม่กำหนด
     – ผู้ที่ลงทุนจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ ในส่วนต่างๆอาธิ,ค่าวัตถุดิบ,ค่าจ้างพนักงาน,เป็นต้น

Advertisements

รูปแบบร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน แบบนอกสถานีของแฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน
     1. รูปแบบ Original(CafeAmazon)  คือ รูปแบบร้านที่ตั้งขายอยู่นอกอาคาร โดยมีพื้นที่ประมาณ 40 ตารางเมตรขึ้นไป โดยเป็นตัวร้านที่ตั้งอย่างอิสระ และมีส่วนเนื้อที่  สามารถจัดแต่งสวนดอกไม้ได้และระเบียงนั่ง ได้
     2. รูปแบบ Premium(The Amazon’s Embrace)  คือ รูปแบบร้านที่ตั้งอยู่ในอาคาร เช่น,สำนักงาน(office),โรงพยาบาล,มหาวิทยาลัยแหล่งสถานศึกษา,เป็นต้น  โดยต้องมีเนื้อที่ใช้งานประมาณ 40 ตารางเมตรขึ้นไป และตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เปิดโดยอาจจะมีที่นั่งหรือไม่มีที่นั่งก็ได้

 แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน(Cafe Amazon)

หลักเกณฑ์การเปิดร้านคาเฟ่อเมซอน(CaféAmazon)แบบนอกสถานี
     – สนใจทำธุรกิจร้านคาเฟ่อเมซอน( CaféAmazon ) ทั้ง 2 รูปแบบ ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทปตท.ก่อนที่จะทำการก่อสร้างร้านกาแฟ  โดยบริษัทปตทจะเข้าร่วมสำรวจพื้นที่และพิจารณาสถานที่ก่อนที่จะให้สิทธิ์แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน
     – ก่อนเปิดร้านคาเฟ่อเมซอน( CaféAmazon ) ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ต้องเข้าร่วมกิจกรรม( Store Tour )คาเฟ่อเมซอนเป็นเวลา 1วันเพื่อรับทราบข้อมูลในด้านต่างๆของร้านได้อย่างถูกต้อง
     – ผู้ที่ได้รับสิทธิ์และผู้จัดการร้านจะต้องเข้ารับการอบรม,ทำแบบทดสอบ และต้องผ่านหลักเกณฑ์ของบริษัทแม่  ในเวลาล่วงหน้าก่อนเปิดร้าน 1 เดือน โดยการอบรมดังกล่าวประกอบด้วย [ การอบรมภาคทฤษฏี 5 วัน ][ การอบรมระบบPOS (Point of Sales) 3 วัน ] และ [ การภาคปฏิบัติงานจริงที่คาเฟ่อเมซอน( Café>Amazon ) อีก 5 วัน ]
     – ผู้ที่ไรับสิทธิ์ต้องชำระค่าป้ายโลโก้,เมนูบอร์ด,เครื่องมือและอุปกรณ์ วัตถุดิบต่างๆ ให้กับบริษัทแม่  ก่อนการเปิดร้านอย่างน้อย 15 วัน
     – ในการขายของร้านคาเฟ่อเมซอลต้องใช้วัตถุดิบ,วัสดุต่างๆ,เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆจากบริษัทปตท เช่น เมล็ดกาแฟ ช็อกโกแลต เครื่องชง เครื่องบด แก้วกาแฟ ชุดพนักงานเป็นต้น รวมถึงการให้บริการ สูตรและวิธีการชงเครื่องดื่ม ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทแม่กำหนดไว้เท่านั้น หากผู้รับสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด  สามารถทำการยกเลิกสิทธิ์การให้ดำเนินการของร้านคาเฟ่อเมซอน(Café>Amazon)ได้ทันที
     – หากทางบริษัทปตท. มีการพัฒนารูปแบบการบริหารร้านคาเฟ่อเมซอน(Café>Amazon)ในลักษณะแฟรนไชส์ ผู้รับสิทธิ์ต้องให้ความร่วมมือกับบริษัท และปฏิบัติตามเงื่อนไขแฟรนไชส์ดังกล่าวด้วย

 แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน(Cafe Amazon)

การลงทุนก่อสร้างร้านคาเฟ่อเมซอลของแฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอนผู้รับสิทธิ์จะต้องลงทุนเองทั้งหมด โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
1.งบประมาณการลงทุนเบื้องต้นดังนี้
   1.1 รูปแบบ Shopขนาดร้าน 40-100 ตรม.
     – ค่ากอสร้างร้านและตกแต่ง   800,000-1,600,000 บาท
     – ค่าออกแบบ(8% ของค่าก่อสร้างและตกแต่ง)   64,000-128,000 บาท
     – ค่าเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์และเครื่องPOS   879,000 บาท
     – ค่าประกันแบรนด์(ตราสินค้า)   100,000 บาท
     – ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ   40,000 บาท
     – ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน   80,000 บาท
     – ค่าแฟรนไชส์แรกเข้า   150,000 บาท
        รวม  2,113,000-2,977,000 บาท
   1.2รูปแบบ Stand Aloneขนาดร้าน 130-160ตรม.
     – ค่ากอสร้างร้านและตกแต่ง   1,100,000-1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าสวนหย่อมภายนอก)
     – ค่าออกแบบสถาปัตถ์(8% ของค่าก่อสร้างและตกแต่ง)   88,000-120,000 บาท
     – ค่าเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์และเครื่อง POS 879,000 บาท
     – ค่าประกันแบรนด์   100,000 บาท
     -ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   40,000 บาท
     – ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน   80,000 บาท
     – ค่าแฟรนไชส์แรกเข้า   150,000 บาท
        รวม 2,437,000-2,869,000 บาท
หมายเหตุ:ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณการเบื้องต้น ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     2. ค่า Royalty Fee 3 % จากยอดรายรับรายเดือน
     3. ค่า Marketing Fee 3 % จากยอดรายรับรายเดือน
     4.  อายุสัญญา 6 ปี และผู้สมัครจะต้อง Renovate ร้านทุกๆ 3 ปี ตามที่แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอนกำหนด

 แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน(Cafe Amazon)

ราคาจากการสำรวจ

Advertisements

การสมัครเข้าร่วมลงทุนแฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอนสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 
     – ผู้สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนง ขอเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon ได้ที่ www.cafe-amazon.com และยื่นแบบฟอร์ม
     – พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ระบุ ส่งมาที่ e-mail  : franchiseamazon@pttplc.com หรือ
     – ติดต่อเจ้าหน้าที่ Cafe Amazon โทร. 0-2537-2391 หรือ e-mail:franchiseamazon@pttplc.com

 แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน(Cafe Amazon)
จัดมาอีกหนึ่ง…

     ธุรกิจกาแฟมีหลายรูปแบบตามแต่ความต้องการของตลาด  การเลือกรูปแบบขนาดธุรกิจของแฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน(Cafe Amazon)ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญ  สามารถชี้เป็นชี้ตายให้กับตัวธุรกิจได้เลย   การจะเลือกแบบธุรกิจจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการลงทุนต้องรู้จักทำเลที่จะลงขายเป็นอย่างดี  ว่ามีกลุ่มลูกค้าเป็นแบบไหน  มีอาชีพอะไร,รายได้อยู่ระดับไหน,อายุเฉลี่ยในการช้อปในทำเลนี้ มีอายุเท่าไหร่,  นั่นจะทำให้สามารถคาดการณ์กำลังซื้อเพื่อเลือกรูปแบบร้านกาแฟได้อย่างเหมาะสมที่จะลงทุน

รวมแฟรนไชสกาแฟ “ทำเงินล้าน” คลิ๊กดูได้เลย…

รวมแฟรนไชส์กาแฟ รูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ Click...

มาหา”ทำเล” ขายกาแฟ กัน…  คลิ๊กเลย…

รวมทำเล พื้นที่เช่า คอมมูนิตี้มอล(Community Mall)ที่น่าสนใจ คลิ๊กเลย....

รวม พื้นที่เช่า คอมมูนิตี้มอล(Community Mall) คลิ๊กที่ภาพเลย…

รวมแฟรนไชส์กาแฟ แบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ คลิ๊กที่ภาพได้เลย…

copyright

ผู้สนับสนุน หมวดแฟรนไชส์

bannera1

11 Comments on แฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอน(Cafe Amazon)แบบเปิดนอกปั๊มน้ำมันปตท

 1. เอกรัฐ แจ่มกระจ่าง // เมษายน 30, 2014 at 20:14 // ตอบกลับ

  จะรบกวนถามหน่อยครับว่า ทาง amazon มีโครงการจะมาเปิดสาขาแถวถนนสาย 36 หรือป่าวครับ เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างสุขุมวิท ไปบายพาส ออกไปพัทยาก็ได้ ไประยองก็ได้ครับ ถ้าสนใจผมมีที่ดินว่างติดถนนสาย 36 ให้เช่าครับมีพ.ท.ประมาณ 2 ไร่ ตรงข้ามปั๊ม NGVไ ม่รู้จะติดต่อยังไงกะใครได้ครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ

 2. รบกวนถามหน่อยคับ สนใจเปิดสาขาสีแยกอุทัย อนุธยาไหมคับ พอดีทำพลาซ่าให้เช่า มีที่ว่างให้เช่าทำร่านกาแฟ
  พอดีชอบกาแฟอเมซอนนะคับ สนใจเช่าได้นะคับ 098-273-9914

 3. สนใจลงทุน เส้นสุขุมวิท พัทยากลาง บริเวณแมคโดนัล แอมเวย์ มีพื้นที่เช่าแนะนำได้ไหมค่ะ

 4. มีพื้นที่120 ตรว. ที่ อ.ขุนหาญ จังหวัดศรีษะเกษ อยากเสนอพื้นที่น่ะค่ะ จะติดต่ออย่างไรคะ 088-1923166

 5. ส่งพื้นที่ให้ทีมงาน Amazon ไปนานแล้ว ติดตามหลายรอบได้รับคำตอบเดิมนานแล้ว
  หลายรอบต่อหลายรอบ ตอบเกมือนเป็น Pattern เดียวเลย รอสำรวจอยู่คะ
  รอสำรวจอยู่คะ ขอถามหน่อเถอะ ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณา มีเป้าหมายอย่างไร
  กับแฟนไชส์ อย่าหลอกลวงเพื่อสร้างภาพ หรือกับสังคม

 6. สนใจอยากเปิดแฟรนไชส์อเมซอนค่ะ แต่ในอำเภอยังไม่มีปั้ม ปตท. ค่ะ มีพื้นที่ทำเลสวยในตัวอำเภอ ลำดวน จ.สุรินทร์ ติดถนนสุรินทร์ สังขะ ค่ะ 0814708485

 7. ณัฐสุรางค์ รุนาดี // เมษายน 1, 2017 at 11:56 // ตอบกลับ

  รบกวนสอบถามคะ อยากจะนำสินค้าเพื่อฝากวางจำหน่ายในร้านกาแฟอะเมซอน ตามสาขาในปั้มน้ำมัน มีหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอย่างไรบ้างคะ มีการรับจากสนงใหญ่ หรือว่าแล้วแต่สาขาคะ เป็นสินค้า มะม่วงเบาแช่อิ่มลอยแก้วคะ ทำตลาดกรุงเทพและปริมณฑลคะ รบกวนตอบกลับด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

 8. สนใจอยากเปิดเฟรนไชส์อเมซอนค่ะ ส้รอำดภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ กิโลเมตรที่ 13 ค่ะ เป็นเจ้ากิจการละพื้นที่เองค่ะ

 9. สามารถกู้เงินจาก แบงค์ มาลงทุนได้มั้ยครับทางอเมซอนมีแนะนำามั้ยครับ

 10. เพชรัตน์ จรูญนารถ // กุมภาพันธ์ 9, 2018 at 16:27 // ตอบกลับ

  สนใจอยากเปิดร้านกาแฟ stand alone ที่ดินเช่าละแวกช็อคโกแล็ตวิวครับ

 11. เพชรัตน์ จรูญนารถ // กุมภาพันธ์ 9, 2018 at 16:28 // ตอบกลับ

  สนใจเปิดร้านกาแฟครับ

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.


*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.