bannera1
“นมเม็ดจิตรลดา” กำลังฮิตสุดๆ ในจีน , คนแห่เหมาทุก

“นมเม็ดจิตรลดา” (ขาดตลาด) , คนแห่เหมาทุก “เซเว่น”

“นมเม็ดจิตรลดา” (ขาดตลาด) , คนแห่เหมาทุก เซเว่น “เซเว่น” 

    ช่วงนี้…มีคน ตระเวนซื้อนมอัดเม็ดจิตรลดา ตาม เซเว่น หมดเกลี้ยงทุกสาขา  เล่นเอาของขาดตลาด  จนเริ่มมีคนตั้งข้อสงสัย…ว่า  เขาจะซื้อไปทำอะไร  ซื้อไปก็ในราคาปกติ แถมยกกันเป็นลังๆ 

    ในที่สุด…ก็มีคนมาเฉลยคำตอบให้ฟังดังนี้

     คนที่เขามาเหมา นมเม็ดจิตรลดา  กันนั้นจะเป็นพวกไกด์ทัวร์จีน  ที่เขาจะเอาไปขายให้นักท่องเที่ยว กันบนรถทัวร์เลย  บ้างคนขนกลับจีนเป็นลังๆเลยก็มี  มีเท่าไหร่  ก็ไม่พอขาย  หากขายเป็นห่อ จะขาย 5 หยวน

     ซึ่งกระแสความนิยม… นมเม็ดจิตรลดา นั้น..ดังมาจากประเทศจีนแล้ว  โดยเรื่อง “นมปรุงแต่งชนิดเม็ดสวนดุสิต” ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีน   ได้ถูกเผยแพร่ โดย.คุณ Noppanan Arunvongse Na Ayudhaya  ซึ่งมีข้อความดังนี้

    “นมปรุงแต่งชนิดเม็ดสวนดุสิต” ซึ่งผลิตโดยโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดามานานหลายสิบปี กำลังได้รับความนิยมในประเทศจีน โดยเฉพาะมียอดจำหน่ายสูงมากจากร้านค้าต่าง ๆ บน taobao.com

    คนจีนเรียกนมอัดเม็ดของในหลวงว่า 泰国皇家奶片 แปลว่า นมอัดเม็ดของพระราชวงศ์ไทย  จึงนับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจสำหรับพวกเรา

    แต่ได้ข่าวว่า 7/11 ในประเทศไทย กลับยกเลิกการจำหน่ายนมอัดเม็ดสวนดุสิต และ 7/11 นำนมอัดเม็ดยี่ห้อของตัวเองมาจำหน่ายแทน

    หากเป็นเรื่องจริงก็น่าเสียดาย…

    ไม่ทราบว่า 7/11 แถวบ้านท่านทั้งหลาย กำลังจำหน่ายนมอัดเม็ดยี่ห้ออะไรกันบ้างครับ ?

Advertisements

ทั้งนี้ ได้มีคำชี้แจ้ง จาก น้องเปาเซเว่น ดังนี้

    น้องเปามาแล้วค๊าา น้องเปาขอแจ้งอย่างนี้ค่ะว่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดจิตรลดาขายดีมากๆ  เนื่องจากมีคุณภาพสูง รสชาติอร่อย ทำให้บางครั้งไม่มีจำหน่ายในบางสาขาค่ะ เพราะบริษัทได้รับมาจำนวนจำกัด

     ซึ่งในการซื้อแต่ละครั้งลูกค้าจะซื้อเป็นจำนวนมาก   บริษัทจึงได้ประสานกับโครงการฯ อยู่เสมอ  เพื่อขอความอนุเคราะห์รับมาจำหน่ายเพิ่มค่ะ แต่เนื่องจากกำลังผลิตของโครงการฯ มีจำนวนจำกัดคือ 227,000 ซองต่อสัปดาห์ แบ่งให้ร้านเซเว่นฯ เพียง 122,000 ซองต่อสัปดาห์ และไม่ประสงค์จะขยายกำลังผลิตเพิ่ม 

    เพราะเจตนาให้เป็นโครงการตัวอย่างสำหรับประชาชนนำไปขยายผลทำต่อค่ะ   ซึ่งเซเว่นฯ   ก็ได้สนองเจตนานั้นด้วยการรับมาช่วยขายตลอดมา   โดยที่ไม่เคยถอดสินค้านี้ออกออกจากชั้นวางเลยค่ะ   บริษัทจึงได้หานมอัดเม็ดยี่ห้ออื่น   ซึ่งผลิตโดยธุรกิจเอ็สเอ็มอีมาเสริมเพื่อรองรับความต้องการที่สูงมากนั่นเองจ้าา   ซึ่งก็ไม่สามารถทดแทนได้ค่ะ   และทุกวันนี้ก็ยังคงร้องขอปริมาณเพิ่มจากโครงการฯ เสมอๆ    และพร้อมจะรับมาจำหน่ายทั้งหมดเท่าที่โครงการฯ จะกรุณาส่งมาให้ค่ะ

Advertisements

ที่มาของ นมเม็ดจิตรลดา 

    “โรงงานแห่งนี้เป็นแห่งแรกที่ทำขึ้นในเมืองไทยและก็เป็นที่น่าภูมิใจว่าคนไทยได้ออกแบบและเป็นผู้สร้างขอให้ถือว่าโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานตัวอย่าง ใครอยากได้ความรู้ ใครอยากที่จะทำกิจการโคนมให้สำเร็จให้ก้าวหน้า และเป็นประโยชน์แก่ตนแก่เศรษฐกิจของบ้านเมือง ก็ให้มาดูกิจการได้ทุกเมื่อ  และถ้ามีปัญหาอะไรมีความคิดอะไร ก็ให้แสดงออกมา บางทีบางคนอาจเกิดความคิดอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่ทางนี้ไม่ได้คิดก็จะเป็นประโยชน์ที่จะร่วมแรงกันในทางความคิด เพื่อความก้าวหน้าของกิจการโคนมของประเทศไทย”

    พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในพระราชพิธีเปิดโรงนมผง “สวนดุสิต” ณ บริเวณสวนจิตรลดา วันอาทิตย์ที่ ๗ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๒

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และทรงเล็งเห็นประโยชน์ของการดื่มนม ทรงพยายามให้มีการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิชาการ และมีพระราชประสงค์ที่จะถ่ายทอดความรู้ โดยการจัดเป็นโรงงานขนาดเล็ก สาธิตให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้เห็นและเรียนรู้รวมทั้งสามารถนำไปดำเนินการเองได้

    ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น คือ การเลี้ยงโคนม และค่อย ๆ ขยายการดำเนินงานไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ ที่ทรงเห็นว่ามีแนวโน้มด้านการตลาดว่าจะได้รับการยอมรับจากประชาชน และผู้ผลิตสามารถได้รับผลประโยชน์คุ้มค่า จนกระทั่งโครงการของพระองค์ดำเนินการแบบธุรกิจ และครบวงจรของส่วนการผลิตนม นอกจากนั้นโครงการต่าง ๆ ของพระองค์ยังเป็นแหล่งความรู้ของนักเรียน นักศึกษาประชาชนทั่วไป และผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจทางด้านนี้ให้ได้ศึกษา สอบถาม และใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจ โครงการต่าง ๆ

โครงการโรงนมผงสวนดุสิต

    สืบเนื่องจากความเดือดร้อนจากสภาวะนมล้นตลาดในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ สมาชิกผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศได้รับความไม่เป็นธรรมทางด้านราคา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบและห่วงใยถึงความเดือดร้อนดังกล่าว

    จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ดำเนินการช่วยเหลือ โดยให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล ก่อสร้างโรงงานแปรรูปนมโคสดเป็นนมผงขึ้นในบริเวณสวนจิตรลดา โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงพระราชทานนามว่า “โรงนมผงสวนดุสิต”

    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศได้เห็นและศึกษาวิธีการผลิตนมผงที่ทันสมัย เพื่อให้เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มสมาชิกร่วมกันลงทุนก่อสร้างขึ้นเองได้

    ทำให้สามารถแก้ไขปัญหานมสดล้นตลาดเพราะนมผงสามารถเก็บรักษาได้นานอย่างน้อย ๖ เดือน นอกจากนั้นทางโรงนมสวนดุสิตยังสามารถผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ เช่น ไข่ไก่ผง นมข้น กล้วยผง เป็นต้น

    ในปัจจุบันโรงนมสวนดุสิตได้ขยายกิจการสามารถผลิตนมผง ครีม นมสด นมเม็ดและเนยออกจำหน่ายทั่วไป และยังจำหน่ายเศษนมหรือนมก้อนในราคาถูกเพื่อบริโภคหรือเพื่อเลี้ยงลูกวัว สุนัขและแมว อีกด้วย ทั้งยังได้เปิดกิจการให้เกษตรกรและผู้สนใจเข้าชมการดำเนินการเป็นประจำ นับว่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักวิชาการ เกษตรกร และผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก

ขอบคุณข้อมูลจาก
http://web.ku.ac.th/
คุณ Noppanan Arunvongse Na Ayudhaya 

 ลิขสิทธิ์โดย ทำเลขายของ.com
ไม่อนุญาต “คัดลอก” รวมถึงในกรณี ที่จะใส่ลิ้งค์กลับ ก็ไม่อนุญาต เช่นกันนะครับ
อนุญาตให้ “แชร์” ได้ครับ
ขอบคุณครับ

copyright

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.


*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.