bannera1 bannera1 bannera1 bannera1 bannera1 bannera1 bannera1 bannera1 bannera1 bannera1 bannera1
ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน

ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน ตลาด 3 พื้นที่เช่า

ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน  ตลาด 3 พื้นที่เช่า

ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน เป็นพื้นที่เช่าตลาดนัดในเครือ บริษัท ตะวันไนท์บาซาร์ จำกัด(อาคารพันธุ์พลาซ่า งามวงศ์วาน) ที่ดูแลพื้นที่เช่าในบางส่วนที่รับผิดชอบ ที่จัดในรูปแบบของตลาดนัด โดยมีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
   1.ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน หน้าห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน บริเวณชั้นที่ 1 แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาขาย
     -ตลาดนัดเช้า (Morning Market) เวลา 05:00 – 09:30 น.
     -ตลาดนัดบ่าย( Squar Market) เวลา 15:00 – 23:00 น.
     -ตลาดนัดเย็น ( Night Market) เวลา 18:00 – 23:00 น.
   2.ตลาดนัดชั้น 7
   3.ตลาดนัดชั้น 8
   ซึ่งทั้งสามส่วนเป็นการจัดพื้นที่เช่าของบริษัท ตะวันไนท์บาซาร์ จำกัด ทั้งสิ้น

ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน

ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน เป็นตลาดนัดที่มีคนรู้จักพอสมควร ด้วยว่าอยู่ในทำเลที่ตั้งหัวถนนงามวงศ์วาน  ซึ่งเป็นทำเลที่เต็มไปห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในบริเวณนี้  การขายของในตลาดนัดทั้งสามส่วนก็จะแตกต่างกันออกไป  ตามช่วงเวลาและสถานที่ เช่น ตลาดนัดเช้าหน้าห้าง สินค้าที่ขายก็จะเหมาะกับช่วงเวลาเช้า ตลาดนัดชั้น 7 และ ชั้น 8 สินค้าก็ออกไปในแนวหลากหลาย ทั้งสินค้ามือสอง สินค้าใหม่ทำมือ ของสะสม ทั้งชั้น 7, ชั้น 8 จะออกแนวตลาดนัดทั่วไป

ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน

ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน มีความต้องการจะเช่าพื้นที่ขายของมากอยู่พอสมควร แต่การที่จะเช่าพื้นที่ได้ก็ค่อนข้างลำบาก ข้อมูลการเช่าที่มีออกมาน้อยมาก ทางทีมงานเว็บ ทำเลขายของ.com ได้เคยสอบถามไปกับทางเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบแล้ว ได้คำตอบว่าจะส่งข้อมูลกลับมาให้  แต่ก็ยังคงไม่มีข้อใดใดกลับมา  แต่ก็ยังพยายามหาข้อมูลมาให้ผู้ทีสนใจพื้นที่เช่านี้  ได้ทราบ  ซึ่งข้อมูลที่ได้มานี้อาจจะไม่อัพเดทมากนัก แต่ก็พอถือเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจ “พื้นที่เช่าตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน” ได้พอสมควรไม่มากก็น้อย งั้นมาเริ่มกันเลยครับ

รายละเอียดกฎระเบียบการเช่าพื้นที่ของ ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน
แบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้

1.ตลาดนัดหน้าห้าง ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน

ตลาดแต่ละช่วง เวลา อัตราค่าเช่า รายละเอียด
รายวัน ประจำ
ตลาดนัดเช้า 05.00 – 09.30 250.บาท 5,200บาท/เดือน ผู้ที่สนใจติดต่อจองพื้นที่ที่สำนักงานชั้น  7 ล่วงหน้า   1 วัน
ตลาดนัดบ่าย 15.00 – 23.00 500.บาท 7,200บาท/15 วัน ผู้ที่สนใจติดต่อจองพื้นที่ที่สำนักงานชั้น  7 ลวงหน้า   1 วัน
ตลาดเย็นNight Market 18.00 – 23.00 240 บาท   เปิดจองพื้นที่ล่วงหน้า  1 สัปดาห์

 หมายเหตุ : ตลาดนัดเย็น ( Night Market) ผู้ประกอบการร้านค้าผู้ที่สนใจเตรียมหลักฐานและปฏิบัติมาดังนี้

1.1.)ผู้สนใจเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันพุธจนไปถึงวันจันทร์ก่อนเวลา 17:30 น. โดยต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขายมา 1 ฉบับเพื่อใช้ในลงทะเบียนค้า
1.2.)และวันอังคารผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วนั้น   ให้นำสำเนาบัตรประชาชนมา 1 ฉบับเพื่อมา “จับฉลาก”  ในเวลา 13:30 น. บริเวณหน้าห้องกระจกว่างด้านหน้าตึก ชั้น.6 เพื่อสำหรับขายสินค้าใน  วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ในสัปดาห์ถัดไป (ส่วนในกรณีพื้นที่เช่าไม่เต็ม  ท่านสามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน ชั้น.7 ได้เลย ทุกวันเวลา 10:00 – 17:00 น.) 

2.ตลาดนัดพื้นที่ชั้น.7
     – เปิดขายและให้บริการทุกวัน เวลา 10:00 – 21:00 น
     – ราคาเช่าล็อคเริ่มต้นที่   5,600 บาท/เดือน    
     – การจ่ายเงิน จ่ายครั้งละ 15 วัน จ่ายทีหนึ่ง
     – ผู้ค้าท่านใดสนใจติดต่อจองพื้นที่เช่าได้ที่สำนักงานชั้น.7  ทุกวันเวลา 10:00 – 17:00 น.

Advertisements

3.ตลาดนัดพื้นที่ชั้น.8 ตลาดนัดแบบพิเศษ เปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 – 21:00 น.

วันที่ขาย อัตราค่าเช่า รายละเอียด หมายเหตุ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 120บาท/วัน ผู้ที่สนใจติดต่อจองพื้นที่ ที่สำนักงานชั้น.7
ล่วงหน้า 1 วัน  /หรือวันที่ขายกรณีมีล็อคว่าง
 
วันเสาร์ – วันอาทิตย์

170บาท/วัน (ล็อคธรรมดา)
200บาท/วัน (ล็อคมุม)

ผู้ที่สนใจติดต่อจองพ้นที่ เริ่มจองวันจันทร์ ของแต่ละสปดาห์เป็นวันแรก ต้องเข้าพื้นที่ก่อน เวลา 12:00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

 หมายเหตุ ตลาดนัดพิเศษ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ผู้ประกอบการร้านค้าผู้ที่ี่สนใจเตรียมเอกสารหลักฐานและปฏิบัติต่อไปดังนี้

1.ติดต่อทุกวันจันทร์ เวลา 08:30 น. บริเวณลานจอดรถชั้น.5B ให้นำสำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อจัดลำดับคิว และจะเริ่มจองพื้นที่เช่ากับพร้อมชำระเงิน เพื่อที่จะขายสินค้าใน วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ( เฉพาะการจองในวันแรก คือ วันจันทร์รับจองได้ไม่เกิน 400 คน) ในกรณีพื้นที่ไม่ยังเต็มสามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน ชั้น.7 ได้ทุกวันเวลา 10:00-17:00 น.

ในการขายนั้น มีข้อห้ามดังนี้ ห้ามมีการเช่าพระพุทธรูปบูชา การขายเช่าพระเครื่อง ห้ามขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด รวมทั้งสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทุกประเภท โดยจะจํากัดความสูงไม่เกิน 1.5 เมตร

 แผนที่ ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน
แผนที่ ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน

     สำหรับ ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วานเป็นพื้นที่เช่าที่น่าสนใจของใครหลายคน แต่หากต้องการจับจองพื้นที่เช่าล็อคของตลาดนี้ ก็คงต้องใช้ความพยายามอย่างสูงยิ่ง ดังคำกล่าวที่ว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความพยายามอยู่ที่นั่น” แต่เมื่อได้ล็อคมาแล้วจะคุ้มค่าหรือไม่ ก็คงต้องไปกันที่หน้างาน หรือไม่คงต้องไปดูสถานที่จริง ในช่วงเวลาที่ขายจริงกันเลย จำนวนคนเดินเท่าไหร่ จำนวนร้านที่ขายมีกี่ล็อค หารกันแล้ว แต่ละร้านจะมีลูกค้าประมาณกี่คน แล้วจะซื้อกี่คน ลูกค้าเป็นชายหรือหญิง วัยทำงาน หรือวัยเรียน ถ้ารวบรวมให้ทุกอย่าง มาประมวลผลดูว่ากำไรเห็น ก็ออกไปลุยกันเลยครับ.

Advertisements

copyright

ผู้สนับสนุน หมวดตลาดนัด

bannera1 bannera1 bannera1 bannera1 bannera1

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.


*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.