bannera1
เปิดอู่ซ่อมรถ

เปิดอู่ซ่อมรถ แตกตีทุกมิติ ที่ต้องรู้(สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดอู่ซ่อมรถ)

    การที่จะทำธุรกิจใดก็ตามหากไม่รู้ลึกซึ้งถึงเนื้อหาสาระสำคัญของธุรกิจนั้นๆ  “ก็เปรียบเสมือนการหลับตาเดิน  แค่ออกก้าวก็ชนอุปสรรคขวากหนามเสียแล้ว”  ฉะนั้นขอให้ผู้สนใจธุรกิจอู่ซ่อมรถควรทำความเข้าใจในบทความนี้อย่างละเอียดและอ่านดูให้ถี่ถ้วน  พิจารณาความชอบและความเหมาะสมของประเภทการให้บริการในอู่ซ่อมรถให้ถ่องแท้  ก็จะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจที่มีชัยชนะไปกว่าครึ่งแล้ว…

เปิดอู่ซ่อมรถ
K.MOTERS เจริญกรุง

    การจะเปิดอู่ซ่อมรถซักหนึ่งร้านมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะ    ก่อนที่จะทำธุรกิจอู่ซ่อมรถได้นั้นเราควรศึกษาองค์ประกอบเรื่องต่างๆที่จำเป็นเสียก่อนที่จะเปิดอู่รถ  ซึ่งจะขอแยกเป็นเรื่องๆดังต่อไปนี้

1.ประเภทของร้านในการเปิดอู่ซ่อมรถ แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่

    1.1) ศูนย์บริการรูบแบบค่ายรถยนต์มีชื่อทั้งหลาย
        อู่ซ่อมรถประเภทนี้จะเน้นในเรื่องของการซ่อมรถยนต์ในแบรนด์ของตนเอง  ซึ่งจะเน้นที่การให้บริการหลังการขายเมื่อเวลาที่เราซื้อรถใหม่ป้ายแดงไปแล้ว  แต่ราคาค่าบริการจะสูง  อาจมีทั้งค่ายที่เป็นของรถยนต์เองและที่เป็นของเอกชนลงทุนแต่เฉพาะอู่รถยนต์ เช่น B-Quik(บี-ควิก) Bosch Car Service เป็นต้น

    1.2.) อู่บริการทั่วไป
        -มีทั้งเป็นลักษณะการเปิดแบบใหญ่พื้นที่ให้บริการมาก  ขนาด 200-500ตารางเมตร มีทั้งที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป และที่รับซ่อมเฉพาะงานของบริษัทรับประกันทั้งหลาย
        -อู่ขนาดกลาง มีลักษณะเป็นร้านที่เป็นตึกแถว(อาคารพาณิชย์) ขนาด 2-4 คูหา  ส่วนใหญ่จะเป็นร้านที่ให้บริการช่วงล่าง, จำพวก เบรค,ครัช,โช๊คอัพ,เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรอง
        -อู่ขนาดเล็ก ร้านขนาดแค่ที่ห้องเดียวที่อยู่ตามบ้าน หรือพื้นที่เปล่าที่ไปปลูกเพิงขนาดเล็กไว้ ให้บริการในกลุ่มคนที่รู้จักกัน

    การเปิดอู่ซ่อมรถ ยังแบ่งได้จากการให้บริการรถยนต์
        -อู่ที่ให้บริการแบบครบวงจร
        -อู่ที่ให้บริการเฉพาะเครื่องยนต์
        -อู่ที่ให้บริการแบบเฉพาะระบบไฟฟ้ารถยนต์
        -อู่ที่ให้บริการแบบเฉพาะช่วงล่าง
           และมีอู่หรืออาจเรียกว่าร้านที่ให้บริการซ่อมหรือเปลี่ยนเฉพาะบ้างส่วนของรถยนต์ เช่น  อู่ร้านแอร์รถยนต์ อู่เช็คปั๊มหัวฉีด  อู่ติดแก๊สรถยนต์ ร้านเปลี่ยนแบตเตอรี่ ร้านหม้อน้ำรถยนต์ ร้านไดนาโมและไดชาร์จ  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอู่ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์  แต่สำหรับในที่นี้จะกล่าวเฉพาะการเปิดอู่แบบที่ให้บริการช่วงล่าง,เครื่องยนต์เป็นหลัก

Advertisements

2.เรื่องการจดทะเบียนผู้ประกอบการ

    2.1.) การจดทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนพาณิชย์ สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ในรูปแบบ บุคคลธรรม(ชื่อ-สกุล) หรือนิติบุคคล(ห้างหุ้นส่วนจำกัด-บริษัท)
        -เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์
        -สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ
        -สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ

กรณีที่เจ้าของกิจการอู่ซ่อมรถไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องมีเอกสารประกอบดังนี้
        -สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่เป็นเจ้าบ้าน
        -สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่เป็นเจ้าบ้าน
        -หนังสือยินยอมการอาคารสถานที่เพื่อประกอบกิจการอู่ซ่อมรถจากเจ้าบ้าน
        -สำเนาสัญญาเช่าอาคารหรือพื้นที่,หนังสือยินยอมให้ใช้เพื่อเปิดอู่ซ่อมรถลงชื่อผู้ให้เช่า

กรณีที่เป็นอาคารสร้างใหม่ ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ไปด้วย
        -เตรียมใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์ในการเปิดอู่ซ่อมรถ
    กรุงเทพ
         -กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Website:http://www.dbd.go.th/ call center 1570
        -จะมีสำนักงานธุรกิจการค้าแยกเป็นเขตที่ 1-6 ดูรายละเอียดที่ http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=48
        -หรือไปที่สำนักงานเขตทั้ง 53 เขตก็ได้
    ต่างจังหวัด
        -ไปที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตามแต่ละจังหวัด
        -ต้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่มีการเริ่มดำเนินกิจการ
        -หากผู้ประกอบการไม่ทำการจดทะเบียน หรือแสดงรานการที่เป็นเท็จ  มีโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000บาท  และหากไม่ทำการจดให้แล้วเสร็จปรับอีกไม่เกินวันละ 100บาท
        -ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อประกอบธุรกิจใหม่ 50บาท

     3.เรื่องการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  สำหรับธุรกิจ เปิดอู่ซ่อมรถ นั้นเป็นการทำกิจการที่ทำเกี่ยวกับ การซ่อมเครื่องรถยนต์,การประกอบ,การเคาะพ่นสี  หรือการปะเชื่อมต่างๆ  และรวมไปถึงการสะสมน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์นั้น  กฎหมายด้านการสาธารณสุขถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  บังคับให้ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตประกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

     เอกสารที่ต้องเตรียม
        -เตรียมใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
        -สำเนาทะเบียนบ้าน
        -สำเนาบัตรประชาชน
        -สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
        -รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
        -แบบแปลนภายในอู่ในส่วนพื้นที่การใช้งานของแต่ละส่วนการทำงาน
        -แผนการจัดเก็บวัสดุใช้แล้วประเภทเป็นอันตราย
        -ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี  และต้องต่อทุกปี(ต้องต่อก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ 30วัน)

    สถานที่ไปขอใบอนุญาต    
        กรุงเทพมหานคร:    ยื่นขอได้ที่สำนักงานเขตที่ตั้งสถานประกอบการ     
        ในต่างจังหวัด:   ยื่นขอได้ที่ สำนักงานเทศบาล,สำนักงานสุขาภิบาล,องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขอใบอนุญาตการขอตั้งสถานประกอบการ
        โดยมีค่าธรรมเนียมในแต่ละประเภทไม่เกิน 10,000บาท

      4.การปิดป้ายแสดงราคาค่าบริการในเปิดอู่ซ่อมรถ
    คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจากกระทรวงพาณิชย์  ได้ออกประกาศกำหนดให้แก่ธุรกิจบริการซ่อมรถนั้นต้องปิดป้ายแสดงราคาค่าบริการต่างๆให้เห็นชัดเจนในสถานที่ประกอบการ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน_10,000บาท

       5.รายละเอียดการลงทุนของการเปิดอู่ซ่อมรถ
    จะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกแตกต่างกันไปตามแต่ขนาด  และลักษณะในการเลือกการให้บริการของการเปิดอู่ซ่อมรถว่ามากน้อยเพียงไร

     ข้อมูลโดยเฉลี่ยสำหรับเงินลงทุนเริ่มต้นของผู้เปิดอู่ซ่อมรถ มีดังนี้
        -ส่วนที่.1) เป็นค่าออกแบบตกแต่งอาคาร เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน,เครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน 15% (ของเงินลงทุน)
        -ส่วนที่.2) เป็นค่าเครื่องมือช่างและอุปกรณ์อู่ซ่อม 11% (ของเงินลงทุน) ซึ่งจะมมีอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นดังนี้ แม่แรงขนาดใหญ่สำหรับยกเพื่อซ่อม เครื่องปั๊มลมสำหรับเครื่องมือช่างที่ใช้แรงอัด เครื่องเจียรแต่ง เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ ประแจและไขควงต่างๆ
        -ส่วนที่,3) เงินทุนหมุนเวียน 74%(ของเงินลงทุน)  ส่วนใหญ่เป็นค่าอะไหล่ของรถยนต์  ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  ค่าใช้จ่ายประจำ,เงินเดือนพนักงาน ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า เป็นต้น

เคสตัวอย่างในการใช้เงินลงทุนของธุรกิจเปิดอู่ซ่อมรถ
รายการ                                                         จำนวนเงิน(บาท)
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน    
    -โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน………………………………………4,000
    -ตู้เอกสาร……………………………………………………8,400
    -โทรทัศน์……………………………………………………7,300
    -เครื่องเสียง………………………………………………….7,000
    -ตู้เย็น……………………………………………………….5,500
    -เครื่องโทรศัพท์……………………………………………..6,000
    -เครื่องคิดเลข…………………………………………………600
    -เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ…………………………………………….9,200
                      รวม………………………………………..48,000
ค่าเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการให้บริการ    
     -ปั้มลม…………………………………………………..12,000
     -แม่แรง……………………………………………………4,700
     -เครื่องเจียร……………………………………………….1,300
     -รถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์……………………………..110,000
     -ไขควง,คีม,ประแจอื่นๆ ……………………………….34,000
                     รวม……………………………………….162,000
เงินทุนหมุนเวียน…………………………………………….100,000
รวมเงินลงทุนทั้งหมด………………………………………..310,000
ที่มา:ในประมาณการจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจอู่ซ่อมรถการจำนวน_10กิจการ  ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2543-มกราคม พ.ศ.2544 และปรับรายการลงทุนบ้างรายการออกเพราะเป็นรายการที่มูลค่าต่ำ หรือรายการปลีกย่อยที่ไม่จำเป็นออกไป

 

     6.การบริหารจัดการภายในร้าน
     ซึ่งในการที่จะ เปิดอู่ซ่อมรถ นั้นการบริหารจัดการภายในร้านเป็นเรื่องสำคัญควรมีการจัดระบบงานต่างแยกเป็นสัดส่วนให้ชัดเจน  ซึ่งสามารถแยกเป็นส่วนๆได้ดังนี้

    ด้านการบริหารการเงินและการบัญชี
    จะเป็นส่วนที่รับผิดชอบเรื่องการเงินทั้งหมด  การทำบัญชีทั้งในส่วนที่เป็นรายรับ(รายได้ค่าบริการในการซ่อม,รายได้จากการขายอะหลั๋ยรถยนต์),รายจ่าย(ค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมด)  ในการทำบัญชีต้องรับผิดชอบงานในส่วนเอกสารทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็น,บัญชีรายรับ,บัญชีรายจ่าย,บัญชีสต๊อก,บัญชีการเสียภาษี,  งานที่เป็นเอกสารต่างๆ เช่น การออกบิล,เอกสารรายได้ของพนักงานที่เป็นค่าล่วงเวลาหรือในการลาหยุด  ทั้งหมดเป็นเรื่องของงานเอกสารที่ต้องมีการบันทึกเพื่อนำมาสรุป  ยอดกระทบตัวเลขของแต่ละบัญชีให้ถูกต้อง  

     ในเรื่องของการทำบัญชีเป็นเรื่องที่ควารทำอย่างยิ่ง  เพราะจะเป็นการตรวจสอบวัดผลกำไร-ขาดทุนของกิจการได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังเป็นความถูกต้องเพื่อนำเรียนกับเจ้าที่สรรพากรถึงผลกำไร-ขาดทุนอย่างโปร่งใส  หากกิจการมีกำไรก็เสียภาษีอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด  หากยังขาดทุนอยู่ก็ไม่ต้องเสียภาษีว่ากันไปตามจริง

      ในการทำบัญชียังสามารถทำในแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อง่ายต่อการทำงาน  แต่ก็ควรมีผู้ชำนาญงานด้านคอมพิวเตอร์และการบัญชีควบคู่กันด้วย

   ด้านการบริหารจัดการบุคคล
    ในการ เปิดอู่ซ่อมรถ สามารถแบ่งงานบุคคลเป็น 5 กลุ่ม(คราวๆสำหรับกิจกรรมขนาดเล็ก)

     – พนักงานผู้บริหาร(เจ้าของกิจการ)
  เจ้าของกิจการรับผิดชอบภาพรวมทั้งหมด  อีกทั้งต้องรับแรงกดดันทั้งหมดของทุกภาคส่วนของกิจการ  ต้องมีความเข้าใจระบบงานทั้งหมดขององค์กร  สามารถบริหารงานวางคน..วางงานให้ถูกที่ถูกจุดได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

     -พนักงานด้าการบัญชี
   เป็นพนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมด้านบัญชีทั้งหมด  จำนวนพนักงานมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดโครงสร้างของการเปิดอู่ซ่อมรถ

    -พนักงานตอนรับลูกค้า
เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่คอยตอนรับลูกค้าและดูแลลูกค้าระหว่างที่รถเข้ารับการซ่อมในอู่ซ่อมรถ  ทำหน้าที่คอยประสานงานให้ลูกค้ารับข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการซ่อมรถ  ทำการนัดหมายเพื่อตรวจเช็ตรถในครั้งต่อไป  อาจรวมไปถึงการแจ้งโปรโมชั่นต่างๆให้กับลูกค้าทราบ

    -พนักงานช่างซ่อมบำรุง
เป็นพนักงานที่เชียวชาญด้านการซ่อมรถในแต่ละด้าน  ที่ทางอู่เปิดให้บริการซ่อม มีทั้งระดับหัวหน้าช่าง,ผู้ช่วยช่าง  จำนวนของพนักงานขึ้นอยู่กับจำนวนรถที่เข้ารับบริการในแต่ละวัน  หนึ่งคน-สองคนต่อรถยนต์หนึ่งคัน

-พนักงานแม่บ้าน
    เป็นพนักงานที่รับผิดชอบความเรียบร้อย,ด้านความสะอาด,การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก,เครื่องดื่ม,อาหารว่าง  รวมถึงงานของแม่บ้านทั้งหมดภายในอู่  จำนวนขึ้นอยู่กับขนาดของการเปิดอู่ซ่อมรถ

     ด้านการบริหารคุณภาพการให้บริการ
     เป็นหัวใจสำคัญของกิจการ เปิดอู่ซ่อมรถ เพราะกิจการมีสินค้าเป็นการให้บริการเป็นหลัก  ความประทับใจของลูกค้าเท่านั้นที่จะทำให้กิจการอยู่รอดและสามารถแข่งขันในธุรกิจนี้ได้
 
       -ควรกำหนดเป้าหมายของกิจการ เปิดอู่ซ่อมรถ ด้านคุณภาพการให้บริการให้ชัดเจน  ตัวอย่างเช่น  หน้าตาดี  คำพูดดี  จิตใจดี  คุณภาพการซ่อมที่ดี  กล่าวคือ  หน้าตาดีคือมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมที่จะให้บริการกับลูกค้าทุกเมื่อ  คำพูดดีคือการพูดจาที่ไพเราะกับลูกค้าให้คำแนะนำข้อมูลกับลูกค้าเท่าที่ลูกค้าต้องการ  จิตใจดีคือมีหัวใจพร้อมในงานบริการหากไม่มีใจในการให้บริการลูกค้าแล้วทุกอย่างก็จะออกมาไม่ดี  คุณภาพการซ่อมที่ดีคือทำงานด้วยงานที่เน้นคุณภาพการซ่อมทั้งเรื่องการซ่อมและสินค้าอะหลั่ยที่ใช้เปลี่ยน

       -ประเมินพนักงาน
       ควรมีระบบตรวจวัดผลของพนักงานทุกคนทุกฝ่ายว่าได้ทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่  ควรวัดออกมาเป็นตัวเลขการให้คะแนนเพื่อให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน ว่าพนักงานคนใดปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากน้อยแค่ไหน

       -ตอบแทนรางวัลพนักงาน  
       เมื่อมีการทำงานสร้างองค์กรให้เติบโตและแข่งแกร่งอย่างเต็มที  ก็ต้องมีรางวัลตอบแทนให้กับพนักงานที่ทำดีเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแรงขับที่จะทำงานต่อไป เช่น ค่าโบนัสรายปี(จำนวนเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่ผลประกอบการ),ค่าโอที,ค่าเบี้ยขยัน,รางวัลพิเศษของพนักงานดีเด่น  การเลื่อนตำแหน่งงาน,สวัสดิการที่จะได้รับเพิ่มขึ้นถ้าปฏิบัตหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

       -บทลงโทษ  
       หากมีการทำผิดระเบียบหรือกฎที่ได้ตั้งไว้  ก็ต้องมีบทลงโทษจากน้อยไปหามากเพื่อควบคุมทิศทางขององค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เปิดอู่ซ่อมรถ

7.เรื่องการทำตลาดและประชาสัมพันธุ์ในการเปิดอู่ซ่อมรถ
     ในการทำกิจการใดๆก็ตามต้องมีการทำตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  และต้องควรทำอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะเป็นกิจการที่เปิดใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จักต้องยิ่งประชาสัมพันธ์ให้มากในช่วงแรก  จนกว่าจะมีลูกค้ามากพอระดับหนึ่งแล้วค่อยลดการประชาสัมธ์ลงหน่อยก็ได้  แต่ต่อทำการประชาสัมธ์ต่อไปอย่างต่อเนื่องห้ามละทิ้งโดยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นอู่ซ่อมรถของเราอาจถูกลืมจากลูกค้าได้

      การประชาสัมพันธุ์ทำได้หลายวิธี  ตัวอย่างที่เป็นการประชาสัมธุ์ที่มีราคาไม่สูงนัก  เช่น  การแจกใบปลิวในบริเวณใกล้เคียง,การติดป้ายโฆษณาต่างบริเวณต่างๆทั้งด้านหน้าอู่และสถานที่ใกล้เคียง,การทำสปอร์ตโฆษณากับวิทยุชุมชน  และที่เห็นจะมาแรงในขณะนี้ก็คือ การทำเว็บไซต์ซึ่งน่าสนใจมาก มีราคาถูกมีคนรู้จักในวงกว้างและรวดเร็ว

     ด้านการตลาด ควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้ลูกค้ามีส่วนรวม,จัดโปรโมชั่นลดราคาตามช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลสงการณ์ตรวจเช็ค 10 รายการฟรีก่อนเดินทางกลับบ้านให้ปลอดภัยกับอู่เราซิ  เป็นต้น

เปิดอู่ซ่อมรถ

 8.จุดแข็งและจุดอ่อนของการเปิดอู่ซ่อมรถ

 จุดแข็ง
    เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่มีจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน  จากการค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีรถยนต์ส่วนตัวเป็นของตนเอง  จากรถขนาดเล็กที่มีราคาถูกที่มีจำนวนมากขึ้นทุกวัน

จุดอ่อน
    เป็นกิจการที่ต้องมีบริหารจัดการให้ดี  โดยเฉพาะเรื่องคนที่ต้องมีการเก็บรักษาคนเก่าที่ดีมีฝีมือไว้ และรับคนใหม่เข้ามาเสริมทีมงานให้มีความต่อเนื่องไม่หยุดฉงัก

 9.เรื่องภาษีต่างๆในการ เปิดอู่ซ่อมรถ

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ในกรณีจดทะเบียนในนามชื่อ-สกุล)
     -ต้องทำการยื่นขอเป็นผู้มีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต่อสรรพากรในเขตพื้นที่ ในที่ตั้งของสถานประกอบการ(ปัจจุบันใช้เลขประจำตัวบัตรประชาชน)
     -ต้องทำการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี(ภ.ง.ด.90)และครึ่งปี(ภ.ง.ด.94)
     -ถ้ามีรายได้เกิน 1,800,000/ปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ. 20)เพื่อเสียภาษีมูลค่ารายเดือนตามแบบ(ภ.พ.30)

 นิติบุคคล(ห้างหุ้นส่วนจำกัด,บริษัท)
     -ต้องทำการยื่นขอเป็นผู้มีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต่อสรรพากรเขตพื้นที่ ในเขตที่ตั้งของสถานประกอบการนั้นๆ
     -ต้องทำการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี และ ครึ่งปี (ภ.ง.ด.50 และ 51)
     -ถ้ามีรายได้เกิน 1,800,000 ต่อปี ต้องยื่นชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 30

Advertisements

ภาษีป้าย
     -ผู้ประกอบธุรกิจที่ติดตั้งป้ายใหม่ หรือแสดงป้ายใหม่ จะต้องชำระภาษีป้ายต่อเจ้าพนักงาน
     -ภายใน 15วัน และจะต้องยื่นชำระภาษีป้ายทุกปีที่ยังติดตั้งป้าย

สถานที่ขออนุญาต    
     กรุงเทพฯ    ยื่นขอ ณ สำนักงานเขต ที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่
     ต่างจังหวัด ยื่นขอ ณ สำนักงานเทศบาล หรือสุขาภิบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งดูแลพื้นที่ที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่

  สำหรับการ เปิดอู่ซ่อมรถ นั้นเปิดกิจการที่มีรูปแบบธุรกิจที่มีความซับซ้อนในหลายเรื่อง  แต่เป็นเรื่องที่สามารถศึกษาหาความรู้ก่อนลงมือทำได้  ซึ่งในแต่ละเรื่องมีความสำคัญต่อการดำเนินธุกิจเป็นอย่างมาก  หากทำด้านได้ด้านหนึ่งดีอย่างเดียวการ เปิดอู่ซ่อมรถ คงจะประสบความสำเร็จไปไม่ได้   ฉะนั่นควรศึกษาทำเข้าใจให้ครบทุกเรื่อง  วางแผนธุรกิจให้ดีตอบโจทย์กับตัวเองก่อนลงมือทำว่าเราจะทำอย่างไร  ในแต่ละเรื่อง,แต่ละด้านของธุรกิจ  หากเตรียมทุกอย่างด้วยความพร้อมอย่างที่สุดแล้วก็ลงมือทำได้เลย
       

    เขียนโดย อาซาดะ ริวอิจิ
ลิขสิทธิ์โดย ทำเลขายของ.com
ไม่อนุญาต “คัดลอก” รวมถึงในกรณี ที่จะใส่ลิ้งค์กลับ ก็ไม่อนุญาต เช่นกันนะครับ
อนุญาตให้ “แชร์” ได้ครับ
ขอบคุณครับ

3 Comments on เปิดอู่ซ่อมรถ แตกตีทุกมิติ ที่ต้องรู้(สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดอู่ซ่อมรถ)

  1. อู่ซ่อมรถ

  2. กิตธนะศักดิ์ ศรีนวล // มีนาคม 4, 2015 at 07:56 // ตอบกลับ

    ขอคำแนะนำเปิดอู่ซ่อมครับ กำลังจะเปิดร้านช่วงล่างยางแมกครับ

  3. สวัสดีครับ รบกวนหารือ กรณีเปิดอู่ทำสี ต้องขอใบสุขอนามัยกับเขต แล้วปัจจุบันต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอีกด้วยหรือไม่ อย่างไรครับ (อู่ผมเครื่องจักรไม่เกิน 50 แรง)

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.


*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.