bannera1 bannera1 bannera1 bannera1 bannera1

มายกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโควิด19(ตลาดนัด,ตลาดน้ำ,ตลาด)กันครับ

มายกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโควิด19(ตลาดนัด,ตลาดน้ำ,ตลาด)กันครับ

    การระบาดระลอกใหม่ของเจ้าไวรัสโควิด19 ทำให้หลายพื้นที่ต้องปิดทำการ หลายพื้นที่เข้าสู่โหมดเฝ้าระวัง แตกต่างไปตามข้อกำหนด-ประกาศของทางหน่วยงานภาครัฐ ที่จะประกาศเอามาแล้วแต่พื้นที่ สำหรับตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดสด ก็เป็นอีกสถานที่ ต้องพึ่งเฝ้าระวัง และยกมาตรการให้เข้มขึ้น ทั้งนี้เพื่อหยุดแพร่ของเจ้าโควิด19

โดยหลักๆ จะมีแนวทางปฏิบัติหลักๆ อันพอจะสรุปออกมาได้ดังนี้

1.) ทางเจ้าของพื้นที่ ต้องจัดทำความสาดพื้น พื้นที่ผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และต้องกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

2.) ตรวจสอบให้ผู้ประกอบการ(พ่อค้า-แม่ค้า) ผู้ขายสินค้า รวมไปถึงผู้มาใช้บริการ(ลูกค้า) ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากาผ้าตลอดเวลาที่มาใช้บริการ และสวมให้มิดชิด ตามวิธีที่ถูกต้อง คือให้ผ้าอนามัยปิดตั้งเหนือจมูก ลงไปถึงปลายคาง

Advertisements

3.) ทางโครงการ ต้องจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค หลายจุดให้สดุลกับพื้นที่ และลูกค้าที่มาใช้บริการ

4.) จัดให้มีการเว้นระยะห่างของแผงขายของ ระยะห่างในการยืน ระยะห่างในการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า ระยะห่างในการชำระเงิน ซึ่งต้องห่างอย่างน้อย 1 เมตร

5.) ต้องควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมในตลาด ไม่ให้แออัด หรือ ลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยพยายามหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

6.) ต้องกำหนดให้มีการควบคุมทางเข้าออกให้ชัดเจน น้อยจุดเท่าที่จะทำได้ และต้องมีมาตรการคัดกรองผู้มาใช้บริการ โดยต้องมีการตรวจไว้ไข้ อุณภูมิเกินกำหนด หรือ มีอาการไข้หวัด ไอ จาม เหมือนเป็นหวัด ไม่ให้เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด

Advertisements

7.) ไม่อนุญาตการให้บริการเครื่องเล่นเด็ก กิจกรรม บันเทิง ที่จะมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ๆ ให้หยุดพักไปก่อน

8.) จัดเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือ ให้มีการจดบันทึกเข้า-ออก ของผู้มาใช้บริการ(ลูกค้า-พ่อค้า-แม่ค้า) โดยลง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ ช่วงเวลาเข้า และ ก่อนที่จะออกพื้นที่ให้ลงเวลาออกอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ time line ของผู้ที่มาใช้บริการ ได้ทันท่วงที

     สำหรับช่วงนี้ ยังคงอยู่ในช่วงสถานการณืเฝ้าระวัง ที่เราทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ ตามแต่ความรับผิดชอบของตนเองพึ่งจะกระทำได้  โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา(อย่างถูกต้อง) ล้างมือเมื่อมีการสัมผัส ในจุดรวมสาธารณะ อย่าง ที่จับประตูต่าง ๆ , เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น อย่างน้อย 1 เมตร , งดไม่ที่พื้นที่ปิด ไม่มีการระบาย ถ่ายเทอากาศ , หากทุกคนรวมด้วยช่วยกัน มั่นใจได้เลยว่า… “เราจะผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน”

ผู้สนับสนุน หมวดตลาดนัด

bannera1 bannera1 bannera1

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.


*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.