bannera1 bannera1 bannera1 bannera1
งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ยังเปิดรับพื้นที่เช่า เครื่องมือการเกษตร ฯ

งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ยังเปิดรับพื้นที่เช่า เครื่องมือการเกษตร ฯ

งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ยังเปิดรับพื้นที่เช่า เครื่องมือการเกษตร

 
รูปภาพจัดงานเมื่อปีที่แล้ว..

งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 เปิดรับผู้สนใจจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560  ซึ่งประกอบไปด้วยหลายโซนพื้นที่ อาธิ

โซน A : เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกลการเกษตร  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ ประชาสัมพันธ์บ้านและคอนโด
โซน M : บริษัทห้างร้าน สินค้าอุปโภค – บริโภค
โซน F : ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป ผักออแกนิค ผักปลอดสารพิษ
โซน I :  ผ้าไหม เครื่องประดับ อัญมณี (โซนแอร์)
โซน E : สินค้าเกษตรบริโภค
โซน G : มะขามหวาน
โซน H : หอม กระเทียม พริกแห้ง ข้าวสาร

   ทั้งนี้…งานจัดตลอด 9 วัน นั้น…พื้นที่บ้างโซนเต็มแล้ว ยังคงเหลือในส่วนสินค้าบางประเภท คือ เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกลการเกษตร อ่านต่อในส่วน “สินค้าที่สามารถ ขายได้

Advertisements

ชื่องาน: งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560
วันที่ จัดงาน: 27 มกราคม 2560 – 4 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา ขาย: 09.00 -20.00 น.
ขนาดพื้นที่(กว้างxยาว): 3X3 เมตร
ราคาเช่า : ตามอัตราของแต่ละโซน (เฉลี่ย 25,000 – 30,000 บาท)
เขต, จังหวัดที่จัดงาน: กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด งานที่จัด:
สินค้าที่สามารถ ขายได้: เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ ประชาสัมพันธ์ พันธุ์ไม้ เมล็ดพันธุ์ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล พืชผักสวนครัว วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ปุ๋ย วัตถุอันตราย สารป้องกันกำจัดโรค/แมลงศัตรูพืช (ยกเว้นผลผลิตทางการเกษตร)


รูปภาพจัดงานเมื่อปีที่แล้ว..

ขั้นตอนการจอง: สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 2 ประตูงามวงศ์วาน 1

เอกสารที่ต้องใช้ในการจองพื้นที่
1.) ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว
2.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.) รูปถ่ายสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย
4.) เงินค่าพื้นที่/ค่าไฟฟ้า พร้อมชำระ
5.) เงินค่าสมัคร 500 บาท

Advertisements

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-561-4749


รูปภาพจัดงานเมื่อปีที่แล้ว..

ผู้สนับสนุน หมวดตลาดนัด

bannera1 bannera1 bannera1

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.


*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.