bannera1 bannera1 bannera1
ร้านอาหารให้เช่าที่อาคารซีซีทีสุรวงศ์ 180ตรม.

ร้านอาหารให้เช่าที่อาคารซีซีทีสุรวงศ์ 180ตรม.

ร้านอาหารให้เช่าที่อาคารซีซีทีสุรวงศ์ 180ตรม.

-ร้านอาหารที่ให้เช่าตั้งอยู่ที่อาคาร ซีซีที สุรวงศ์ สีลม บางรัก ใกล้กับตลาดกลางคืนพัฒพงษ์ อาคารซีซีทีตรงอยู่ตรงข้างกับโรงแรมชื่อดัง 3โรงแรม
-พื้นที่เช่าทั้งหมด 180 ตารางเมตร
-ให้เช่าเดือนละ 150,000บาท/เดือน (ราคาเช่านี้รวมอุปกรณ์ภายในร้าน พร้อมทำกิจการทันที)
-จ่ายล่วงหน้า 1เดือน
-ค่าประกัน 3เดือน
-ทำเซ็นสัญญา 3 ปี
-ค่าไฟหน่วยละ 7 บาท
-ค่าน้ำใช้หน่วยละ 20 บาท

ปิดประกาศ

ร้านอาหารให้เช่าที่อาคารซีซีทีสุรวงศ์ 180ตรม.ร้านอาหารให้เช่าที่อาคารซีซีทีสุรวงศ์ 180ตรม.ร้านอาหารให้เช่าที่อาคารซีซีทีสุรวงศ์ 180ตรม.ร้านอาหารให้เช่าที่อาคารซีซีทีสุรวงศ์ 180ตรม.

2 Comments on ร้านอาหารให้เช่าที่อาคารซีซีทีสุรวงศ์ 180ตรม.

  1. จิราพร // เมษายน 6, 2015 at 09:02 //

    สนใจพื้นที่ค่ะ ขอเบอร์ติดต่อกลับด้วยค่ะ หรือกรุณาติดต่อกลับมาที่ 038-290518

  2. จิราพร // เมษายน 6, 2015 at 10:58 //

    สนใจค่ะ ติดต่อกลับด้วยค่ะ 038290512

Comments are closed.