bannera1 bannera1 bannera1 bannera1
ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน

ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน ตลาด 3 พื้นที่เช่า

ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน  ตลาด 3 พื้นที่เช่า

ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน เป็นพื้นที่เช่าตลาดนัดในเครือ บริษัท ตะวันไนท์บาซาร์ จำกัด(อาคารพันธุ์พลาซ่า งามวงศ์วาน) ที่ดูแลพื้นที่เช่าในบางส่วนที่รับผิดชอบ ที่จัดในรูปแบบของตลาดนัด โดยมีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
   1.ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน หน้าห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน บริเวณชั้นที่ 1 แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาขาย
     -ตลาดนัดเช้า (Morning Market) เวลา 05:00 – 09:30 น.
     -ตลาดนัดบ่าย( Squar Market) เวลา 15:00 – 23:00 น.
     -ตลาดนัดเย็น ( Night Market) เวลา 18:00 – 23:00 น.
   2.ตลาดนัดชั้น 7
   3.ตลาดนัดชั้น 8
   ซึ่งทั้งสามส่วนเป็นการจัดพื้นที่เช่าของบริษัท ตะวันไนท์บาซาร์ จำกัด ทั้งสิ้น

ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน

ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน เป็นตลาดนัดที่มีคนรู้จักพอสมควร ด้วยว่าอยู่ในทำเลที่ตั้งหัวถนนงามวงศ์วาน  ซึ่งเป็นทำเลที่เต็มไปห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในบริเวณนี้  การขายของในตลาดนัดทั้งสามส่วนก็จะแตกต่างกันออกไป  ตามช่วงเวลาและสถานที่ เช่น ตลาดนัดเช้าหน้าห้าง สินค้าที่ขายก็จะเหมาะกับช่วงเวลาเช้า ตลาดนัดชั้น 7 และ ชั้น 8 สินค้าก็ออกไปในแนวหลากหลาย ทั้งสินค้ามือสอง สินค้าใหม่ทำมือ ของสะสม ทั้งชั้น 7, ชั้น 8 จะออกแนวตลาดนัดทั่วไป

ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน

ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน มีความต้องการจะเช่าพื้นที่ขายของมากอยู่พอสมควร แต่การที่จะเช่าพื้นที่ได้ก็ค่อนข้างลำบาก ข้อมูลการเช่าที่มีออกมาน้อยมาก ทางทีมงานเว็บ ทำเลขายของ.com ได้เคยสอบถามไปกับทางเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบแล้ว ได้คำตอบว่าจะส่งข้อมูลกลับมาให้  แต่ก็ยังคงไม่มีข้อใดใดกลับมา  แต่ก็ยังพยายามหาข้อมูลมาให้ผู้ทีสนใจพื้นที่เช่านี้  ได้ทราบ  ซึ่งข้อมูลที่ได้มานี้อาจจะไม่อัพเดทมากนัก แต่ก็พอถือเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจ “พื้นที่เช่าตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน” ได้พอสมควรไม่มากก็น้อย งั้นมาเริ่มกันเลยครับ

รายละเอียดกฎระเบียบการเช่าพื้นที่ของ ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน
แบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้

1.ตลาดนัดหน้าห้าง ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน

ตลาดแต่ละช่วง เวลา อัตราค่าเช่า รายละเอียด
รายวัน ประจำ
ตลาดนัดเช้า 05.00 – 09.30 250.บาท 5,200บาท/เดือน ผู้ที่สนใจติดต่อจองพื้นที่ที่สำนักงานชั้น  7 ล่วงหน้า   1 วัน
ตลาดนัดบ่าย 15.00 – 23.00 500.บาท 7,200บาท/15 วัน ผู้ที่สนใจติดต่อจองพื้นที่ที่สำนักงานชั้น  7 ลวงหน้า   1 วัน
ตลาดเย็นNight Market 18.00 – 23.00 240 บาท   เปิดจองพื้นที่ล่วงหน้า  1 สัปดาห์

 หมายเหตุ : ตลาดนัดเย็น ( Night Market) ผู้ประกอบการร้านค้าผู้ที่สนใจเตรียมหลักฐานและปฏิบัติมาดังนี้

1.1.)ผู้สนใจเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันพุธจนไปถึงวันจันทร์ก่อนเวลา 17:30 น. โดยต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขายมา 1 ฉบับเพื่อใช้ในลงทะเบียนค้า
1.2.)และวันอังคารผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วนั้น   ให้นำสำเนาบัตรประชาชนมา 1 ฉบับเพื่อมา “จับฉลาก”  ในเวลา 13:30 น. บริเวณหน้าห้องกระจกว่างด้านหน้าตึก ชั้น.6 เพื่อสำหรับขายสินค้าใน  วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ในสัปดาห์ถัดไป (ส่วนในกรณีพื้นที่เช่าไม่เต็ม  ท่านสามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน ชั้น.7 ได้เลย ทุกวันเวลา 10:00 – 17:00 น.) 

2.ตลาดนัดพื้นที่ชั้น.7
     – เปิดขายและให้บริการทุกวัน เวลา 10:00 – 21:00 น
     – ราคาเช่าล็อคเริ่มต้นที่   5,600 บาท/เดือน    
     – การจ่ายเงิน จ่ายครั้งละ 15 วัน จ่ายทีหนึ่ง
     – ผู้ค้าท่านใดสนใจติดต่อจองพื้นที่เช่าได้ที่สำนักงานชั้น.7  ทุกวันเวลา 10:00 – 17:00 น.

Advertisements

3.ตลาดนัดพื้นที่ชั้น.8 ตลาดนัดแบบพิเศษ เปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 – 21:00 น.

วันที่ขาย อัตราค่าเช่า รายละเอียด หมายเหตุ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 120บาท/วัน ผู้ที่สนใจติดต่อจองพื้นที่ ที่สำนักงานชั้น.7
ล่วงหน้า 1 วัน  /หรือวันที่ขายกรณีมีล็อคว่าง
 
วันเสาร์ – วันอาทิตย์

170บาท/วัน (ล็อคธรรมดา)
200บาท/วัน (ล็อคมุม)

ผู้ที่สนใจติดต่อจองพ้นที่ เริ่มจองวันจันทร์ ของแต่ละสปดาห์เป็นวันแรก ต้องเข้าพื้นที่ก่อน เวลา 12:00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

 หมายเหตุ ตลาดนัดพิเศษ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ผู้ประกอบการร้านค้าผู้ที่ี่สนใจเตรียมเอกสารหลักฐานและปฏิบัติต่อไปดังนี้

1.ติดต่อทุกวันจันทร์ เวลา 08:30 น. บริเวณลานจอดรถชั้น.5B ให้นำสำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเพื่อจัดลำดับคิว และจะเริ่มจองพื้นที่เช่ากับพร้อมชำระเงิน เพื่อที่จะขายสินค้าใน วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ( เฉพาะการจองในวันแรก คือ วันจันทร์รับจองได้ไม่เกิน 400 คน) ในกรณีพื้นที่ไม่ยังเต็มสามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน ชั้น.7 ได้ทุกวันเวลา 10:00-17:00 น.

ในการขายนั้น มีข้อห้ามดังนี้ ห้ามมีการเช่าพระพุทธรูปบูชา การขายเช่าพระเครื่อง ห้ามขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด รวมทั้งสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทุกประเภท โดยจะจํากัดความสูงไม่เกิน 1.5 เมตร

 แผนที่ ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน
แผนที่ ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน

     สำหรับ ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วานเป็นพื้นที่เช่าที่น่าสนใจของใครหลายคน แต่หากต้องการจับจองพื้นที่เช่าล็อคของตลาดนี้ ก็คงต้องใช้ความพยายามอย่างสูงยิ่ง ดังคำกล่าวที่ว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความพยายามอยู่ที่นั่น” แต่เมื่อได้ล็อคมาแล้วจะคุ้มค่าหรือไม่ ก็คงต้องไปกันที่หน้างาน หรือไม่คงต้องไปดูสถานที่จริง ในช่วงเวลาที่ขายจริงกันเลย จำนวนคนเดินเท่าไหร่ จำนวนร้านที่ขายมีกี่ล็อค หารกันแล้ว แต่ละร้านจะมีลูกค้าประมาณกี่คน แล้วจะซื้อกี่คน ลูกค้าเป็นชายหรือหญิง วัยทำงาน หรือวัยเรียน ถ้ารวบรวมให้ทุกอย่าง มาประมวลผลดูว่ากำไรเห็น ก็ออกไปลุยกันเลยครับ.

Advertisements

อัพเดท ข้อมูล 08-02-19

ตลาดนัดพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน (ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน) #ตลาดนัดติดแอร์ใหญ่ที่สุดในย่านนนทบุรี 🎉
🔻🔻🔻🔻🔻🔻

📢สนใจพื้นที่เช่า
• #ชั้น1 (หน้าศูนย์การค้า)

☀️รอบเช้า ช่วงเวลา 5.00น.-9.00น.
-รายเดือน ราคา 6,150฿-6,600฿/เดือน
-รายวัน ราคา 270฿/วัน

🌤รอบบ่าย ช่วงเวลา 14.00น.-23.00น.
-รายเดือน ราคา 16,050฿-16,800฿/เดือน
-รายวัน ราคา 535฿-560฿/วัน

⛅️รอบเย็น ช่วงเวลา 18.00น.-23.00น.
-รายสัปดาห์ ล็อคมุม ราคา 2,415฿/สัปดาห์
ล็อคธรรมดา ราคา 2,275฿/สัปดาห์
-รายวัน ล็อคมุม ราคา 345฿/วัน
ล็อคธรรมดา ราคา 325฿/วัน

• #ชั้น6 ล็อคประจำ ราคา 5,800฿-11,300฿/เดือน
• #ชั้น7 ล็อคประจำ ราคา 6,450฿-7,350฿/เดือน
รายสัปดาห์ ล็อคมุม ราคา 1,295฿/สัปดาห์
ล็อคธรรมดา ราคา 1,155/สัปดาห์

รายวัน ล็อคมุม ราคา 205฿/วัน
ล็อคธรรมดา ราคา 185฿/วัน

• #ชั้น8 (ตลาดนัดพิเศษศุกร์-อาทิตย์)
ล็อคมุม ราคา 280฿/วัน
ล็อคธรรมดา ราคา 235฿/วัน

สนใจเช่าพื้นที่
โทร.061-416-6749,
โทร.061-416-6750
เวลาติดต่อ จันทร์-เสาร์
ตั้้งแต่ 10.00 – 17.30 น.ยกเว้นพักเที่ยงค่ะ

copyright

ผู้สนับสนุน หมวดตลาดนัด

bannera1 bannera1 bannera1

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.


*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.