นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อความที่กล่าวถึงใน “ข้อตกลงและเงื่อนไข” (ทั้งนี้รวมถึงข้อความที่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงหรือแก้ไขคำนิยามไว้ ณ ที่นี้ หรือในบริบทที่เกี่ยวข้อง) ต้องมีความหมายเดียวกันกับที่ใช้ในนโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเว็บไซต์ ทำเลขายของ.com ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายรักษาความลับส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดในการรับข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็ปไซต์ และทางเว็บไซต์จะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ผ่านความยินยอมจากท่านโดยเด็ดขาด

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่ทางเว็บไซต์จัดให้กับลูกค้า รวมไปถึงการบริการทางการตลาดและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของเว็บไซต์และหน่วยงานในเครือ ในกรณีที่ท่าน ในฐานะผู้โฆษณา ได้เลือกลงโฆษณาใน “ทำเลขายของ.com” ท่านต้อง:

  1. หากท่านเป็นบุคคลธรรมดา ต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตของท่าน หรือแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริงของท่านที่เว็บไซต์ หรือ
  2. หากท่านเป็นองค์กรหรือบริษัทฯ ให้ส่งสำเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนธุรกิจเพื่อพิจารณา ทั้งนี้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต หรือ สำเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนธุรกิจของท่าน
    1. จะได้รับการเก็บรักษาในชั้นลับสุดยอดโดยเว็บไซต์และ
    2. ทำลายอย่างถูกต้องในทันทีที่ข้อมูลในสำเนาได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่ลงโฆษณาของท่านทางเว็ปไซต์ ท่านไม่สามารถอนุญาตให้ทางเว็บไซต์ให้อีเมล์แอดเดรสของท่านกับกลุ่มลูกค้าในอนาคตของท่าน เพื่อให้ติดต่อท่านกลับผ่านทางอีเมล์เป็นการส่วนตัวไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การโฆษณาตามความสนใจ (Interest-Based Advertising)

เรามีส่วนร่วมใน Interest-Based Advertising ซึ่งหมายความว่า เมื่อคุณใช้บริการเรา ผู้ให้บริการรายอื่น ผู้ลงโฆษณา อาจใช้คุกกี้ (ที่พวกเขาเก็บรวบรวมหรือให้บริการแก่เรา) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ (รวมถึงแอปพลิเคชันบนมือถือ) หรือกิจกรรมออนไลน์ของคุณ ตามเวลาและในเว็บไซต์และอุปกรณ์ต่างๆ ข้อมูลที่รวบรวมอาจรวมถึงเนื้อหาที่คุณดู วันที่และเวลาที่คุณดูเนื้อหานี้ เว็บไซต์ที่แนะนำคุณถึงบริการ และข้อมูลนี้อาจเชื่อมโยงกับเบราว์เซอร์ตัวระบุอุปกรณ์หรือที่อยู่ Internet Protocol (IP) ที่ไม่ซ้ำกันของคุณ การปฏิบัติเหล่านี้ช่วยปรับโฆษณาที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อคุณ โฆษณาที่ปรับเปลี่ยนเหล่านี้อาจปรากฏในบริการหรือในเว็บไซต์แอปพลิเคชัน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
เมื่อเข้าใช้บริการ คุณอาจถูกเสนอให้บอกข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เช่น ชื่อคุณ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการชำระเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า บริการหรือสินทรัพย์ให้เช่า พื้นที่ให้เช่า พื้นที่เช่าในตลาดหรือทรัพย์สินให้เช่าต่างๆ ที่ทางต้องการประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงรูปภาพสินค้า บริการ หรือสินทรัพย์ให้เช่า พื้นที่ให้เช่า พื้นที่เช่าในตลาดหรือทรัพย์สินให้เช่าต่างๆ ที่ทางต้องการประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงรูปภาพสินค้า

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังนี้
1. ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา
2. จากความสมัครใจของท่าน การโต้ตอบทาง email โทรศัพท์ หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน
3. เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน

ประเภทของคุกกี้ที่ถูกใช้
เราใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ของเรา

 1. คุกกี้ที่จำเป็น – คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
 2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ – คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
 3. คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย – คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

การถ่ายโอนข้อมูล

          ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมผ่านทางเว็ปไซต์ต้องเก็บรักษาและได้รับการดำเนินเรื่องในประเทศใดๆ ที่เว็บไซต์มีสาขา หรือหน่วยงานในเครือดำเนินการอยู่ ในการให้ข้อมูลผ่านทางเว็ปไซต์นี้ ท่านยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศได้ พร้อมกันนี้ท่านยินยอมให้ผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์หรือลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้ ถ่ายทอด เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลของท่านไปยังบุคคลอื่นได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทางเว็บไซต์ตกลงที่จะไม่นำเลขที่ประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางของท่านออกแสดง (หากจำเป็นจะต้องเอกสาร เช่น ใบแจ้งความ หมายศาล ทุกครั้ง) รวมถึงไม่เปิดเผยชื่อของท่านแก่คนทั่วไป หรือ เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นให้บุคคลอื่น ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมหมายเลขบัตรประชาชนตามที่ได้ระบุไว้โดยเด็ดขาด

การเข้าถึงข้อมูล

          ท่านมีสิทธิ์ในการขอเรียกดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เก็บรักษาไว้กับเว็บไซต์ได้ อีกทั้งท่านยังมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน (ขึ้นอยู่กับการยืนยันหลักฐานแสดงตน) ที่เก็บรักษาไว้กับเว็บไซต์ และสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้เอง ยกเว้นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขพาสปอร์ต หรือ หมายเลขใบรับรองการขึ้นทะเบียนธุรกิจที่ไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้หากไม่ได้รับการรับรองว่าไม่ใช่หมายเลขที่ถูกต้อง

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา รวมถึงประเภทของเบราว์เซอร์ที่คุณใช้เวลาในการเข้าถึงหน้าเว็บที่ดูที่อยู่ IP ของคุณ และหน้าเว็บที่ คุณเข้าชมก่อนที่จะไปยังบริการของเรา นอกจากนี้ เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเรา เช่น รูปแบบฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชั่น ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะข้อมูล เครือข่ายมือถือ และพฤติกรรมการท่องเว็บ

อย่างไรก็ตามเรายึดถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและการปฏิเสธของท่าน ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการเก็บรักษา ท่านสามารถลบข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็ปไซต์เมื่อใดก็ได้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อแอดมิน ที่ peunteechow@hotmail.com หรือ https://www.facebook.com/peunteechow

 

Recommended

[ธุรกิจ sme เล็กๆ ] มีไอเดียเจ๋งๆ มีประสบการณ์ธุรกิจโดนๆ มาแชร์…กันครับ

[ธุรกิจ sme เล็กๆ ] มีไอเดียเจ๋งๆ มีประสบการณ์ธุรกิจโดนๆ มาแชร์…กันครับ Advertisements อยากแชร์ประสบการณ์… อยากแบ่งปั้นความรู้… อยากให้กำลังใจ… อยากส่งต่อไอเดียโดนใจ… ให้เราเป็นคนช่วยเขียนเรื่องราว…  ผ่านการทำ “ รีวิว ”   [อ่านต่อ]

ค้นหาตลาดนัดตามเขต

แฟรนไชส์ยอดนิยม