bannera1 bannera1 bannera1
พื้นที่เช่าขายอาหาร โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ รร.เปี่ยมสุวรรณวิทยา เปิดให้เช่าพื้นที่ขายอาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา ตอนนี้ได้เปิดให้คัดเลือกผู้ที่ต้องการเช่าพื้นที่สำหรับขายอาหารในโรงเรียนจำนวน 3 ราย โดยสามารถดูรายละเอียดข้อกำหนดต่างๆ ของการเข้ารับคัดเลือกดังนี้

อาหารเป็นอาหารสำหรับขายเด็กประถม 2 ถึง ประถม 6 จำนวนโดยประมาณ 470 คน

โดยมีรายละเอียดและกติกาดังนี้
         1. อาหารที่ขายเป็นอาหารช่วงพักกลางวัน และเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเด็กประถม
         2. ผู้ประกอบการสามารถขายขนม ด้วยได้ แต่ต้องเป็นขนมที่ทำเอง หรือ ขนมสด ไม่ใช้ขนมถุงที่มีขายตามท้องตลาด
         3. ต้องมีการเสนอรายการอาหารที่จะขาย และราคาที่จะขายเป็นราคาอาหารต่อหน่วย และทาง รร. จะขอเป็นผู้กำหนดราคาอาหารตามความเหมาะสม และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรายการอาหาร จะต้องส่งรายการอาหารให้ทาง รร. รับทราบล่วงหน้า
         4. อาหารและขนมทุกอย่างต้องปรุงสุก สดใหม่ ถูกต้องตามหลักโภชณาการ ไม่ใช้สี หรือสารที่มีอันตราย
         5. การแต่งกาย ผู้ประกอบการขายอาหารต้องแต่งกายให้ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชณาการ คือ มีชุดกันเปื้อน หมวก และ อื่นๆ
         6. ผู้ประกอบการต้องทำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ โดยเป็นสัญญาเช่า ระยะเวลา 1 ปีการศีกษา และเป็นการทำสัญญาแบบปีต่อปี กับทาง รร.
         7. ค่าเช่าพื้นที่ ทางผู้ประกอบการจ่ายเป็นค่าเช่ารายเดือนให้กับทาง รร. โดยเป็นจำนวน……บาท/เดือน ค่าน้ำประปา และ ค่าไฟฟ้า จ่ายให้กับทาง รร. โดยคิดตามมิเตอร์ที่ใช้
         8. ผุ้ประกอบการต้องเตรียม วัสดุ และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาการมาเอง และต้องถูกหลักโภชณาการ
         9. ทาง รร.จะเป็นผู้จัดเตรียม ภาชนะใส่อาหาร และช้อนให้ โดยที่ทางผู้ประกอบการต้องใช้ของทางที่ รร. เตรียมให้
         10. คนล้างจานอาหารของเด็กนักเรียน ทาง รร. ขอใช้พนักงานล้างจานของทาง รร. โดยที่ผู้ประกอบการจ่ายเงินเป็นค่าล้างจาน เป็นรายเดือนให้กับทาง รร. เป็นจำนวน……….บาท/เดือน
         11. ความสะอาด ผู้ประกอบจะต้องทำความสะอาดพื้นที่เช่าโดยรอบ และต้องเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดมาเอง และหากทำให้พื้นที่บริเวณให้เช่าได้รับความเสียหาย ต้องทำการดูแลซ่อมแซมให้สภาพเหมือนเดิม

หมายเหตุ : ระยะเวลาที่ปิดประมูล-เสร็จสิ้น
         1. เปิดรับสมัครประมูล ( พร้อมยื่น รายการอาหารพร้อมราคาขาย ต่อหน่วย และ ใบรายละเอียดหลักฐานของผู้ประมูล ) ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2557
         2. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบแรก วันที่ 12 มีนาคม 2557
         3. ทาง รร. ขอนัดพูดคุยทำความเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ที่ รร.เปี่ยมสุวรรณวิทยา ผู้ที่เข้ารอบคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ 14 มีนาคม 2557
         4. วันที่ 17-20 มีนาคม 2557 ทำอาหารเสนอให้ทาง รร .พิจารณา
         5. ประกาศผลผู้ที่ได้นับเลือก 3 ราย ในวันที่ 21 มีนาคม 2557

คุณสมบัติของผู้ประมูล ประกอบกิจการอาหาร ที่ โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา
         1. มีสัญชาติไทย
         2. ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง และมีสุขภาแข็งแรง ( โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ )
         3. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษ หรืออยู่ระหว่างต้องคดี
         4. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด

หลักฐานประกอบการที่ต้องให้ไว้กับทาง รร.
         1. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้วจำนวน 2 รูป
         2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1ชุด และมีตัวจริงประกอบ
         3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด และมีตัวจริงประกอบ
         4. ใบรับรองแพทย์

สำหรับใครที่สนใจหรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
         คุณเพชร 089-182-1877, 084-560-1092

copyright

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.


*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.