bannera1 bannera1 bannera1 bannera1

ตลาดนัดสวนจำปี เพชรเกษม69 (บางบอน3) ตลาดและสวนสาธารณะแห่งใหม่

ตลาดนัดสวนจำปี และสวนสาธารณะ ถ.เพชรเกษม 69 (บางบอน3) เขตบางแค  ตลาดนัดสวนจำปี ตลาดแห่งใหม่ของกทม.

ความเป็นมา
            ตามที่ตลาดนัดจตุจักร ซึ่งเป็นตลาดนัดที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเทพมหานคร ได้สิ้นสุดสัญญาเช่ากับการรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2555 เป็นต้นมาเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และชื่อ เสียงเช่นเดียวกับตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานครจึงได้สร้างตลาดนัดกรุงเทพมหานครแห่งใหม่โดยใช้ชื่อว่า ” ตลาดนัดสวนจำปี ” โดยสร้างตลาดนัดบริเวณที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซอยเพชรเกษม 69 (บางบอน 3) แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 122 ไร่ 2 งาน 55.58 ตารางวา

บรรยากาศจัดล็อค

ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นผู้เช่าที่ดินทั้งหมด และให้กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร ใช้ประโยชน์ในที่ดินประมาณ 52 ไร่ 2 งาน 55.58 ตารางวา เพื่อจัดทำเป็นตลาดนัดแนวใหม่ โดยมีตลาดนัดอยู่กับสวนสาธารณะ ซึ่งจะมีสถานที่แสดงกิจกรรมของนักศึกษาและ เยาวชน เป็นที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และฝึกอาชีพของประชาชน และเป็นแหล่งรวมสินค้านานาชนิดรวมถึงร้านค้าโครงการหลวง สินค้าโอทอป ของตกแต่งบ้านและสวนครบวงจร และเป็นที่รวมร้านอาหารอร่อย คุณภาพดี มีราคาถูก

โดยการสร้างตลาดนัดแห่งใหม่นี้ จะมีความโดดเด่นและเป็นตลาดนัดของประชาชนที่ทุกคนสามารถมาเที่ยวพักผ่อนและ จับจ่ายเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีความสุขรวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถครบรอบ 80 พรรษา

            จากการนำชื่อสวนจำปีมาตั้งเป็นชื่อของ ตลาดนัดนั้นเนื่องจากสภาพพื้นที่นั้นมีประวัติอันยาวนานจากการที่ชุมชนบ้าน เรือนต่างๆ     อ้างอิงจากท้องถิ่นมีการเพาะปลูกสวนจำปีเป็นจำนวนมากเป็นชุมชนใหญ่ ประชาชนทุกหลังคาเรือนมีการปลูกต้นจำปีเป็นจำนวนมากจนกลายเป็น     สวนจำปี ได้นำมาใช้ตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านสวนจำปี ต่อมาได้นำมาตั้งเป็นชื่อซอยสวนจำปีจนมาถึงปัจจุบัน เป็นการระลึกถึงสภาพความเป็นมาของพื้นที่     ที่มีการเพาะปลูกต้นจำปีเป็นจำนวนมากมาก่อน ซึ่งปัจจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่อาศัยสวนสาธารณะ และ เป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สิน      ส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะนำมาใช้สร้างเป็นตลาดนัดสวนจำปี โดยมีการขอเช่าเป็นเวลา 30 ปี อัตราค่าเช่าร้อยละ 2 ต่อปี ของมูลค่าที่ดิน

ระเบียบการ
           ดูได้ตามลิ้งค์ครับ http://office.bangkok.go.th/jj2/bangborn/rlue1.html
           ติดตามข่าวสารของตลาดนัดสวนจำปีได้ที่ https://www.facebook.com/Suanjumpee
           ตลาดนัดสวนจำปี  กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร
           โทรศัพท์  02-272-4440-1 ต่อ 102 , 115
           โทรศัพท์  02-272-4636
           โทรศัพท์  02-272-4639
           โทรสาร   02-272-4633

copyright

ผู้สนับสนุน หมวดตลาดนัด

bannera1 bannera1 bannera1

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.


*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.