bannera1
แฟรนไชส์สุกี้ นีโอ

แฟรนไชส์สุกี้ นีโอสุกี้-ชาบู แฟรนไชส์ธุรกิจร้านอาหารสุกี้เรสเตอรองท์

แฟรนไชส์สุกี้ นีโอสุกี้-ชาบู แฟรนไชส์ธุรกิจร้านอาหารสุกี้เรสเตอรองท์

Advertisements

         แฟรนไชส์สุกี้ นีโอ เป็นแฟรนไชส์ร้านอาหารประเภทสุกี้แบบ Restaurant สาขาที่เปิดส่วนใหญ่จึงอยู่ในทำเลที่ค่อนข้างดี ทั้งในห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือศูนย์การค้าใหญ่ๆ มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงสูง ทั้งกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน คนทำงาน วัยรุ่น ซึ่งมีกำลังจ่ายที่ดี ในปัจจุบันมีร้านอาหารประเภทสุกี้เรสเตอรองท์ที่เป็นผู้นำตลาดอยู่แล้ว รวมถึงคู่แข่งขันที่เป็นสินค้าทดแทน ซึ่งทำให้การแข่งขันสูง ลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้น แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วลูกค้าจะเลือกร้านที่มีคุณภาพและรสชาติอาหารที่ถูกปาก สินค้าต้องสดใหม่ และนี่เองทำให้เป็นช่องให้ผู้ที่ลงทุนใน แฟรนไชส์สุกี้ นีโอ ประสบความสำเร็จได้

แฟรนไชส์สุกี้ นีโอ

รูปแบบของร้านนีโอสุกี้ในห้างสรรพสินค้า

         การลงทุนใน แฟรนไชส์สุกี้ นีโอ เนื่องจากเป็นรูปแบบธุรกิจร้านอาหารขนาดกลาง-ใหญ่ จำนวนเงินที่ลงทุนต่อหนึ่งสาขานั้นอยู่ที่ประมาณเกือบๆ สองล้านซึ่งมากหรือน้อยกว่านี้ก็อยู่ที่สถานที่ที่ต้องการเปิด ดังนั้นผู้ที่ต้องการมาเป็นสมาชิกแฟรนไชส์ควรที่จะมีประสบการณ์ในเรื่องของธุรกิจงานบริการหรือร้านอาหารมาก่อนจะดี ควรศึกษาและหาทำเลที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางแฟรนไชส์มีทีมงานที่คอยช่วยเหลือดูแลตั้งแต่เริ่มแรก ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเรื่องการวางแผนการดำเนินงาน การออกแบบร้าน การวางระบบการปฏิบัติงานภายในร้าน เรื่องการบริการ รวมถึงการจัดระบบบัญชีภายในร้านเพื่อให้สมัครชิกพร้อมเปิดร้านได้ด้วยความมั่นใจมาที่สุด และหลังจากเปิดดำเนินงานไปแล้วทาง แฟรนไชส์สุกี้ นีโอ ยังจะคอยช่วยเหลือและติดตามแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังอีกด้วย

         นอกจากระบบของร้านอาหาร งานบริการที่ต้องเจอกับลูกค้าและทำเลที่เหมาะสม ที่อาจจะเป็นปัญหาหลักในการดำเนินธุรกิจแล้ว ข้อดีของร้าน แฟรนไชส์สุกี้ นีโอ นั้นน่าจะเป็นเรื่องของร้านอาหารประเภทสุกี้นั้น ไม่ต้องการการปรุงที่มีพ่อครัวในการทำ เพราะของส่วนใหญ่เป็นของสด อาหารที่แข่แข็งส่งผ่านทางรถห้องเย็น ที่ทางแฟรนไชส์ส่งมาให้ แล้วให้ลูกค้าจัดการทำกันเอง สมาชิกแฟรนไชส์จึงทำแค่เพียงจัดเตรียมวัสดุพร้อมเสริฟให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการเท่านั้น

แฟรนไชส์สุกี้ นีโอ

เมนูต่างๆ ของนิโอสุกี้ มีหลากหลายเมนูให้ลูกค้าเลือกไม่แพ้ร้านสุกี้ชื่อดังอื่นๆ

แฟรนไชส์สุกี้ นีโอ

วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นของสดแช่แข็งพร้อมเสริฟ ดังนั้นจึงตัดขั้นตอนการปรุงออก ทำให้ไม่จำเป็นตัวมีพ่อครัวในการทำอาหาร

อย่าลืมว่างานบริการสำคัญที่พนักงาน

         ปัญหาในภายหลังที่ธุรกิจงานบริการหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือ พนักงาน จุดนี้เป็นปัญหาที่เจ้าของธุรกิจควรจะศึกษาหาวิธีแก้ไขไว้เสมอ ซึ่งการเปิดร้านสุกี้แบบ แฟรนไชส์สุกี้ นีโอ นี้ต้องใช้พนักงานอย่างน้อยก็ประมาณ 20-30 คน ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนโต๊ะของร้าน ซึ่งถือว่าใช้คนไม่น้อยเหมือนกัน ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องหาพนักงานเอง กว่าจะให้พนักงานทำงานได้ดีจึงต้องใช้เวลาซักระยะ หากมีการผลัดเปลี่ยนคนหรือคนไม่พอ ก็จะทำให้คุณภาพของการบริการไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นควรวางแผนป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ จะดีกว่า และถ้าหากทำเลไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับกลุ่มลูกค้าก็จะทำทำให้ต้องแบกภาระต้นทุนรายเดือนที่ค่อนข้างสูงมาก เช่น ค่าเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า ค่าจ้างพนักงาน ค่าไฟฟ้า ค่าจิปาถะอีกมากจนอาจจะทำให้ติดปิดตัวลงในที่สุด ซึ่งในจุดนี้ควรปรึกษากับทางแฟรนไชส์น่าจะเป็นทางออกที่ดี

แฟรนไชส์สุกี้ นีโอ

ปัจจุบันแฟรนไชส์นีโอสุกี้ดังไกลถึงต่างประเทศแล้ว ภาพนี้เป็นสาขาที่ประเทศเวียดนาม

รูปแบบของการลงทุนกับ แฟรนไชส์สุกี้ นีโอ

         ในเรื่องรูปแบบของการลงทุนซื้อแฟรนไชส์ของ แฟรนไชส์สุกี้ นีโอ นั้นมีเพียงรูปแบบเดียว และเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ มาตรฐานในการเปิดร้าน และความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจให้อยู่รอด ผู้ที่ลงทุนจะต้องหาสถานที่และทำเลเอง เพื่อนำเสนอให้กับทางแฟรนไชส์ได้พิจารณาว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน ก่อนที่จะรับเป็นสมาชิกแฟรนไชส์ ส่วนเงินที่ลงทุนทั้งหมดนั้นจะแบ่งส่วนของเงินลงทุนออกดังนี้

         1. ค่าแรกเข้าแฟรนไชส์ หรือ Franchise Fee ค่าแรกเข้าจ่ายครั้งแรกเพียงครั้งเดียว เป็นค่าเฉพาะลิขสิทธิ์แฟรนไชส์เท่านั้น จำนวนเงินส่วนนี้อยู่ที่ประมาณ 3 แสนบาทต่อ 1 สาขา ไม่จำกัดว่า 1 คนจะเปิดกี่สาขาก็ได้ ขอเพียงมีสถานที่และเงินลงทุน

         2. ส่วนที่สองเป็นส่วนของการปรับปรุง ตกแต่ง ออกแบบสถานที่ ซึ่งหมายถึงรวมค่าใช้จ่ายการตกแต่งทั้งหมด ทั้งค่าออกแบบ ค่าตกแต่งภายใน ค่าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง โต๊ะเก้าอี้ เคาน์เตอร์ ตกแต่งห้องครัว(ห้องเตรียมอาหาร) งานสี งานเดินระบบไฟฟ้าทั้งหมด งานเดินท่อประปา ระบบท่อแก๊ส ค่าวัสดุในการก่อนสร้าง ทั้งงานปูน การงานกระเบื้องหรือวัสดุอื่นๆ ค่าเครื่องปรับอากาศ หรือค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการตกแต่งทั้งหมด ผู้ลงทุนต้องเป็นผู้จ่ายเอง ส่วนนี้อยู่ที่ประมาณ 1.5-1.7 ล้านบาท มากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับราคาวัสดุตกแต่งในเวลานั้น และขนาดของสถานที่ที่จะเปิด

Advertisements

         3. ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ประเภทสำนักงาน เช่น เครื่องตอกบัตรเข้าออกของพนักงาน โทรศัพท์ แฟกซ์ เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องเก็บเงิน เครื่องเสียง เป็นต้น ค่าอุปกรณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ทุกร้านจำเป็นต้องใช้ ราคาทั้งหมดประมาณ 70000 บาท

         4. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดำเนินงานหลัก เช่น ตู้เย็นเก็บวัตถุดิบต่างๆ ตู้อบอาหาร เครื่องไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว เครื่องปั่น เครื่องกรองน้ำ รถเข็น ชั้นวาง เป็นต้นเครื่องมือพวกนี้เป็นเครื่องมือส่วนใหญ่ใช้ในห้องครัวหรือห้องเตรียมอาหาร ราคาต้นทุนประมาณ 2 แสนบาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด)

         5. อุปกรณ์ทั่วไป เช่น จาน เถาคอนโดใส่ของสดพร้อมเสริฟ แก้วน้ำ ถ้วยน้ำซุป กาน้ำซุป กาต้มน้ำ เครื่องชั่งน้ำหนักเล็ก มีด หม้อ ภาชนะอื่นๆ เป็นต้น ต้นทุนส่วนนี้ประมาณ 1.3 แสนบาท

ต้นทุนพวกนี้เป็นเพียงต้นทุนในการเปิดร้านเท่านั้น ยังไม่รวมถึงต้นทุนโสหุ้ยที่เปิดรายเดือน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ เงินเดือนพนักงาน วัสดุสิ้นเปลืองแต่ละเดือน ซึ่งหากประเมินคร่าวๆแล้วก็เกือบที่จะแต๊ะสองล้านบาท ซึ่งโดยทั่วไปในปัจจุบันร้านอาหารในรูปแบบนี้ (ร้านอาหารขนาดกลาง-ใหญ่ในห้างสรรพสินค้า) จะมีรายได้ที่ค่อนข้างสูง รายได้ที่ยังไม่หักรายจ่ายต่อเดือนจะอยู่ที่ระดับล้านขึ้นไป (สำหรับร้านที่ประสบความสำเร็จ) ซึ่งหากทำได้การคืนทุนจะใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นัก

บทสัมภาษณ์คุณณัฐพล กัปปิยจรรยา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทนิโอสุกี้ไทย เรสเทอรองส์ จำกัด ในรายการ On The Way

สำหรับผู้ที่สนใจ แฟรนไชส์สุกี้ นีโอ ขอรับข้อมูลการเป็นแฟรนไชส์เพิ่มเติมได้ที่

         บริษัท นีโอ สุกี้ไทยเรสเทอรองส์ จำกัด
         โทรศัพท์ 02-683-5400
         E-mail: info@neosuki.com
         facebook: https://www.facebook.com/neosukirestaurant

copyright

ผู้สนับสนุน หมวดแฟรนไชส์

bannera1

1 Comment on แฟรนไชส์สุกี้ นีโอสุกี้-ชาบู แฟรนไชส์ธุรกิจร้านอาหารสุกี้เรสเตอรองท์

  1. เสนอทำเลพื้นที่ว่างให้เช่า

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.


*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.