ตลาดนัดชุมชนวัดต้น ตลาดนัดราคาย่อมเยา ค่าเช่า 30 , 50 บาท/วัน MK0005986(T)

ตลาดนัดชุมชนวัดต้น ตลาดนัดราคาย่อมเยา ค่าเช่า 30 , 50 บาท/วัน MK0005986(T)

ตลาดนัดชุมชนวัดต้น ตลาดนัดราคาย่อมเยา ค่าเช่า 30 , 50 บาท/วัน