ร้านอาหารให้เช่าที่อาคารซีซีทีสุรวงศ์ 180ตรม.

ร้านอาหารให้เช่าที่อาคารซีซีทีสุรวงศ์ 180ตรม.

ร้านอาหารให้เช่าที่อาคารซีซีทีสุรวงศ์ 180ตรม.