[ไอเดียเจ๋ง!!!] “ซาลาเปาทุเรียน” ออกขายได้ไม่ถึงเดือน ออเดอร์พุ่ง 3,800 ลูก/วัน MK0006276(T)

[ไอเดียเจ๋ง!!!] “ซาลาเปาทุเรียน” ออกขายได้ไม่ถึงเดือน ออเดอร์พุ่ง 3,800 ลูก/วัน MK0006276(T)

[ไอเดียเจ๋ง!!!] “ซาลาเปาทุเรียน” ออกขายได้ไม่ถึงเดือน ออเดอร์พุ่ง 3,800 ลูก/วัน