ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า แต่ลูกค้า คือ คนในครอบครัว

ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า แต่ลูกค้า คือ คนในครอบครัว

ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า แต่ลูกค้า คือ คนในครอบครัว