ตลาดไฮโซ ตลาดนัดโลตัสพระราม3 เปิดใหม่ ค่าเช่ารายเดือน 9,000-10,000

ตลาดไฮโซ ตลาดนัดโลตัสพระราม3 เปิดใหม่ ค่าเช่ารายเดือน 9,000-10,000

ตลาดไฮโซ ตลาดนัดโลตัสพระราม3 เปิดใหม่ ค่าเช่ารายเดือน 9,000-10,000