ตลาดจัตุรัส JTRmarket ใกล้นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บนเนื้อที่กว่า 11 ไร่ MK0006292(T)

ตลาดจัตุรัส JTRmarket  ใกล้นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บนเนื้อที่กว่า 11 ไร่ MK0006292(T)

ตลาดจัตุรัส JTRmarket ใกล้นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บนเนื้อที่กว่า 11 ไร่