“กล้วยหอม” 5 ล้าน… ธุรกิจเอสเอ็มอีไซต์เล็ก หัวใจใหญ่…

“กล้วยหอม”  5 ล้าน… ธุรกิจเอสเอ็มอีไซต์เล็ก หัวใจใหญ่…

“กล้วยหอม” 5 ล้าน... ธุรกิจเอสเอ็มอีไซต์เล็ก หัวใจใหญ่...