ตลาดรุ่งวาณิชย์ ตลาดตอนเช้า พื้นที่ให้เช่าหน้าสวนหลวง ร.9

ตลาดรุ่งวาณิชย์ ตลาดตอนเช้า พื้นที่ให้เช่าหน้าสวนหลวง ร.9

ตลาดรุ่งวาณิชย์ ตลาดตอนเช้า พื้นที่ให้เช่าหน้าสวนหลวง ร.9