bannera1 bannera1 bannera1 bannera1 bannera1 bannera1 bannera1
ตลาดนัดจตุจักร jatujak market

ตลาดนัดจตุจักร jatujak market ค่าเช่า ปี 2557 – 2562

ตลาดนัดจตุจักร jatujak market ค่าเช่าล่าสุด ปี 2557 – 2562

     การจัดทำหน้านี้เป็นการรวมรวบเรื่องต่าง ๆ ของ ตลาดนัดจตุจักร ( jatujak weekend market ) ทั้งนี้ ราคาค่าเช่าแผงค้า , ประวัติความเป็นมาของตลาดนัดจตุจักร , แผงผัง , แผนที่ , สิ่งต่างๆ เพื่อได้เป็นข้อมูลกับผู้ที่หลงรักจตุจัตร ตลาดนัดขนาดใหญ่ของเมืองไทย

 ตลาดนัดจตุจักร jatujak market
ทางขึ้น-ลง สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีกำแพงเพชร…

ค่าเช่า ตลาดนัดจตุจักร ราคาค่าเช่ามือหนึ่ง

     ตลาดนัดจตุจักร ตลาดนัดเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีแผงค้าจำนวนมาก จากเดิมที่บริหารจัดการโดยกรุงเทพมหานครมาเป็นเวลานาน  สู่ผู้บริหารจัดการใหม่ คือ  “ร.ฟ.ท. การรถไฟแห่งประเทศไทย” ที่มีการปรับเพิ่มแผงค้าจากเดิมที่มี 9,900 แผงค้า มาเป็น 12,000 แผงค้า โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้าเดิมที่เช่าอยู่แต่เก่าก่อน ต่อสัญญากับผู้ดูแลพื้นที่มาเลยๆ

Advertisements

     ล่าสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) ได้ต่อสัญญาใหม่เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยสัญญา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และการทำสัญญาไปแล้วในวันที่ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557 ,วันที่ 1-2 มีนาคม 2557 ,วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2557 ,วันที่ 3-4 มีนาคม 2557 นั้น
    -แผงค้าโครงการที่ 1-28 ค่าเช่าเดือนละ 3,618 บาท,(ค่าเช่า 3,157 บาท+ค่าภาษีฯ 451 บาท+ ค่าบัตรธนาคาร 10 บาท)
    -แผงค้าโครงการที่ 29 (แผงหนังสือ) ค่าเช่าเดือนละ 2,068 บาท,(ค่าเช่า 1,800 บ.+ค่าภาษีฯ 258 บาท+ ค่าบัตรธนาคาร 10 บาท)
    -แผงค้าโครงการที่ 30 (พื้นที่สีเขียว) ค่าเช่าเดือนละ 2,182 บ. (ค่าเช่า 1,900 บาท+ค่าภาษีฯ 272 บาท+ ค่าบัตรธนาคาร 10 บาท)
     (ค่าภาษีฯ เป็นอัตราที่สำนักงานเขตจตุจักรกำหนด)

 ตลาดนัดจตุจักร jatujak market
ประตูน้อยๆ… ที่ผู้คนคราคร่ำ มุดเข้าออกกันอย่างสนุกสนาน…

ประมูลราคาพื้นที่ทำการค้าในลานผู้ค้าเร่ ตลาดนัดจตุจักร (เป็นประกาศผู้อำนวยการบริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรประจำเดือน เมษายน 2557 )

     ยังมีการเช่าพื้นที่อีกโซน ในส่วนของผู้ค้าเร่ ที่มีการจัดประมูลกันเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:45 น. ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
     ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะให้เช่าพื้นที่ทำการค้าในลานผู้ค้าเร่ตลาดนัดจตุจัตร ประจำเดือนเมษายน 2557 จำนวนทั้งสิ้น 240 แผงค้า

     โดยวิธีการประมูลราคา กำหนดราคาขั้นต่ำตามบัญชีที่แนบ ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับสิทธิทำการค้า ผู้ใดที่ประสงค์จะยื่นเสนอราคาประมูลนั้นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
     1.ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
     2.ต้องบุคคลธรรมดาต้องบรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมาย นิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมาย

     กำหนดยื่นใบประมูลราคาในวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึงเวลา 09:30 น. และเปิดใบประมูลราคาเวลา 09:45 น. ณ บริเวณลานจอดรถยนต์  ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังที่ทำการชั่วคราวกองอำนวยการบริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร  โดยจะแจ้งรายชื่อผู้ได้รับสิทธิทำการค้าในลานผู้ค้าเร่ให้ทราบเพื่อชำระค่าเช่าตามราคาที่ประมูลได้ และชำระค่ารักษาความสะอาดอีกแผงค้าละ 80 บาท.

     ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและติดต่อขอรับใบประมูลราคาโดยยื่นหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนที่เป็นฉบับตัวจริงกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกรณีที่เป็นนิติบุคคล ได้ที่บริเวณลานจอดรถยนต์ซึ่งอยู่ด้านหลังที่ทำการชั่วคราวกองอำนวยการบริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจัตร  ในวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08:30 – 09:00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-272-4813 , โทร.02-272-4814 ในวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลาราชการ

     ส่วนราคาเช่าของแผงค้าผู้ค้าเร่ตลาดนัดจตุจักร จะอยู่ที่ตั้งแต่ 1,400 – 5,900 บ. (เป็นราคาขั้นต่ำที่จะใช้ประมูล)(และจะมีการประมูลทุกเดือนช่วงกลางๆ ของเดือน สามารถไปติดต่อที่ กองอำนวยการบริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรได้เลย)   รวม พื้นที่เช่าจตุจักร

 ตลาดนัดจตุจักร jatujak market
คนเดินแน่น บรรยากาศการเดินสไตล์จตุจักร ที่ใครได้ไปเดินต้องจำรสสัมผัสนี้ไม่มีวันลืม..

ประวัติความเป็นมาของ ตลาดนัดจตุจักร

     ตลาดนัดจตุจักรแห่งนี้มีความเป็นมายาวนานกว่า 66 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งดำรงค์ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐบาล  ได้มีนโยบายให้จัดตั้งตลาดนัดขึ้นในทุกจังหวัด ซึ่งในส่วนของกรุงเทพเองได้เลือกสนามหลวงเป็นที่จัดตลาดนัด แต่เพียงเวลาไม่ถึงปีทางราชการที่รับผิดชอบก็ย้ายตลาดนัด ไปอยู่ที่พระราชอุทยานสราญรมย์  ต่อมาจึงได้ย้ายออกไปตั้งอยู่บริเวณสนามไชย และก็ได้ย้ายตลาดนัดกลับไปอยู่ที่สนามหลวงในปี พ.ศ. 2501

     ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ก็ได้มีนโยบายใช้สนามหลวงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและไว้จัดงานกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยทางการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)จึงได้มอบที่ดินย่านพหลโยธิน  โดยผ่านการดำเนินการจาก นายเชาวน์วัศ สุดลาภา ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น จึงได้จัดที่ดินสวนจตุจักรในส่วนด้านทิศใต้ให้แก่ กรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์  โดยกรุงเทพมหานครได้ปรับพื้นที่เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย  และในขณะเดียวกันก็ได้พยายามย้ายผู้ค้าจากสนามหลวงมายังที่ตลาดนัดใหม่นี้ด้วย  จนกระทั่งดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2525

     โดยมีการใช้ชื่อว่า “ตลาดนัดย่านพหลโยธิน” หากในเวลาต่อมาได้ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ตลาดนัดจตุจักร”เพื่อให้สอดรับกับสวนสาธารณะจตุจักรที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จวบจนมาถึงปัจจุบัน

     ในปัจจุบัน ” ตลาดนัดสวนจตุจักร “ได้เปลี่ยนอำนาจการดูแลบริหารจัดการจากกรุงเทพมหานคร สู่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา

 ตลาดนัดจตุจักร jatujak market

แผงผัง แผนที่ ตลาดนัดจตุจักร

 ตลาดนัดจตุจักร jatujak market

     ประกอบด้วยโซนต่างๆ มากมาย ซึ่งจะแบ่งโดยเรียกเป็น จตุจัตรโครงการ มีตั้งโครงการที่ 1 ถึง โครงการที่ 30 ดังนี้

     ตลาดนัดจตุจักร โครงการ 1
      -สินค้าของเก่าและของสะสม
      -งานศิลปะ
      -หนังสือทั่วไป
      -สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน

     ตลาดนัดจตุจักร โครงการ 2
      -สินค้าหัตถกรรม

     ตลาดนัดจตุจักร โครงการ 3
      -ต้นไม้และอุปกรณ์แต่งสวน
      -เสื้อผ้าและเครื่องประดับต่างๆ
      -เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านสวย
      -บริการอาหารและเครื่องดื่ม

     จตุจักร โครงการ 4
      -ต้นไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน
      -เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
      -อาหารและเครื่องดื่ม

     จตุจักร โครงการ 5
      -เสื้อผ้ามือสองและสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป

     จตุจักร โครงการ 6
      -เสื้อผ้ามือสองพร้อมสินค้าเบ็ดเตล็ด

     จตุจักร โครงการ,7
      -งานศิลปะมากมาย

     จตุจักร โครงการ 8
      -สินค้าหัตถกรรม
      -สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง
      -เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์และของตกแต่งบ้าน

     จตุจักร โครงการ 9
      -สินค้าหัตถกรรมงานฝีมือ
      -สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

     จตุจักร โครงการ.10
      -อาหารและเครื่องดื่มมากมาย
      -สินค้าหัตถกรรม

     จตุจักร โครงการ.11
      -สินค้าหัตถกรรม
      -สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

     จตุจักร โครงการ.12
      -เสื้อผ้าและเครื่องประดับเก๋

ตลาดนัดจตุจักร jatujak market
ดอกไม้ประดับสวยๆ…หลายร้าน

     จตุจักรโครงการ 13
      -สินค้าหัตถกรรม
      -สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง
      -เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิค

     จตุจักรโครงการ 14
      -เสื้อผ้าและเครื่องประดับ

     จตุจักรโครงการ 15
      -รวมสินค้าหัตถกรรม
      -เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิค

     จตุจักรโครงการ 16
      -เสื้อผ้าและเครื่องประดับ

     จตุจักรโครงการ 17
      -สินค้าหัตถกรรมผ้าไหม
      -เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิค

     จตุจักรโครงการ 18
      -เสื้อผ้าและเครื่องประดับ

     จตุจักรโครงการ 19
      -สินค้าหัตถกรรมงดงาม
      -เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิคทำมือ

     จตุจักรโครงการ 20
      -เสื้อผ้าและเครื่องประดับทุกแบบ
      -สินค้าหัตถกรรมทำมือ
      -เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิค

     จตุจักรโครงการ 21
      -เสื้อผ้าและเครื่องประดับ

     จตุจักรโครงการ 22
      -เสื้อผ้าและเครื่องประดับ

     จตุจักรโครงการ 23
      -เสื้อผ้าและเครื่องประดับ

     จตุจักรโครงการ 24
      -สินค้าหัตถกรรม

     จตุจักรโครงการ 25
      -สินค้าหัตถกรรม
      -เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิค
      -ผ้าไหม

     จตุจักรโครงการ 26
      -อาหารและเครื่องดื่ม
      -ของเก่าและของสะสม

     จตุจักรโครงการ 27
      -เสื้อผ้าและเครื่องประดับ
      -หนังสือ
      -อาหารและเครื่องดื่ม

ตลาดนัดจตุจักร jatujak market
ไอติมกะทิ…ชาวต่างชาติชอบมากๆ…

การเดินทางมายังตลาดนัดจตุจักร
      รถยนต์ส่วนตัว
      เดินทางจากอนุเสาวรีย์ชัย วิ่งมุ่งหน้าขาออกตามถนน พหลโยธิน จนมาถึงแยกถนนกำแพงเพรช ตลาดนัดจตุจักรจะอยู่ทางซ้ายมือ

      รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
      สถานีกำแพงเพชร ตั้งอยู่ด้านถนนกำแพงเพชร ใกล้ทางเข้าประตู 1
      สถานีจตุจักร ตั้งอยู่ด้านถนนพหลโยธิน ใกล้ทางเข้าประตู 2

      รถโดยสารประจำทาง
      ป้ายรถประจำทางฝั่งหน้าสวนจตุจักร (บริเวณถนนพหลโยธิน)
      รถโดยสารธรรมดา: 3, 8, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 39, 44, 52, 59, 63, 77, 90, 96, 104, 108, 122, 126, 134, 136, 138, 145, 182, 188
      รถโดยสารปรับอากาศ : ปอ.3, ปอ.28, ปอ.29, ปอ.34, ปอ.39, ปอ.44, ปอ.59, ปอ.63, ปอ.77, ปอ.104, ปอ.126, ปอ.134, ปอ.138, ปอ.145, ปอ.157, ปอ.177, ปอ.502, ปอ.503, ปอ.509, ปอ.510, ปอ.512, ปอ.517, ปอ.524, ปอ.529

      ป้ายรถประจำทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือสามารถเดินเข้าบริเวณ ประตู 1 (บริเวณถนนกำแพงเพชร 2)
      รถโดยสารธรรมดา : 26, 77, 96, 104, 122, 134, 136, 138, 145, 157, 182
      รถโดยสารปรับอากาศ : ปอ.77, ปอ.134, ปอ.138, ปอ.145, ปอ.157, ปอ.509, ปอ.517, ปอ.529, ปอ.536

ตลาดนัดจตุจักร jatujak market
โซนด้านในตลาดนัดจตุจักร

คำถามเกี่ยวกับ จตุจักร

ตลาดจตุจักร เปิดวันไหน

      จะเปิดขายกันหลายวัน โดยแยกเป็นวันๆ ได้ดังนี้

      จตุจักร เปิดขาย วันพุธ  : คือ เป็นตลาดนัดต้นไม้ที่พ่อค้าแม่ค้าจะมาลงต้นไม้ตั้งแต่คืนวันอังคาร แล้วขายวันพุธ และวันพฤหัสบดี หรือ ที่บางคนเรียกว่า  ” ตลาดนัดต้นไม้วันพุธ “

      จตุจักร วันพฤหัสบดี :   เปิดขายตนไม้ ต่อเนื่องมาจากวันพุธ

      จตุจักร วันศุกร์ :  จะเปิดขายช่วงตอนกลางคืน ช่วงเที่ยงคืน จนถึงเช้าของวันเสาร์ หรือที่ชอบเรียกว่า “ตลาดนัดจตุจักรตอนกลางคืน”  เป็นตลาดขายส่งสินค้า ประเภทเสื้อผ้า รองเท้า ยีนส์ อื่นๆ

      จตุจักร วันเสาร์ :   เปิดขายครบทั้งโครงการ เปิดทั้งตลาดจตุจักร เป็นการขายปลีกส่วนใหญ่

      จตุจักร วันอาทิตย์ :   เปิดทั้งตลาดนัดจตุจักร เช่นเดียวกันกับวันเสาร์

ตลาดนัดจตุจักร jatujak market
วันเสาร์ วันอาทิตย์คนเดินเยอะ..

ตลาดนัดจตุจักร เปิดกี่โมง

      วันอังคาร  15:00 น. – 24:00 น.
      วันพุธ  เที่ยงคืน ถึง สามทุ่ม
      วันพฤหัสบดี เปิดเวลา  ตีห้า – สามทุ่ม
      วันศุกร์  เปิดเวลา  เที่ยงคืนวันศุกร์ – เช้าวันเสาร์ (ตลาดเริ่มตั้งแผงตั้งแต่ 2ทุ่ม)
      วันเสาร์  เปิดเวลา ร้านต่างๆจะเริ่มเปิดตั้งแต่ 7 โมงเช้า แต่เปิดเต็มจริงๆประมาณ 10 โมง – 5 โมงเย็น แต่แผงค้าตรงทางเดินจะเริ่มตั้งแต่ หกโมงครึ่งถึงประมาณสามทุ่ม
      วันอาทิตย์  เปิดเวลา ร้านต่างๆจะเปิดสายนิดหนึ่ง เวลาโดยประมาณ 10 – 11 โมง และจะเปิดเหมือนวันเสาร์

ตลาดนัดจตุจักร jatujak market
มีติดป้ายว่างให้เช่า…

ตลาดกลางคืน จตุจักร คือ

      ตลาดนัดค้าส่งที่ขายกันในคืนวันศุกร์ เวลา 20:00 – 06:00 น(ของเช้าวันเสาร์) จะเปิดขายในโครงการ 16 – โครงการ 21 บริเวณฝั่งประตู 3 สินค้าที่ขายเป็นสินค้าทั่วไป

จตุจักร เสื้อผ้า อยู่ตรงไหน

      โดยส่วนใหญ่ของสินค้าประเภทเสื้อผ้าจะอยู่ที่ โครงการ 1,2,3,4

Advertisements

ตลาดนัดจตุจักรเปิดวันไหนบ้าง

      เปิดตั้งแต่วันอังคาร-วันอาทิตย์  โดยที่
      – วันอังคาร – วันพฤหัสบดี   จะเป็นตลาดต้นไม้
      – วันศุกร์                 จะเป็นตลาดขายส่ง
      – วันเสาร์ – วันอาทิตย์   จะเป็นตลาดใหญ่ขายปลีก

เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับ
รวม พื้นที่เช่าจตุจักร

copyright

ผู้สนับสนุน หมวดตลาดนัด

bannera1 bannera1 bannera1

4 Comments on ตลาดนัดจตุจักร jatujak market ค่าเช่า ปี 2557 – 2562

  1. ขอบคุณทีมงาน ทำเลขายของ.com มากเลยครับ กำลังจะไปหาที่เช่าอยู่ เห็นแต่คนที่มาปล่อย ตลาดนัดจตุจักร แพงมาก ไปขายแล้วไม่รู้จะไหวหรือเปล่า แต่ก็อยากลองขายดูสักครั้ง ก็คนมันชอบไปแล้ว

    จะติดตาม ทำเลขายของ ตลอดๆ เลยนะ

  2. ตลาดนัดจตุจักร เป็นที่ไปเดินเล่นซื้อของประจำ แล้วก็อยากไปขายด้วย ขอบคุณ admin มาก ๆ เลย ดูตั้งแต่เป็นมือใหม่เลยค่ะ

  3. อยากลงชานมไข่มุกค่ะไม่ทราบว่ายังมีห้องว่างให้เช่สอยู่ไหมค่ะ อย่กทราบรายละอียด

  4. ดีคับ เป็นตลาดที่คนรู้จักทั่วโลก และมีชื่อเสียง ซึ่งมีสินค้าทุกอย่างให้เลือกสรร และมีการแสดงความสามารถ มาโชว์ให้เห็นตามทางเดิน ผมคิดว่าสิ่งนี้แหละคับเป็นสิ่งที่ทำให้น่าสนใจ ตื่นเต้น แก่สายตาต่างชาติ และผุ้คนทั่วไป อยากให้ ร.ฟ ท เล็งเห็นถึงส่วนนี้บ้าง เมื่อก่อนเดิมที มีศิละการแสดงแขนงหนึ่งคับ เรียก่ว่า มายากล เป็นโต๊ะตั้งขายอุปกรณ์สอนมายากลสำหรับผุ้ที่สนใจในศิลปะด้านนี้ มีอยุ่หลายร้านคับ แต่เดี๋ยวไมมี เสียดายคับ ที่เห็นมีก็แต่วาดภาพถ้าผมว่ามี มายากลแบบเดิมก็คงเรียกความน่าสนใจได้ไม่น้อยเลย ดูมีสีสันดี วานผู้ใหญ่ ท่านผ.อ ช่วยรับเรื่องไว้พิจารณา ด้วยครับ ขอบคุณครับ

Leave a comment

E-mail ของคุณจะไม่แสดงขึ้นมาก.


*

กรอกเป็นตัวเลข * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.